[MDL::a401-article_cat_view] This service is currently not available. We're trying to fix this problem at the moment and apologize for any inconvenience.
Aktuality 131 odpovedí na otázky

Poistenec 230 odpovedí na otázky

Lekár 79 odpovedí na otázky

Platiteľ 61 odpovedí na otázky

Najčastejšie otázky 389 odpovedí na otázky

O nás 170 odpovedí na otázky
Testy 2 odpovede na otázky

Penta Investments, s.r.o. sa stane jediným akcionárom Dôvery

Investičná skupina Penta Investments, s.r.o. sa prostredníctvom svojej holandskej spoločnosti HICEE  stane jediným, teda 100%-ným akcionárom zdravotnej poisťovne Dôvera.

Čítať celú odpoveď
Penta Investments sa stane jediným, teda 100%-ným akcionárom Dôvery

Náš akcionár Penta Investments s.r.o. nás informoval o zásadnej zmene vo vlastníckej štruktúre poisťovne. Skutočnosť, že Penta sa stane jediným, teda 100% akcionárom Dôvery vnímame ako potvrdenie jej dlhodobých investícií do zdravotníctva a signál pre ďalší rozvoj poisťovne v prospech našich klientov.

Čítať celú odpoveď
Pravidelná platba poistného – rýchlo a spoľahlivo

Poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera majú nový nástroj na platenie zdravotného poistenia. Novinka s názvom KomfortPlatba prináša pohodlné a spoľahlivé platenie preddavkov, dlžného poistného, splátok splátkového kalendára či ročného zúčtovania.  Poistenci sa nemusia trápiť termínom ani výškou úhrady preddavkov, všetko potrebné zariadi na základe ich súhlasu priamo Dôvera.

Čítať celú odpoveď
Som dlžník, som však ochotný si za starostlivosť (alebo výkony z cenníka lekára) zaplatiť v hotovosti. Lekár mi však napriek to

Váš lekár nepostupoval správne. Poistenec, ktorý je zverejnený v zozname dlžníkov, stráca nárok len na úhradu inej ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V žiadnom prípade nestráca nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, nakoľko ten je zákonom garantovaný každému bez rozdielu (§ 11 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z.z.).

Potvrdenie o absolvovaní preventívnej prehliadky je možné považovať za výpis zo zdravotnej dokumentácie v zmysle ust. § 24 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z.z. a teda službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V prípade, ak mu ho lekár odmietol poskytnúť, došlo k porušeniu práv pacienta.

Čítať celú odpoveď
Ak má poistenec predpísaných /vydaných viacero liekov, bude mu odoslaná notifikácia na každý liek /recept? (napr. 6 liekov = 6 n

Zatiaľ notifikujeme každý jeden predpísaný aj vydaný liek samostatne. Spájanie liekov do jednej notifikácie je rozvojová požiadavka, ktorú máme v pláne zrealizovať najbližšie mesiace. 

Čítať celú odpoveď
Ako rýchlo od predpisu /výdaja lieku je poistencovi doručená notifikácia?

Notifikácie (správy) zasielame ihneď po predpise lieku lekárom, ktorý použil službu BL online, a maximálne do 24 hodín od výdaja lieku. Ak však lekáreň použije službu BL online, aj táto notifikácia odchádza prakticky ihneď po výdaji lieku.

Čítať celú odpoveď
Prišla mi od vás správa, že mi lekár predpísal nejaký liek. Ja som však u žiadneho lekára nebol, resp. žiaden liek mi nepredpísa

Môžete podať reklamáciu (telefonicky, emailom, osobne na pobočke, poštou), v ktorej uvediete čo presne reklamujete. My to preveríme.

Čítať celú odpoveď
Vidím vo svojej Elektronickej zdravotnej karte liek s označením dočasné dáta z lekárne. Môžem ich reklamovať?

Áno, no zatiaľ to nie je možné urobiť v mobilnej aplikácii ani v Elektronickej pobočke, túto funkcionalitu dopracujeme. Na vysvetlenie, dočasné dáta sú len informatívne dáta, ktoré nám posielajú lekárne. Záväzné budú až po tom, čo nám ich po konci mesiaca zašlú aj v štandardnom procese. Až potom je z povahy týchto dát možné ich reklamovať a reklamáciu riešiť.

Čítať celú odpoveď
Nikomu som nedal súhlas, aby takto zasielal údaje o mojich liekoch!

Nemusíte sa obávať, sprístupňujeme vaše dáta len v súlade s platnou legislatívou a pri maximálnej ochrane ich bezpečnosti. Keďže to zákony nedovoľujú, informácie o vašich liekoch, lekároch ani diagnózach nemajú k dispozícii lekárnici, majú ich len lekári.

Elektronickú zdravotnú kartu môže vidieť automaticky len váš všeobecný lekár, má na to právo zo zákona. Špecialista ju môže vidieť, len ak mu dáte SMS kód, ktorý vám na základe žiadosti lekára pošleme na váš mobil. 

Čítať celú odpoveď
Uvidím vo svojej Elektronickej pobočke len vydané alebo aj predpísané, ale ešte nevydané lieky?

Zatiaľ len vydané, rozšírenie zobrazovania aj o predpísané, ale nevydané lieky pripravujeme na rok 2015.

Čítať celú odpoveď
Keďže bude 1 liek na 1 recept, pacient môže platiť v lekárni viac kvôli vášmu projektu – 0,17 euro za administratívne spracovani

Predovšetkým je tu presne opačný pohľad – benefit, ktorý získate tým, že po predpise lieku vás vždy upozorníme na lacnejšiu alternatívu (generikum), pri ktorom je možné ušetriť oveľa viac, ako vyjdú vyššie poplatky za administratívne spracovanie receptu.

Pripravujeme však riešenie, aby sme našim poistencom refundovali zvýšené výdavky súvisiace s 1 liekom na 1 recepte. Bližšie informácie zverejníme v blízkej dobe v Elektronickej pobočke a na našom webe.

Čítať celú odpoveď
Čo mi sprístupníte z dát, ktoré si o mojich liekoch vymieňajú lekári a lekárnici?

Naďalej vám sprístupňujeme vašu liekovú knižku, elektronickú zdravotnú kartu aj službu Bezpečné lieky v Elektronickej pobočke. Na tom sa nič nemení. Zásadne sa však skráti časový odstup, s ktorým uvidíte svoje lieky a ich interakcie. Doteraz sme zobrazovali lieky 4-6 týždňov od výberu v lekárni, teraz to bude prakticky ihneď po tom, čo vám lekáreň vydá liek. Interakcie budeme takisto zobrazovať ihneď po výdaji lieku v lekárni. 

Čítať celú odpoveď
Môj lekár má vraj nejakú novú funkcionalitu v softvéri od Dôvery. Čo to je? Čo z toho mám ja ako pacient?
 • Bezpečnejšiu a kvalitnejšiu liečbu, pretože váš lekár má konečne informácie v reálnom čase o tom,  aké všetky lieky užívate a ako sa navzájom bijú. To doteraz nemal a nemohol to zohľadniť v liečbe, ktorú vám naordinoval.
 • Nižšie doplatky za lieky, pretože Vás upozorníme na možnosť ušetriť vždy, ak dostanete na recepte liek, ku ktorému existuje lacnejšia alternatíva (generikum).
 • Aktuálnejšie informácie o svojich liekoch v liekovej knižke a v Elektronickej zdravotnej karte v Elektronickej pobočke. Tie môžete využiť, ak budete napríklad u lekára, ktorý našu službu nemá. Určite mu tieto informácie pomôžu.
 • Do budúcnosti plánujeme zasielať notifikácie s upozornením na možné nebezpečenstvá s užívaním liekov aj praktické rady (napr. informáciu o tom, kedy vyprší platnosť receptu a koľko môžete ušetriť na lacnejších generikách).
Čítať celú odpoveď
Drahých liekov sme nakupovali viac

Napriek tomu, že priemerná cena liekov obstarávaných pri centrálnom nákupe medziročne klesla o viac ako 8 percent, celkovo sme pri centrálnom nákupe zaznamenali nárast nákladov o viac ako 6 miliónov eur, čo je vyše 18 percent. Vyplýva to z našich údajov za roky 2013 a 2014.

Čítať celú odpoveď
Dlžníci začali byť zodpovednejší

Za posledné dva mesiace sme zaznamenali nárast poistencov, ktorí prejavili záujem vyrovnať svoje dlhy na zdravotnom poistení prostredníctvom splátkového kalendára. V marci a apríli sa počet žiadostí o vyrovnanie dlhu v splátkach vyšvihol na približne 1 200, zatiaľ čo ešte vo februári ich bolo len okolo 700.

Čítať celú odpoveď
Neoznámenie zmeny adresy môže vyjsť draho

Neinformovanie zdravotnej poisťovne o zmene adresy trvalého pobytu či miesta podnikania môže vyjsť draho. A to najmä po vykonaní ročného zúčtovania poistného v prípade, ak zdravotná poisťovňa zašle platiteľovi poistného ročné zúčtovanie, ktorého výsledkom je nedoplatok, na neaktuálnu adresu a poistenec si ho neprevezme. Nezabúdajme, že všetci máme povinnosť tieto dôležité zmeny oznámiť úradom vrátane zdravotnej poisťovne.

Čítať celú odpoveď
Uľahčili sme platenie poistného

Naši poistenci (SZČO) už nemusia každý mesiac chodiť do kamennej pobočky poisťovnea zisťovať, aké zdravotné odvody majú platiť. Nepotrebujú chodiť ani na poštu a platiť vysoké poplatky za prevody pri podaní poštovej poukážky, prípadne do banky alebo vo svojom internet bankingu zadávať prevodné príkazy. Čas a peniaze im ušetrí nová služba KomfotPlatba.

Čítať celú odpoveď
Ako môžem v rámci BL online predpisovať lieky magistraliter?

Áno, je to možné. Prvá možnosť je uviesť pri predpise receptu niektorý z existujúcich magistraliter kódov. Ak by aj lekár použil nesprávny kód, nie je to problém, lekáreň to opraví podľa skutočnej ceny vypočítanej z jednotlivých komponentov:

Čítať celú odpoveď
Ktoré softvérové spoločnosti službu zapracujú do svojho softvéru? Je medzi nimi aj môj dodávateľ?

Na spolupráci sme sa dohodli so všetkými relevantnými firmami. Spolupracujeme s Capitol Internet Publishing (Praha), CompuGoup Medical Slovensko (Bratislava), Datalan (Bratislava), Datasoft (Bardejov), ICZ Slovakia (Trenčín), LCS Electronics (Košice), Medicom (Púchov), NRSYS (Nitra), Pehacom (Stropkov), PharmaServis (Nové Zámky), Počítače a programovanie (Žilina), Prosoft (Košice), Stapro (Košice), Softprogres (Piešťany), VYPTECH (Bardejov).

Čítať celú odpoveď
Ktoré softvérové spoločnosti službu zapracujú do svojho softvéru? Je medzi nimi aj môj dodávateľ?

Na spolupráci sme sa dohodli so všetkými relevantnými firmami. Spolupracujeme s Capitol Internet Publishing (Praha), CompuGoup Medical Slovensko (Bratislava), Datalan (Bratislava), Datasoft (Bardejov), ICZ Slovakia (Trenčín), LCS Electronics (Košice), Medicom (Púchov), NRSYS (Nitra), Pehacom (Stropkov), PharmaServis (Nové Zámky), Počítače a programovanie (Žilina), Prosoft (Košice), Stapro (Košice), Softprogres (Piešťany), VYPTECH (Bardejov).

Čítať celú odpoveď
Mám od Dôvery odsúhlasený splátkový kalendár, dodržiavam ho. Som považovaný za dlžníka?

Áno. Napriek tomu, že sme vám odsúhlasili splátkový kalendár a vy ho dodržiavate, podľa zákona ste stále dlžníkom na verejnom zdravotnom poistení, pretože ste celú sumu neuhradili. Splátkový kalendár vás chráni pred exekúciou.

Čítať celú odpoveď
Aký bude postup v prípade, ak mám dlh vymáhaný exekučne? Aj v tomto prípade bude možná úhrada dlhu u lekára? Čo s trovmi konani

Pohľadávku vymáhanú exekúciou, presnejšie istinu exekúcie, je možné uhradiť u poskytovateľa (lekára alebo lekárnika). Skutočnosť o uhradení tejto pohľadávky zároveň v reálnom čase zasielame exekútorovi a ten pokračuje už iba vo vymáhaní trov konania. Tie však nie sú našou pohľadávkou, preto neovplyvňujú následné poskytovanie úhrady za odkladnú starostlivosť poistencovi. V takom prípade už nie ste vedený v zozname dlžníkov.

Čítať celú odpoveď
Ako sa teraz dostanem k svojmu lieku?

Tak ako doteraz. Na základe receptu si ho vyberiete v lekárni. Lekárnik však už vie, že ste dlžníkom na verejnom zdravotnom poistení. Aby ste za liek nemuseli platiť plnú sumu, máte možnosť uhradiť si svoj dlh priamo v lekárni. Lekárnik vám po úhrade vydá liek len za doplatok.

Budeme vás informovať o zmene situácie, keď v súlade so zákonom prestaneme uhrádzať inú než neodkladnú zdravotnú starostlivosť všetkým dlžníkom na verejnom zdravotnom poistení.

Čítať celú odpoveď
Čo ak sa ukáže, že ste ma viedli v zozname dlžníkov a mne vznikne škoda (finančná)?

Ak sa ukáže, že vedenie poistenca v zozname dlžníkov bolo nesprávne, sme zodpovední za škodu, ktorú spôsobíme neprávnym zaradením dlžníka do zoznamu.

Čítať celú odpoveď
Uhradil som dlh v lekárni a boli mi vydané lieky. Ale ja dlh nemám, mám dokladom o tom, že som nemal platiť poistné (bol som v z

Je potrebné doložiť vaše tvrdenie relevantnými dokladmi, podať  žiadosť o vrátenie preplatku a doložiť doklad o úhrade dlhu, ktorý vám vydal lekár/lekáreň (nemusí byť originál).

Čítať celú odpoveď
V lekárni ma informovali, že som dlžník. Nemal som toľko peňazí a liek som potreboval. Tak som si ho zaplatil v plnej výške a dl

Bohužiaľ, nie je to možné. Ak ste dlh neuhradili pri výbere lieku, nie je možné dodatočne žiadať o preplatenie tejto platby za liek.

Čítať celú odpoveď
V lekárni ma informovali, že som dlžník. Liek som si zaplatil v plnej sume, ale trvám na tom, že dlh nemám. Žiadam o vrátenie úh

V prvom rade podajte reklamáciu/podnet písomne alebo prostredníctvom Elektronickej pobočky. Všetko preveríme a o výsledku vás budeme informovať.

Čítať celú odpoveď
Musel som si liek na recepte zaplatiť v plnej sume, pretože som vraj dlžník a Dôvera za mňa lieky neplatí. Ako je to možné? Ni

Nie je to protizákonné. Dlžník má nárok len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti (§ 9 zákona č. 580/2004 Z. z.), a to nielen dlžník Dôvery, ale ktorejkoľvek inej zdravotnej poisťovne.

Čítať celú odpoveď
Môžem veriť tomu, že lekáreň/ambulancia si nenechajú časť dlhu, ktorý zaplatím?

Nemusíte mať obavy. Technicky sme prepojení tak, že vidíme, kedy presne aj akú sumu ste uhradili. Ak máme váš e-mail alebo číslo mobilného telefónu, vyrovnanie dlhu vám obratom potvrdíme v notifikácii.

Čítať celú odpoveď
Musím službu využívať, resp. musím zasielať preskripčné a dispenzačné záznamy, ak nemám záujem?

Využívanie služby, resp. zasielanie preskripčných a dispenzačných záznamov je výsledkom dohody medzi Dôverou a poskytovateľom. Nebudeme sankcionovať lekárov ani lekárnikov, ak nebudú chcieť službu využívať.

Čítať celú odpoveď
Bol som u lekára a ten ma informoval, že som dlžník. Ešte som si nebol liek vybrať v lekárni. Čo mám teraz robiť?

Dlžník má právo na úhradu len neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Odporúčame vám dlh najprv uhradiť a až potom ísť do lekárne po liek. Dlh môžete uhradiť v Elektronickej pobočke (dá sa platiť aj kartou a v reálnom čase je platba spracovaná), bankovým prevodom (spracovanie platby trvá do 5 dní) alebo ak vám to umožnia v lekárni, prípadne v ambulancii, tak priamo u nich. Tam sa platba spracuje okamžite, takže vám liek preplatíme, ako keby ste neboli dlžník.

Čítať celú odpoveď
Ako často údaje o dlžníkoch aktualizujete? Dá sa na váš zoznam spoľahnúť?

Ako jediná zdravotná poisťovňa aktualizujeme zoznam dlžníkov každý deň, niektoré úpravy robíme aj v priebehu dňa. Ak si svoj dlh vyrovnáte priamo v lekárni, nemocnici alebo ambulancii, zo zoznamu dlžníkov vás vyradíme okamžite.

Čítať celú odpoveď
Odkiaľ má lekáreň informáciu o tom, že som dlžník?

Lekáreň má aktuálne informácie od nás, naše softvéry sú prepojené a vymieňajú si aktuálne informácie o poistencoch Dôvery. Fakt, že ste dlžníkom, si môžete overiť aj vy na webstránke www.dovera.sk.

Čítať celú odpoveď
Musím si platiť aj za vyšetrenie u lekára, ak som dlžník?

Áno, podľa zákona nemáte nárok na preplatenie inej ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti u každého poskytovateľa – v ambulancii, lekárni, nemocnici, v kúpeľoch.

Čítať celú odpoveď
Môže ma lekár/nemocnica/lekáreň odmietnuť ošetriť/vydať liek, ak som dlžník?

Nie, ale ak nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, majú právo si od vás za to pýtať úhradu, pretože podľa zákona nemáte na preplatenie takejto starostlivosti od zdravotných poisťovní nárok.

Čítať celú odpoveď
Som dlžník. Aké mám možnosti, ak chcem mať zdravotnú starostlivosť preplatenú?

Vyrovnajte si svoj dlh. Dlh môžete uhradiť v Elektronickej pobočke (dá sa platiť aj kartou a v reálnom čase je platba spracovaná), bankovým prevodom (spracovanie platby trvá do 5 dní) alebo ak to umožnia v lekárni, prípadne v ambulancii, tak priamo u nich. Tam sa platba spracuje okamžite.

Čítať celú odpoveď
Aké lieky mi môžu byť preplatené, ak som dlžník?

Zo zákona máte nárok len na úhradu liekov, ktoré boli predpísané lekárom ako neodkladná zdravotná starostlivosť. Rovnako platí, že za vás môžeme uhradiť pobyt v nemocnici len v prípade, ak ste akútnym pacientom. O akútnosti zdravotného stavu rozhoduje ošetrujúci lekár.

Čítať celú odpoveď
Som dlžník, odkedy mi prestanete preplácať lieky, ak svoj dlh neuhradím?

Už roky nemáte podľa platného zákona nárok na úhradu inej ako neodkladnej starostlivosti. V blízkej dobe budú mať lekári a lekárnici nástroj, ako rýchlo a spoľahlivo overiť dlžníkov a následne prestaneme postupne preplácať dlžníkom inú ako neodkladnú starostlivosť – teda zosúladíme prax so zákonmi. Presný termín budeme komunikovať. No už teraz vám odporúčame si dlh vyrovnať, aby ste nemali v blízkej budúcnosti problémy s platením si za odkladné vyšetrenia a lieky.

Čítať celú odpoveď
Som výdajňa liekov. Prišiel pacient s poukazom, na ktorom je čiarový kód. Ako mám postupovať?

Postupujte tak ako doteraz. Výdajne zatiaľ nemajú službu BL online, vďaka ktorej by vedeli spracovať poukaz s čiarovým kódom.

Čítať celú odpoveď
Som výdajňa a chcem službu BL online. Ako mám postupovať?

V tejto chvíli nie je služba pre výdajne dostupná, ale sprístupníme ju aj pre výdajne v dohľadnej dobe. Budeme Vás o tom informovať listom a zašleme Vám aj návrh dodatku k zmluve o poskytovaní lekárenskej zdravotnej starostlivosti.

Čítať celú odpoveď
Som lekárnik. Musím odoslať dispenzačný záznam z lekárskeho poukazu?

Očakávame, že ak máte službu BL online a zasielate nám dispenzačné záznamy o výdaji lieku, urobíte tak aj pre pomôcky. Funkcionalita aj postup sú rovnaké pri liekoch aj pomôckach.
Pozn.: Lekárnici nemajú na rozdiel od lekárov zmluvnú povinnosť zasielať online záznamy o pomôckach. Veríme však, že tak urobia. 

Čítať celú odpoveď
Prečo je potrebné vypisovať v rámci služby BL online dávkovanie liekov po novom? Doteraz som mohol napísať dávkovanie, ako som c

Informácie zo štruktúrované dávkovania sú predpokladom pre presnejší výpočet interakcií, umožňujú lepšie manažovanie chronicky chorých pacientov a v prípade, že ich budeme mať, ich môžeme následne aj zobraziť lekárom daného pacienta.

Čítať celú odpoveď
Čo mám robiť, ak mám službu BL online a zabudnem nahrať nejaký recept?

Nič, nahráte ho čo najskôr dodatočne.

Čítať celú odpoveď
Som lekárnik, službu BL online mám, ale prišiel mi pacient s receptom bez čiarového kódu. Čo mám robiť?

Recept spracujte tak ako doteraz a údaje z dispenzačného záznamu nám zašlite čo najskôr po výdaji lieku. Konkrétne inštrukcie Vám vie dať váš dodávateľ lekárenského informačného systému.

Čítať celú odpoveď
Bežne sa stáva, že lieky prídu do lekárne vybrať rodinní príslušníci pacienta. Môžu za neho podpísať súhlas so spracovaním osobn

Nie. Súhlas môže podpísať iba osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Nikto iný, aj keby ste overili jeho totožnosť. Ak napríklad príde za matku vybrať lieky do lekárne jej dcéra, nemá nárok vedieť viac, ako to, čo je zverejnené na webe Dôvery, pretože to sú verejne známe informácie. A preto ani nemôže uhradiť jej dlh.

Čítať celú odpoveď
Som lekárnik a neviem čítačkou prečítať čiarový kód. Čo mám robiť? Ako si načítam preskripčný záznam?

Ak je čiarový kód vytlačený, ale nedá sa prečítať čítačkou, opíšte zvýraznené číslice pod čiarovým kódom. Automaticky sa vám tak natiahne preskripčný záznam do softvéru.

Čítať celú odpoveď
Mám v lekárni overovať totožnosť pacienta – dlžníka?

Na overovaní totožnosti pacienta v lekárni sa nič nemení. Osoba oprávnená vydávať lieky je naďalej povinná overiť totožnosť osoby iba v prípade, ak vydáva humánny liek s obsahom omamnej a psychotropnej látky II. skupiny (§ 120 ods. 9 Zákona o lieku).

Čítať celú odpoveď
Môže údaje o liekoch, ich interakciách a elektronickú zdravotnú kartu vidieť aj lekárnik?

Nie. Tú časť služby Bezpečné lieky online, ktorá sprístupňuje lieky, liekové interakcie pacienta a jeho elektronickú zdravotnú kartu, majú zo zákona k dispozícii len lekári na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti. Lekárnici ju nemajú, pretože to neumožňuje platná legislatíva (lekárnik má právo vedieť bez písomného súhlasu pacienta len o jeho liekoch, lekároch a diagnózach, ktoré sa nachádzajú na recepte, ktorý pacient predkladá v lekárni pri výbere lieku).

Čítať celú odpoveď
Vypadol mi internet a neviem si overiť pacienta. Ako sa budete stavať k takto vydaným liekom? Neuhradíte mi ho, aj keď som si

Výpadok na vašej strane, žiaľ, nie je dôvod na neuhradenie inej ako neodkladnej starostlivosti dlžníkovi. Naopak, v prípade výpadku na strane Dôvery pacienta nepovažujeme za dlžníka (nechceme poškodiť poskytovateľa). 

Čítať celú odpoveď
Čo získa lekárnik?
 • Zvýšenie produktivity práce a odbúranie administratívnych nákladov v lekárni, pretože odpadá manuálne nahrávanie údajov z receptu do počítača v lekárni. Údaje z receptu sa nahrajú do lekárnického softvéru automaticky po načítaní čiarového kódu na recepte alebo po napísaní čísla prislúchajúceho k čiarovému kódu.
 • Možnosť overovať pacienta aj zmluvných lekárov v aktualizovaných registroch Dôvery (najmä či je pacient poistenec Dôvery, či je EÚ poistenec, či je dlžník, či je lekár zmluvný lekár Dôvery)
 • Garanciu úhrady za zdravotnú starostlivosť v prípade, že lekárnik si overí pacienta prostredníctvom služby Bezpečné lieky online a Dôvera mu potvrdí, že pacient je poistencom Dôvery a nie je dlžník (aj keby sa spätne ukázalo, že pacient bol dlžník, Dôvera garantuje v takýchto prípadoch, že lekárnikovi liek preplatí )
 • Praktické a legitímne riešenie odkladnej zdravotnej starostlivosti pre dlžníkov, keďže Dôvera prestane postupne  uhrádzať lieky aj ostatnú zdravotnú starostlivosť okrem  neodkladnej .
Čítať celú odpoveď
Do lekárne príde pacient - dlžník vybrať si liek, ktorý lekárnik považuje za akútny. Ošetrujúci lekár ho tak však na recepte n

Postupujte tak ako doteraz. Aj v súčasnosti je takáto situácia riešiteľná podľa platnej legislatívy (paragraf 120 Zákona o liekoch 362/2011) možnosťou lekárnika vydať tzv. dôležitý liek. Ten však legislatíva nepovažuje za neodkladnú starostlivosť.

Čítať celú odpoveď
Mám ihličkovú tlačiareň. Bude sa mi dať vytlačiť recept s čiarovým kódom?

S veľkou pravdepodobnosťou nie. Ale lekárni pomôže aj to, že pod nečitateľným kódom bude číslo, ktoré identifikuje váš preskripčný záznam.

Čítať celú odpoveď
Pacient mi priniesol potvrdenie z Dôvery, že nemá dlh, ale v softvéri sa mi zobrazuje, že je dlžník. Ako mám postupovať? Je dlžn

Na určenie toho, či je pacient dlžník alebo nie, je relevantná informácia zobrazovaná v softvéri, nie potvrdenie. Takže ak vám systém potvrdí, že pacient je dlžník, berte prosím do úvahy túto informáciu.

Čítať celú odpoveď
Mám ihličkovú tlačiareň. Bude sa mi dať vytlačiť recept s čiarovým kódom?

S veľkou pravdepodobnosťou nie. Ale lekárni pomôže aj to, že pod nečitateľným kódom bude číslo, ktoré identifikuje váš preskripčný záznam.

Čítať celú odpoveď
Pacient mi priniesol potvrdenie z Dôvery, že nemá dlh, ale v softvéri sa mi zobrazuje, že je dlžník. Ako mám postupovať? Je dlžn

Na určenie toho, či je pacient dlžník alebo nie, je relevantná informácia zobrazovaná v softvéri, nie potvrdenie. Takže ak vám systém potvrdí, že pacient je dlžník, berte prosím do úvahy túto informáciu.

Čítať celú odpoveď
V ambulancii pacient odmietne riešiť dlh, lekár vyznačí na recepte „hradí pacient“, ale v lekárni si rozmyslí a dlh uhradí. Je t

Lekár by nemal v takýchto prípadoch označovať na recept „hradí pacient“, práve preto, že v čase výdaja lieku to už nemusí byť pravda. Z pohľadu overenia pacienta je relevantné overenie v čase výdaja lieku – to má prednosť pred overením v čase predpisu lieku. Ak lekárnik bude mať pacienta, ktorý nie je dlžník, ale na recepte má napísané „hradí pacient“, najlepšie je kontaktovať predpisujúceho lekára a overiť si, z akého dôvodu má lieky platiť pacient.

Čítať celú odpoveď
Ako mi Dôvera zaplatí paušálnu náhradu?

Vypočítame ju automaticky zo sumy dlhu, ktorú vyberiete. Automaticky vám ju aj zaúčtujeme a výsledok uvidíte v dokumente vo svojej Elektronickej pobočke a tiež v Oznámení o započítaní.

Čítať celú odpoveď
Som lekár. Musím tlačiť prostredníctvom služby BL online čiarový kód aj na lekársky poukaz?

Áno, ak ste podpísali dodatok k zmluve, zasielate nám prostredníctvom BL online preskripčný záznam o predpise lieku aj zdravotnej pomôcky.

Čítať celú odpoveď
Aké dáta budem posielať na dispenzačnom zázname do poisťovne?

Žiadne iné ako doteraz pri vykazovaní zdravotnej starostlivosti. Rozsah zasielaných dát neprekračuje dátové rozhranie Úradu pre dohľad.  V podstate sa stane len to, že dáta, ktoré ste nám zasielali aj tak, zašlete skôr, aby ich mohli vidieť lekári pacientov.

Čítať celú odpoveď
Čo sa stane v prípade, ak preskripčný záznam nebude obsahovať informácie o odporúčajúcom lekárovi alebo informácie nebudú úplné

V prípade porušenia povinnosti dodržiavať preskripčné a indikačné obmedzenia alebo povinnosti podľa §119 ods. 11 zákona o lieku predpisujúcim lekárom, úhrada voči lekárni prebehne a poisťovňa si môže uplatniť sankciu voči predpisujúcemu poskytovateľovi (§121 ods. 6 Zákona 362/2011 Z.z.).

Čítať celú odpoveď
Som lekár, podpísal som dodatok k zmluve, ale nechcem zasielať dispenzačné záznamy a nechcem mať službu BL online. Môžem vypoved

Nie je možné vypovedať len vybraný paragraf. Ak sa rozhodnete, že s touto časťou podpísanej zmluvy nesúhlasíte, môžete po zodpovednom zvážení vypovedať celú zmluvu. Následne začne plynúť štandardná výpovedná lehota. Nevieme Vám však garantovať, že bude možné podpísať predchádzajúcu verziu zmluvy, resp. či zmluvu spolu opätovne podpíšeme.

Čítať celú odpoveď
Dostal som dodatok, jeho účinnosť má byť už od 1.10.2014. Ja však ešte žiadnu službu BL online v softvéri nemám.

To vôbec nie je problém. Samotný dodatok môže byť účinný skôr a tie jeho časti, ktoré sa týkajú služby BL online, nadobudnú účinnosť vtedy, keď budete mať službu nainštalovanú a dostupnú. Nevznikajú vám žiadne sankcie ani pokuty za to, že nebudete službu BL online využívať hneď od momentu, keď dodatok podpíšete. Pokojne môžete dodatok podpísať.

Čítať celú odpoveď
Čo sa stane, ak dodatok k 1.10. podpíšem neskôr?

Nič, je to možné, akurát sa posunie jeho účinnosť podľa toho, kedy dodatok podpíšete. 

Čítať celú odpoveď
Ak budem mať službu BL online, znamená to, že Dôvera bude mať prístup do môjho počítača a mojich dát?

V žiadnom prípade, na to nemá nárok a to sa ani nestane, pretože Váš počítač je v zabezpečenej sieti. Čo sa týka dát o vydaných liekoch, systém Dôvery dostáva z vášho softvéru len tie údaje, ktoré Dôvere už teraz zasielate v rámci zúčtovania, nič navyše.

Čítať celú odpoveď
To naozaj musím tlačiť viac receptov len kvôli tomu, že súčasťou vášho projektu je filozofia 1 liek na 1 recept? Doterajšia legi

S jedným liekom na jeden recept počíta aj štátny e-health. My v Dôvere nerobíme nič iné, len mierne predbiehame dobu. Výhody takéhoto riešenia sú jednoznačné z pohľadu jasnej identifikácie preskripčného záznamu.

Čítať celú odpoveď
Ak je PZS zapojený v projekte (má softvér podporujúci BL online) a bude ho niekto zastupovať, musí tiež používať softvér, ktorý

Toto je interná záležitosť každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

Čítať celú odpoveď
Čo mám robiť s peniazmi, ktoré vyberiem od dlžníkov? Mám ich poslať Dôvere?

Peniaze nie je potrebné zasielať Dôvere. My si ich s vami zúčtujeme automaticky pri najbližšom zúčtovaní.

Čítať celú odpoveď
Potrebujem na prijatie úhrady dlhu registračnú pokladnicu?

Podľa súčasne platnej legislatívy nie.

Čítať celú odpoveď
Budete ma sankcionovať, ak odmietnem prijať platbu pacienta - dlžníka?

Nie, nemáme záujem sankcionovať  poskytovateľov. Vybratie dlhu v ambulancii je možnosť, nie povinnosť.

Čítať celú odpoveď
Na základe čoho vlastne môžem ako lekár/lekárnik vyberať v mene Dôvery dlhy od ich pacientov?

Na základe splnomocnenia, ktoré sme zapracovali do dodatkov platných od 1.10.2014.

Čítať celú odpoveď
Na čo je súhlas so spracovaním osobných údajov?

Po prvé, informácia o aktuálnej  dlžnej sume po lehote splatnosti nie je verejná informácia a lekárnik/lekár nemá bez písomného súhlasu dotknutého pacienta-dlžníka právo ju poznať. Po druhé, lekárnik/lekár nemá právo bez písomného súhlasu dotknutého pacienta-dlžníka spracúvať jeho osobné údaje na účely úhrady dlhu a poskytovať ich Dôvere. Vyplýva to z platnej legislatívy.

Čítať celú odpoveď
Čo mám robiť, ak pacient-dlžník odmietol súhlas podpísať?

Nevystavíte mu Informáciu pre dlžníka a ak ste súhlas už vytlačili, vyznačíte na ňom nesúhlas pacienta, podpíšete ho a dodáte nám ho v rámci zúčtovania. Neprevzatú Informáciu pre dlžníka náležite zlikvidujete.

Čítať celú odpoveď
Ide o konkurenciu štátnemu e-healthu?

Nie, Dôvera dlhodobo rozvíja svoju víziu elektronického zdravotníctva bez ohľadu na štátny e-health. Elektronická pobočka dnes slúži takmer 400-tis.klientom, mobilnú aplikáciu Dôvera využíva viac než 20-tisíc poistencov. Analyzujeme možnosti ďalšieho rozvoja našich elektronických služieb v súlade s požiadavkami kľúčových partnerov, ktorými sú najmä lekári a lekárnici, vždy však v prospech poistencov a ďalších klientov.

Čítať celú odpoveď
V dodatku k zmluve sa píše: Poskytovateľ prostredníctvom svojho softvéru sprístupní Poisťovni kompletne spracovaný dočasný presk

Ak má byť prínos služby pre bezpečnosť liečby a informované rozhodnutia lekára čo najväčší, je žiaduce, aby informácie o predpísaných liekoch boli k dispozícii on-line, teda ihneď po predpise lieku.

Čítať celú odpoveď
Prečo mám ako lekár riešiť, či je pacient dlžník? Mňa to nezaujíma, ja som lekár.

Pretože dlžníci nemajú zo zákona nárok na úhradu inej ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti a podľa zákonov (§ 9 zákona c. 580/2004) aj všeobecných zmluvných podmienok (bod 4.1)  je povinnosťou lekára overiť, či je pacient dlžník.

Čítať celú odpoveď
Hovorí sa, že v iných krajinách zavedenie elektronickej preskripcie prinieslo úsporu až vo výške 8-10%. Očakávate podobnú úsporu

Úspora na úrovni 8 až 10% je referovaná v krajinách, kde okrem elektronickej preskripcie  funguje povinná generická preskripcia alebo záväzný pozitívny zoznam liekov. Práve povinná generická preskripcia a pozitívny zoznam liekov viedli k uvedenej úspore. Na druhej strane aj vďaka elektronickej preskripcii očakávame zníženie medziročného nárastu nákladov na lieky a potenciálne úspory chceme spravodlivejšie rozdeliť do úhrad za lôžkovú starostlivosť a zdravotné výkony – teda peniaze zostanú v systéme a pôjdu na liečbu pre našich poistencov.

Čítať celú odpoveď
Už teraz ide systém pomaly. Čo ak sa ešte spomalí?

Vynakladáme maximálne úsilie, aby boli elektronické služby rýchle, dostupné a bezpečné a aby vám prácu uľahčili, nie ju skomplikovali.

Čítať celú odpoveď
Nahradí služba BL online revíznu kontrolu receptov? Čo všetko zistím vďaka BL online, čo mi pomôže pri zúčtovaní?

Nie je možné, aby BL online v tejto chvíli nahradili revíznu kontrolu, pretože pri nej často ručne kontrolujeme recepty, ktoré nám zasielajú lekárne. BL online je však pre vás pomôckou, pretože hneď pri výdaji lieku si viete overiť niektoré údaje, ktoré bývajú dôvodom na nepreplatenie receptov – napríklad či je pacient poistencom Dôvery alebo či liek predpísal zmluvný lekár Dôvery. Navyše, teraz si budete môcť v reálnom čase overiť aj pacientov – dlžníkov.

Čítať celú odpoveď
Môže lekáreň zmeniť dispenzačný záznam pri fakturácii?

Áno, v oprávnených prípadoch, ak sa chyby zistia až pri samotnej fakturácii. Mali by ste stornovať pôvodný a zaslať správny dispenzačný záznam.

Čítať celú odpoveď
Môže lekáreň zmeniť dispenzačný záznam, ak zistí, že v ňom bola chyba?

Ak po odoslaní dispenzačného záznamu dôjde k zmene odoslaných údajov, je možné a dokonca potrebné pôvodný dispenzačný záznam stornovať a odoslať nový dispenzačný záznam.  Pri dodržaní tohto postupu by vykázaná starostlivosť mala byť v úplnej zhode s posledným platným dispenzačným záznamom. 

Čítať celú odpoveď
Aká bude platnosť receptov s čiarovým kódom?

Platnosť receptov je stanovená legislatívou a na tom sa nič nemení. Dostupnosť preskripčných záznamov v softvéri lekárnikov nastavíme citlivo tak, aby nevznikali praktické problémy pri vydávaní liekov.

Čítať celú odpoveď
Je možné upraviť údaje z preskripčného záznamu?

Áno, lekárnik môže upravovať  údaje zo  získaného preskripčného záznamu, v niekoľkých prípadoch sa editácia priamo očakáva, napr. v súvislosti s generickou preskripciou. Preskripčný záznam však lekárnik needituje, údaje z neho zmení v dispenzačnom zázname, ktorý vytvára pri výdaji lieku. V prípade problému je potrebné obrátiť sa na dodávateľa lekárenského softvéru.

Čítať celú odpoveď
Akú čítačku treba na zosnímanie čiarového kódu?

Je to jednoduchý jednorozmerný čiarový kód, ktorý prečíta čítačka, ktorá sa bežne používa na načítanie kódov na liekových krabičkách.

Čítať celú odpoveď
Ktoré softvérové spoločnosti službu zapracujú do svojho softvéru? Je medzi nimi aj môj dodávateľ?

Na spolupráci sme sa dohodli so všetkými relevantnými firmami. Spolupracujeme s Capitol Internet Publishing (Praha), CompuGoup Medical Slovensko (Bratislava), Datalan (Bratislava), Datasoft (Bardejov), ICZ Slovakia (Trenčín), LCS Electronics (Košice), Medicom (Púchov), NRSYS (Nitra), Pehacom (Stropkov), PharmaServis (Nové Zámky), Počítače a programovanie (Žilina), Prosoft (Košice), Stapro (Košice), Softprogres (Piešťany), VYPTECH (Bardejov).

Čítať celú odpoveď
Ak lekáreň, ktorá s nami podpísala zmluvu , prijala RP s čiarovým kódom, na RP sú 2 balenia nejakého lieku, nakoľko má lekáreň

Výpis sa správa ako nový recept, teda obsahuje nový čiarový kód.

Čítať celú odpoveď
Čo ak si budem musieť kvôli službe Bezpečné lieky online kúpiť nový počítač alebo iný, drahší paušál na internet?

Žiaľ, tieto náklady znášate sami. Nie je v našich možnostiach vám ich uhradiť. Navyše, počítač aj internetové pripojenie sú v minimálnych požiadavkách na vybavenie ambulancie, takže je to povinnosť poskytovateľa si toto zabezpečiť.

Čítať celú odpoveď
Čo ak službu nebudem využívať? Môžem lieky vydávať aj po starom?

Áno, môžete vydávať po starom lieky na recepte s čiarovým kódom aj bez neho. Nič sa pre vás nezmení. Akurát nebudete mať prístup k viacerým užitočným funkcionalitám a výhodám služby Bezpečné lieky.

Čítať celú odpoveď
Ako sa zmení práca lekárnikov?

V lekárňach nebude potrebné manuálne nahrávanie údajov z receptu do lekárnického softvéru, pretože tieto údaje sa načítajú automaticky po  zosnímaní čiarového kódu na recepte čítačkou alebo napísaní číslice pod čiarovým kódom do softvéru.

Čítať celú odpoveď
Čo bude po 1.1.2016?

Bude to na dohode vás a vášho dodávateľa softvéru. Nedisponujeme takými finančnými prostriedkami, aby sme vám vedeli s dodávateľmi softvéru dohodnúť zľavu na dlhšie obdobie.
Veríme však, že vám služba prinesie také finančné aj nefinančné benefity, že nebudete váhať s jej ďalším používaním ani po 1.1.2016.
 

Čítať celú odpoveď
Som lekárnik, nemám službu BL online, ale prišiel mi pacient s receptom a na ňom je čiarový kód. Čo mám urobiť?

 Najlepšie by bolo, ak by ste službu mali aj vy. Pokiaľ to nie je možné, spracujte recept tak ako doteraz, teda čiarový kód si nevšímajte. Ak ste s Dôverou podpísali dodatok k zmluve od 1.10.2014, údaje z dispenzačného záznamu nám zašlite čo najskôr po výdaji lieku.

Čítať celú odpoveď
Je služba a jej zapracovanie do môjho softvéru zadarmo alebo musím niekomu niečo platiť?

Ak je váš dodávateľ softvéru medzi partnermi Dôvery, máte na sprístupnenie novej verzie softvéru aj so službou Bezpečné lieky online až do konca roku 2015 zľavu 100 %.
Vyššie uvedené sa netýka softvérových firiem, ktoré s nami zmluvu o spolupráci nepodpísali, resp. malých firiem, ktoré sme na spoluprácu v projekte neoslovili. 
 

Čítať celú odpoveď
Môže sa stať, že mi softvérová firma zapne službu BL online v mojom softvéri bez toho, že budem o tom vedieť?

Nie. O zapnutí služby vo svojom softvéri sa dohodnite so svojou softvérovou firmou. Tá by nemala urobiť takýto krok bez vášho vedomia a rozhodnutia.

Čítať celú odpoveď
Čo keď bude výpadok internetu a ja budem mať v ambulancii alebo pri okienku v lekárni pacienta? Určite nebudem čakať s predpísan

Samozrejme, že nebudete čakať.  Na plynulé využívanie služby je potrebné byť neustále pripojený na internet. No ak bude výpadok, jednoducho predpíšete/vydáte liek tak ako doteraz.

Čítať celú odpoveď
Planujete nejakú pilotnú prevádzku?

Áno, absolvovali sme intenzívne testovanie aj pilotnú prevádzku s vybranými poskytovateľmi a softvérovými firmami. Nespustíme službu bez toho, aby sme ju neotestovali, nevyskúšali a neodladili. Nemusíte mať obavy, chápeme riziko, aké by to prinieslo. Venujeme tomu maximálnu pozornosť my aj softvérové firmy.

Čítať celú odpoveď
Čo je služba Bezpečné lieky online?
 • Nová funkcionalita v počítači lekára a lekárnika bez zbytočných klikov
 • Nadväzuje na už známu službu Bezpečné lieky dostupnú od februára 2013 v Elektronickej pobočke
 • Praktická pomôcka pre lekára pri identifikácii predpísaných liekov, ich duplicít a liekových aj potravinových interakcií konkrétneho pacienta ihneď po ich predpise aj výdaji v lekárni
 • Lekári tak môžu zdieľať v reálnom čase (čiže nie až po spracovaní zúčtovacích dávok) informácie o liekoch konkrétneho pacienta
 • Lekárnici nemusia nahrávať údaje z receptu manuálne, pretože všetky údaje z receptu sa im automaticky nahrajú do počítača po zosnímaní čiarového kódu na recepte (alebo po opísaní čísla prislúchajúceho čiarovému kódu)
 • Lekári aj lekárnici si navyše v reálnom čase môžu overiť pacientov aj zmluvných lekárov Dôvery v aktualizovaných registroch, čo im garantuje úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
 • Služba má všetky benefity a prínosy vtedy, ak všetci lekári a lekárnici pacienta používajú službu BL online
 • Služba je plne v súlade s platnou legislatívou a zmluvami o poskytovaní zdravotnej/lekárenskej starostlivosti, zároveň maximálne ochraňuje osobné a citlivé dáta pacientov a nenarúša zabehnuté pracovné procesy lekára ani lekárnika pri ošetrovaní pacienta
 • Služba obsahuje len lieky na lekársky predpis s plnou alebo čiastočnou úhradou Dôvery
Čítať celú odpoveď
Čo službou získa lekár?
 • Väčšiu istotu pri diagnostike a nastavení liečby - okamžitou (tzv. online) výmenou informácií  o predpísaných liekoch pacienta sa liečba stáva bezpečnejšia a kvalitnejšia
 • Možnosť overovať pacienta aj zmluvných lekárov v aktualizovaných registroch Dôvery (najmä či je pacient poistenec Dôvery, či je EÚ poistenec, či je dlžník, či je lekár zmluvný lekár Dôvery)
 • Garanciu úhrady za zdravotnú starostlivosť v prípade, že lekár si overí pacienta prostredníctvom služby Bezpečné lieky online a Dôvera mu potvrdí, že pacient nie je dlžník (aj keby sa spätne ukázalo, že pacient bol dlžník, Dôvera garantuje v takýchto prípadoch, že lekárovi zdravotnú starostlivosť uhradí – pri overovaní pacienta na webe takáto garancia neexistuje)
 • Ďalšie funkcionality elektronickej pobočky priamo vo svojom softvéri (napríklad prístup k elektronickej zdravotnej karte pacienta)
Čítať celú odpoveď
Ja už modul interakcií aj výhodných liekov mám vo svojom softvéri. Prečo by som mal zrazu používať ten váš?

Pretože služba BL online vám sprístupní všetky predpísané a vybrané lieky pacienta, nielen tie, ktoré ste predpísali vy, resp. vaši kolegovia, ak napríklad pracujete u jedného zamestnávateľa a zdieľate rovnaký informačný systém.

Čítať celú odpoveď
Ako mám vypísať recept, ak som lekár, mám vašu službu, ale nefunguje mi tlačiareň?

Napíšte rukou jeden liek na jeden recept a dopíšte na recept kód, ktorý sa vám zobrazí vo vašom softvéri.

Čítať celú odpoveď
Akým spôsobom budú údaje o predpísaných a vydaných liekoch zo softvéru lekára/lekárnika odchádzať?

Softvér lekára odošle preskripčný záznam ihneď po predpise lieku v ambulancii na zabezpečené úložisko. Údaje nebudú odchádzať dávkovo, ale jednotlivo on-line po predpise receptu zašifrované prostredníctvom webových služieb.

Čítať celú odpoveď
Ak budú lekári/lekárnici vaše elektronické služby využívať, čo im za to zaplatíte? Zvýšite im platby?

Tí PZS, ktorí budú službu využívať a podpísali dodatok k zmluve o poskytovaní ZS k 1.10.2014, majú možnosť získať dodatkovú kapitáciu/vyššiu cenu bodu.

Čítať celú odpoveď
Späť