Predchádzajúci súhlas na nadštandardné očkovania

 Aj v sezóne 2015/2016 uhrádzame našim klientom nadštandardné očkovania.

Aktualizované: 08. 09. 2015
  • Predchádzajúci súhlas na očkovanie proti chrípke nájdete tu.
  • Predchádzajúci súhlas na očkovanie proti pneumokokom nájdete tu.