Dôvera zdravotná poisťovňa

Stránka dovera.sk a elektronické
služby Dôvery sú dočasne v
núdzovom režime

Aktuálne informácie o čase dostupnosti plnej verzie stránky, Elektronickej pobočky či mobilnej aplikácie nájdete na našom twitter účte.

Chcete nás kontaktovať?

Svoje otázky môžete smerovať e-mailom na info@dovera.sk alebo na Zákaznícku linku 0850 850 850 (pre volanie zo zahraničia +421 37 77 22 278).

Pre poskytovateľov máme zriadenú špeciálnu Linku pre poskytovateľov 0800 150 155 a e-mailovú adresu poskytovatel@dovera.sk.

Zákaznícka linka aj Linka pre poskytovateľov sú dostupné v pracovných dňoch od 7:00 do 19:00 hod. V iných časoch, počas víkendov a štátnych sviatkov si môžete vybrať spätný kontakt a ak nemáte utajené číslo (funkciu CLEAR), my vám zatelefonujeme nasledujúci pracovný deň po 8:00 hod.

Môžete nás navštíviť aj v našich pobočkách.