Už zasielame ročné zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2011

Prvých 50 000 klientov Dôvery dostane svoje ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 v týchto dňoch. Ďalšie zúčtovania budeme distribuovať aj v závislosti od termínu, ktorí si zvolili naši klienti.

Publikované: 06. 08. 2012

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 vykonávame na základe  údajov z mesačných výkazov preddavkov na poistné, ktoré nám zaslali zamestnávatelia, z dávok Daňovej sekcie Finančnej správy a ostatných štátnych inštitúcií.

V predstihu sme oslovili samostatne zárobkovo činné osoby spomedzi svojich poistencov a ponúkli im možnosť overiť registrované a kontaktné údaje. Zároveň títo klienti dostali možnosť výberu termínu doručenia ročného zúčtovania. Až 30 000 klientov reagovalo na túto výzvu a 10 000 z nich si vybralo individuálny termín doručenia.

Celkove  plánujeme vykonať  približne 170 000 ročných zúčtovaní, výsledok pošleme svojim klientom  na  adresu trvalého pobytu alebo adresu sídla zamestnávateľa. V tomto procese  ťažíme z minuloročnej skúsenosti, keď sme ako jediná zdravotná poisťovňa sprístupnili ročné zúčtovanie elektronickou cestou, pričom túto možnosť využilo 16 000 klientov.    

„Je pre nás dôležité, aby nás klienti vnímali ako ústretovú poisťovňu. Skúsenosti z minulého roka nám pomohli nastaviť celý proces tak, aby bol pre našich klientov rýchly a jednoduchý.   Klientom vrátime preplatky z ročného zúčtovania ihneď po uplynutí 15 dňovej lehoty  od doručenia zásielky. Samozrejme za predpokladu, že budú súhlasiť  s výsledkom tohto  zúčtovania. Celý proces ročného zúčtovania plánujeme uzavrieť v závislosti od kvality dodaných dát v horizonte niekoľkých týždňov,“ zhodnotil  riaditeľ úseku financií Radomír Vereš.  

Detailný výpočet ročného zúčtovania si klienti budú môcť pozrieť  na webovej stránke www.rz.dovera.sk a to prostredníctvom prístupových kódov, ktoré im oznámime vo výkaze nedoplatkov alebo v oznámení o výsledku ročného zúčtovania 

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 vykonávame za svojich poistencov a platiteľov poistného zdravotná poisťovňa  na základe novely zákona o zdravotnom poistení účinnej od 1. mája 2011. Termín na vykonanie ročného zúčtovania je do 30. septembra 2012 (za osoby s odkladom podania daňového priznania o mesiac neskôr do 31. októbra 2012).