Ochráni ma európsky preukaz pred platením?

Aktualizované: 21. 02. 2012

Žiaľ, neochráni. Zabezpečí vám rovnaké práva ale aj povinnosti, aké majú domáci pacienti. Ak si tí za niečo platia, budete si platiť aj vy. V niektorých krajinách sú doplatky vyššie ako na Slovensku, platí sa napríklad za lieky alebo pri prevoze sanitkou.

Ak sa chcete tomu vyhnúť, odporúčame vám vybaviť si komerčné poistenie.

 

Ďalšie otázky z rovnakej kategórie

Potrebujem pri ceste do zahraničia komerčné, prípadne cestovné poistenie?

Všetko záleží od toho, kam idete a za akým účelom.

V princípe platí, že pri krátkodobom pobyte v štátoch EÚ, v Nórsku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku a na Islande vám stačí európsky preukaz. Zabezpečí vám potrebnú zdravotnú starostlivosť vo verejných (nie súkromných) zdravotníckych zariadeniach tak, aby ste sa nemuseli vrátiť skôr, ako ste pôvodne zamýšľali.

Európsky preukaz však nekryje plánované zákroky a neochráni vás ani pred doplatkami, ktoré platia miestni pacienti. Ak sa im chcete vyhnúť, vybavte si komerčné poistenie liečebných nákladov.

Ak cestujete mimo EÚ, odporúčame vám komerčne sa poistiť.

Čítať celú odpoveď
Preplatíte mi plánované ošetrenie v zahraničnej nemocnici alebo u lekára?

Ak sa chcete dať ošetriť v nemocnici v krajinách EÚ, Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku alebo na Islande a ošetrenie chcete mať preplatené, potrebujete predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne s vašou žiadosťou.

Ak sa dáte ambulantne ošetriť, takisto vám odporúčame podať si vopred žiadosť. Preplatíme vám však len sumu, ktorú bežne platíme za toto vyšetrenie na Slovensku. Rozdiel bude vaším nákladom.

Čítať celú odpoveď
Odchádzam náhle do zahraničia a nestihol som si vybaviť európsky preukaz. Čo teraz?

Nevadí, riešením je náhradný certifikát, ktorý vám dáme na počkanie v ktorejkoľvek našej pobočke. Certifikát platí tri mesiace a je náhradou za európsky preukaz.

Čítať celú odpoveď
Môžem s európskym preukazom navštíviť akéhokoľvek lekára?

Nie, tento preukaz platí iba u lekárov a zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú v štátoch EÚ napojené na verejný systém zdravotného poistenia. Neplatí teda u súkromných lekárov a v privátnych klinikách.

Čítať celú odpoveď
Čo všetko mi garantuje európsky preukaz poistenca?

Pri náhlom ochorení alebo stave ohrozujúcom život máte nárok na potrebnú (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť. Myslí sa tým nevyhnutné ošetrenie napríklad v prípade úrazu, zlomeniny, infarktu, pôrodu, očkovania, operačného zákroku (prasknutý žalúdočný vred, zápal slepého čreva a pod.) i tehotenských prehliadok.

Európsky preukaz garantuje aj pravidelnú starostlivosť (dialýzu, oxygenoterapiu a pod.) pri chronickom ochorení. No jej poskytnutie, najmä termín a miesto, si vopred dohodnite s lekárom alebo zariadením v štáte, kam cestujete.

Čítať celú odpoveď