Čo všetko mi garantuje európsky preukaz poistenca?

Aktualizované: 21. 02. 2012

Pri náhlom ochorení alebo stave ohrozujúcom život máte nárok na potrebnú (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť. Myslí sa tým nevyhnutné ošetrenie napríklad v prípade úrazu, zlomeniny, infarktu, pôrodu, očkovania, operačného zákroku (prasknutý žalúdočný vred, zápal slepého čreva a pod.) i tehotenských prehliadok.

Európsky preukaz garantuje aj pravidelnú starostlivosť (dialýzu, oxygenoterapiu a pod.) pri chronickom ochorení. No jej poskytnutie, najmä termín a miesto, si vopred dohodnite s lekárom alebo zariadením v štáte, kam cestujete.

 

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Čo uhrádza Dôvera v Protónovom centre v Prahe?

Poisťovňa hradí liečbu a hospitalizáciu a prevoz detských pacientov do nemocnice Motol (tu je možná priama úhrada pacientom, ktorý nás požiada o refundáciu). Pacient si platí stravu, cestu do Prahy a z Prahy a ubytovanie počas liečby.

Čítať celú odpoveď
Hradíte v prípade hospitalizácie dieťaťa počas liečby v Protónovom centre aj ubytovanie matke?

Nie, hradíme len hospitalizáciu dieťaťa. Ak ani dieťa hospitalizáciu nepotrebuje, ubytovanie mu tiež nehradíme. Matka má možnosť bývať v ubytovni v nemocnici Motol, kde je jej dieťa hospitalizované.

Čítať celú odpoveď
Kde je zabezpečené ubytovanie pre pacientov Protónového centra v Prahe?

Prosím, kontaktujte Protónové centrum, ktoré môže ubytovanie zabezpečiť. Môžete si prenajať aj súkromný byt. Možností v Prahe je viacero. V blízkosti PTC sú tieto možnosti:

Čítať celú odpoveď
Je liečba v Protónovom centre ambulantná alebo nemocničná?

Liečba je ambulantná, len v prípade malých detí môže byť potrebná hospitalizácia, ktorá prebieha v spolupráci s nemocnicou Motol.

Čítať celú odpoveď
Čo v prípade, že sa vyskytnú komplikácie alebo liečba v Protónovom centre nezaberá? Ako sa to bude riešiť ďalej?

Vhodný postup je na odporučení ošetrujúcich lekárov.

Čítať celú odpoveď
Čo ak sa mi nádor po liečbe v Protónovom centre vráti?

Postup je rovnaký, vašu žiadosť o liečbu opäť posúdi najskôr radiačný onkológ na Slovensku. Ak liečbu odporučí, jeho rozhodnutie budeme akceptovať a liečbu vám uhradíme, v prípade, že neexistuje pre vás iná možnosť na Slovensku.

Čítať celú odpoveď
Je následná starostlivosť zabezpečená na Slovensku, alebo treba cestovať do Prahy na kontrolné vyšetrenia?

Následná starostlivosť v Prahe nie je potrebná, všetky kontrolné vyšetrenia zhotoví ambulantný onkológ na Slovensku.

Čítať celú odpoveď
Čo sa deje po absolvovaní liečby v Protónom centre Praha? Aká starostlivosť je potrebná a kde ju pacient absolvuje?

Navštívite svojho onkológa na Slovensku, ktorý skontroluje váš zdravotný stav a odporučí ďalší postup.

Čítať celú odpoveď
Ako prebieha proces liečby v Protónovom centre Praha?

Treba sa pripraviť na dlhší pobyt v zahraničí, ktorý môže trvať až 30 dní u dospelých a 38 dní u detí. Minimum je 12 dní, u detí od 15 dní. Samotný výkon trvá do 45 minút denne.

Čítať celú odpoveď
Potrebujem pri ceste do zahraničia komerčné, prípadne cestovné poistenie?

Všetko záleží od toho, kam idete a za akým účelom.

V princípe platí, že pri krátkodobom pobyte v štátoch EÚ, v Nórsku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku a na Islande vám stačí európsky preukaz. Zabezpečí vám potrebnú zdravotnú starostlivosť vo verejných (nie súkromných) zdravotníckych zariadeniach tak, aby ste sa nemuseli vrátiť skôr, ako ste pôvodne zamýšľali.

Európsky preukaz však nekryje plánované zákroky a neochráni vás ani pred doplatkami, ktoré platia miestni pacienti. Ak sa im chcete vyhnúť, vybavte si komerčné poistenie liečebných nákladov.

Ak cestujete mimo EÚ, odporúčame vám komerčne sa poistiť.

Čítať celú odpoveď
Preplatíte mi plánované ošetrenie v zahraničnej nemocnici alebo u lekára?

Ak sa chcete dať ošetriť v nemocnici v krajinách EÚ, Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku alebo na Islande a ošetrenie chcete mať preplatené, potrebujete predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne s vašou žiadosťou.

Ak sa dáte ambulantne ošetriť, takisto vám odporúčame podať si vopred žiadosť. Preplatíme vám však len sumu, ktorú bežne platíme za toto vyšetrenie na Slovensku. Rozdiel bude vaším nákladom.

Čítať celú odpoveď
Odchádzam náhle do zahraničia a nestihol som si vybaviť európsky preukaz. Čo teraz?

Nevadí, riešením je náhradný certifikát, ktorý vám dáme na počkanie v ktorejkoľvek našej pobočke. Certifikát platí tri mesiace a je náhradou za európsky preukaz.

Čítať celú odpoveď
Ochráni ma európsky preukaz pred platením?

Žiaľ, neochráni. Zabezpečí vám rovnaké práva ale aj povinnosti, aké majú domáci pacienti. Ak si tí za niečo platia, budete si platiť aj vy. V niektorých krajinách sú doplatky vyššie ako na Slovensku, platí sa napríklad za lieky alebo pri prevoze sanitkou.

Ak sa chcete tomu vyhnúť, odporúčame vám vybaviť si komerčné poistenie.

Čítať celú odpoveď
Môžem s európskym preukazom navštíviť akéhokoľvek lekára?

Nie, tento preukaz platí iba u lekárov a zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú v štátoch EÚ napojené na verejný systém zdravotného poistenia. Neplatí teda u súkromných lekárov a v privátnych klinikách.

Čítať celú odpoveď