[MDL::a401-article_cat_view] This service is currently not available. We're trying to fix this problem at the moment and apologize for any inconvenience.
Aktuality 130 odpovedí na otázky

Poistenec 228 odpovedí na otázky

Lekár 77 odpovedí na otázky

Platiteľ 60 odpovedí na otázky

Najčastejšie otázky 353 odpovedí na otázky

O nás 155 odpovedí na otázky
Testy 2 odpovede na otázky

Lekári všade na Slovensku

Máte vo svojom okolí len nezmluvných lekárov? Museli ste si u nich všetko platiť z vlastného vrecka? Dobrá správa, každému poistencovi finančne prispejeme na vyšetrenia aj u lekárov, s ktorými Dôvera nemá zmluvu.

Čítať celú odpoveď
Keď je život otázkou sekúnd

Nešťastie nechodí len po horách. Nehoda, zranenie alebo riziko späté s ochoreniami nás, našich blízkych, môžu postretnúť každý deň a kdekoľvek. Viete, čo je potrebné urobiť, aby záchranári získali cenné sekundy pri poskytovaní prvej pomoci?

Čítať celú odpoveď
Recepty po novom

Predpísal vám lekár liekový recept s čiarovým kódom a neviete prečo? Ide o novinku, elektronický recept, ktorá uľahčuje prácu zdravotníkom.

Čítať celú odpoveď
Bežci, opäť vás hľadáme!

Beháte? Tak poďte s nami zažiť jedno veľké bežecké dobrodružstvo. Opäť hľadáme členov do nášho tímu Dôvera deťom, ktorá v auguste pobeží od Tatier k Dunaju. Ak zvládnete zabehnúť 3 x 10 km za dva dni, napíšte nám! O štartovné a všetko potrebné sa postaráme.

Čítať celú odpoveď
Aký je rozdiel medzi zmluvným a nezmluvným lekárom?

Zmluvní lekári, sú tí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, s ktorými máme uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Dôsledne ich vyberáme, hodnotíme a kontrolujeme, aby ste dostali čo najkvalitnejšiu starostlivosť. Ak s niektorým lekárom nemáme zmluvu (nezmluvný lekár), dôvodom môže byť, že neplní kritériá alebo máme v danom regióne už dostatok zmluvných lekárov.

Čítať celú odpoveď
Na ošetrenie u nezmluvného lekára ste prispievali aj doteraz, v čom nastala zmena?

Áno, príspevok na ošetrenie sme poistencom poskytovali aj pred tým, avšak iba za podmienky, že nebola naplnená verejná minimálna sieť pre daný typ poskytovateľa (minimálny počet lekárov, s ktorými musíme mať ako zdravotná poisťovňa zmluvu v každom regióne). Odteraz Dôvera poskytne poistencovi príspevok na úhradu za zdravotnú starostlivosť poskytnutú u všetkých nezmluvných poskytovateľov. Urýchlili sme tiež schvaľovanie žiadosti u nás v poisťovni na 5 pracovných dní a odstránili sme povinnosť podať žiadosť minimálne 30 dní pred plánovaným ošetrením. Zmena nastala aj vo výške príspevku na ošetrenie z 80 % na 90 % obvyklej ceny.

Čítať celú odpoveď
Môžem si uplatniť príspevok na úhradu liečby u nezmluvného lekára aj v zahraničí?

Poskytnutie príspevku u nezmluvného poskytovateľa sa týka nezmluvných poskytovateľov s miestom prevádzky na Slovensku. Pre úhradu liečby poskytnutej v zahraničí platia iné podmienky.  

Čítať celú odpoveď
Mám naplánovanú korekciu nosa v súkromnom zariadení, ktoré nemá zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Môžem si požiadať o prí

O príspevok môžete požiadať. Liečbu však schválime iba v prípade, ak je indikovaná zo zdravotných dôvodov a nejde o estetický zákrok, ktorý si vyžiadal poistenec.

Čítať celú odpoveď
Kde si môžem podať žiadosť na schválenie príspevku liečby u nezmluvného lekára?

Vyplnenú žiadosť s rozsahom požadovanej liečby vyplnenej lekárom si môžete podať  osobne v pobočkách Dôvery, písomne zaslaním na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra, e-mailom na adresu npzs@dovera.sk alebo cez svoju Elektronickú pobočku.

Čítať celú odpoveď
Za akú liečbu si môžem žiadať o príspevok u nezmluvného lekára?

Príspevok vám poskytneme iba na liečbu, ktorá patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že ide iba o takú liečbu, ktorú by sme uhradili aj zmluvnému poskytovateľovi, netýka sa napr. estetických zákrokov alebo liečby, ktorá bola poskytnutá na žiadosť pacienta bez toho, aby na jej poskytnutie existoval zdravotný dôvod. Podmienkou poskytnutia príspevku je schválenie žiadosti zdravotnou poisťovňou pred absolvovaním liečby. 

Čítať celú odpoveď
Zaplatil som v lekárni za liek, ktorý mi predpísal nezmluvný lekár. Môžem si požiadať aj o príspevok za zaplatený liek?

Áno, ak vám bola vopred schválená liečba u nezmluvného lekára a tento lekár vám predpísal liek v priamej súvislosti so schválenou liečbou. Je  potrebné, aby ste si urobili kópiu receptu, ktorú priložíte k žiadosti o poskytnutie príspevku.

Čítať celú odpoveď
Kedy dostanem peniaze na účet?

Príspevok vám poskytneme najneskôr do 30 dní, odkedy doručíte kompletné doklady potrebné pre poskytnutie príspevku: Potvrdenie o úhrade, kópia lekárskej správy, kópia lekárskeho predpisu (pri predpise liekov) alebo lekárskeho poukazu (pri predpise zdravotnej pomôcky). Poisťovňa vráti pacientovi peniaze na účet.

Čítať celú odpoveď
Ako si mám uplatniť príspevok na základe schválenej žiadosti?

Pre uplatnenie príspevku je potrebné, aby ste predložili kópie dokladov o úhrade (pokladničných dokladov, faktúru) a lekárskej správy, v prípade liekov aj kópiu receptu. Odporúčame na každý doklad napísať číslo žiadosti, ktorou ste žiadali o schválenie liečby u nezmluvného lekára.

Čítať celú odpoveď
Preplatíte mi 90 % sumy, ktorú som zaplatil u lekára?

Príspevok vám poskytneme vo výške 90 % obvyklej ceny, čo je cena, ktorú by sme zaplatili zmluvnému lekárovi rovnakej odbornosti v mieste a čase poskytovania liečby. V praxi to znamená, že suma, ktorú zaplatíte u lekára môže byť vyššia ako suma, z ktorej vám vypočítame príspevok.

Čítať celú odpoveď
Pošlete mi peniaze aj poštovou poukážkou?

Nie, príspevok uhrádzame poistencovi výhradne na bankový účet, ktorý uviedol v podanej žiadosti.

Čítať celú odpoveď
Ak nepožiadam o preplatenie príspevku do 30 dní po poskytnutí liečby, môžem aj neskôr?

Nie, o príspevok je potrebné požiadať najneskôr do 30 dní od poskytnutia posledného výkonu schválenej liečby. 

Čítať celú odpoveď
Kedy môžem prvýkrát žiadať o príspevok?

O príspevok bolo možné požiadať aj doteraz. Od 13.4.2015 však Dôvera zmenila kritériá poskytnutia príspevku tak, že sa týka liečby u všetkých nezmluvných poskytovateľov.

Čítať celú odpoveď
Môžem si uplatniť príspevok aj keď som oň vopred nepožiadal?

Nie, príspevok  vám poskytneme, iba  ak ste oň požiadali Dôveru pred absolvovaním liečby a Dôvera vám liečbu vopred schválila.

Čítať celú odpoveď
Elektronické recepty

Od októbra minulého roku používa takmer 10 000 zdravotníkov službu Bezpečné lieky online. Pri predpise lieku vám po novom vydajú papierový recept s čiarovým kódom.

Čítať celú odpoveď
Pomáhame zachraňovať životy

Spojili sme svoje sily so záchranármi a prinášame novinku, ktorá im pomôže pri záchrane života. Dôležité informácie o zdraví našich poistencov odteraz poskytneme záchrannej službe už priamo pri zásahu.

Čítať celú odpoveď
Lekári všade na Slovensku

Naši poistenci môžu absolvovať vyšetrenie u lekárov po celom Slovensku. Dokonca aj u tých, s ktorými nemáme podpísanú zmluvu (nezmluvní lekári). Pritom sa nemusia obávať, že si za lekárske ošetrenie musia platiť všetko z vlastného vrecka.

Čítať celú odpoveď
Vášniví bežci, potrebujeme vás! Poďte s nami bežať od Tatier k Dunaju

Hľadáte nové výzvy, ste náš poistenec a trúfnete si odbehnúť 3 x 10 km? Ak áno, máme pre vás špeciálnu ponuku. Staňte sa členom nášho tímu na pretekoch Od Tatier k Dunaju, čo je jedinečný 345 km dlhý štafetový beh družstiev.

Čítať celú odpoveď
Príspevok u nezmluvného poskytovateľa

Kritéria na poskytnutie príspevku na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Čítať celú odpoveď
Zmluvný verzus nezmluvný lekár

Ako pacient máte právo na slobodný výber lekára. Ak je to možné, ošetrenie absolvujte u našich zmluvných lekárov. K dispozícii vám je viac ako 11-tisíc poskytovateľov zdravotnej starostlivosti po celom Slovensku. Naši poistenci môžu však absolvovať vyšetrenie aj u nezmluvných lekárov, a pritom si nemusia platiť všetko z vlastného vrecka.

Čítať celú odpoveď
Dôvera sa postará o vaše zdravie s najväčším počtom lekárov

Naši poistenci môžu absolvovať vyšetrenie u lekárov po celom Slovensku. Dokonca aj u tých, s ktorými nemáme podpísanú zmluvu (nezmluvní lekári). Pritom sa nemusia obávať, že si za lekárske ošetrenie musia platiť všetko z vlastného vrecka.

Čítať celú odpoveď
Beh od Tatier k Dunaju: Ženy sú rýchlejšie, ako si myslia

Ako sa pripraviť na štafetový beh z Jasnej do Bratislavy, ako sa počas neho nestratiť a čo čaká účastníkov v tomto roku, hovorí organizátor behu od Tatier k Dunaju Miloš Zágoršek.

Čítať celú odpoveď
Bežecké desatoro alebo aby vám to stále behalo

Beh je pre človeka najprirodzenejšia pohybová aktivita. Ak ho chcete povýšiť z občasnej na pravidelnú a častejšiu ako raz do mesiaca, týchto desať základných pravidiel vám k tomu pomôže:

Čítať celú odpoveď
Lekárnici nemusia vydať liek dlžníkovi. Výklad zákona zo strany SLeK je absurdný.

Podľa nášho názoru dochádza v celej interpretácii neuhrádzania odkladnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej dlžníkom zo strany lekárnikov k zámene dvoch zákonných pojmov – úhrada a výdaj lieku. Výsledkom je mylné informovanie verejnosti.

Čítať celú odpoveď
Elektronické recepty sú bez rizika

Množstvo falošných receptov na lieky v hodnote desiatok tisíc eur. Takto v tomto týždni informovali médiá o odhalených falošných receptoch. Pritom nie nie je vylúčené, že sa objavia ďalšie. Lekári každý mesiac vydajú pacientom na Slovensku státisíce receptov na lieky, len pre poistencov Dôvery je ich asi 800-tisíc. Postihnúť podvodníkov, ktorí zarábajú na falošných receptoch je mimoriadne ťažké.

Čítať celú odpoveď
Prevencia je správna voľba. Najviac poistencov Dôvery ide k stomatológovi

Najviac poistencov Dôvery absolvuje preventívnu prehliadku u stomatológa. Za minulý rok ho navštívilo 565 600 našich klientov nad 18 rokov a 146 700 detí a mládeže. Využívanosť  bola v prvom prípade 51,0 a v druhom 44,6 %. Zdravotná poisťovňa tak za obe skupiny poistencov uhradila sumu necelých 8,5 milióna eur.

Čítať celú odpoveď
Peniaze od dlžníkov vrátime do systému

V súlade so zákonom zdravotná poisťovňa Dôvera nepreplácala dlžníkom plánované hospitalizácie, kúpele a schvaľované zdravotnícke pomôcky. Od  1. apríla 2015 nebude preplácať ani ďalšiu odkladnú zdravotnú starostlivosť v lekárňach a u zubných lekárov. V našej legislatívne je totiž zakotvená povinnosť platiť si zdravotné odvody a v prípade, že sa tak nedeje, dlžníci majú nárok na úhradu len urgentnej (neodkladnej) zdravotnej starostlivosť.

Čítať celú odpoveď
Peniaze od dlžníkov vrátime do systému

V súlade so zákonom zdravotná poisťovňa Dôvera nepreplácala dlžníkom plánované hospitalizácie, kúpele a schvaľované zdravotnícke pomôcky. Od  1. apríla 2015 nebude preplácať ani ďalšiu odkladnú zdravotnú starostlivosť v lekárňach a u zubných lekárov. V našej legislatívne je totiž zakotvená povinnosť platiť si zdravotné odvody a v prípade, že sa tak nedeje, dlžníci majú nárok na úhradu len urgentnej (neodkladnej) zdravotnej starostlivosť.

Čítať celú odpoveď
Pomáhame zachraňovať životy

Pomoc rýchlej záchrannej služby potrebovalo len v minulom roku takmer 100-tisíc našich poistencov. Dôvera spojila sily so záchranármi a od marca priniesla svojim poistencom novinku, ktorá pomáha zachraňovať životy.

Čítať celú odpoveď
Dôvera vám to preplatí

Od októbra minulého roku používa takmer 10 000 zdravotníkov službu Bezpečné lieky online. Lekárom aj poistencom zobrazuje informácie o zdraví pacienta v tzv. online režime, teda naživo.

Čítať celú odpoveď
Pomáhame zachraňovať životy

Pomoc rýchlej záchrannej služby potrebovalo len v minulom roku takmer 100-tisíc našich poistencov. Dôvera spojila sily so záchranármi a od marca priniesla svojim poistencom novinku, ktorá pomáha zachraňovať životy.

Čítať celú odpoveď
Ako je to s platenim odvodov z dividend?
Hoci sa z dividend neplatí daň z príjmu a ani sa ich výška nepriznáva v daňovom priznaní, poistné na verejné zdravotné poistenie sa z nich vypočítava aj odvádza.
Čítať celú odpoveď
Zorientujte sa v platení odvodov z dividend

Hoci sa z dividend neplatí daň z príjmu a ani sa ich výška nepriznáva v daňovom priznaní, poistné na verejné zdravotné poistenie sa z nich vypočítava aj odvádza.

Čítať celú odpoveď
Poistencom vrátime doplatky za lieky za takmer 80-tisíc eur

Za 4. kalendárny štvrťrok 2014 vrátime poistencom podľa platného zákona doplatky za lieky, ktoré si vybrali v lekárni. V prípade Dôvery ide o 4359 poistencov a o sumu takmer 80-tisíc eur.

Čítať celú odpoveď
Ročné zúčtovanie poistného za rok 2014

Je tu opäť čas ročného zúčtovania poistného za predchádzajúci rok. Ročné zúčtovanie robí každý rok za svojich poistencov zdravotná poisťovňa.

Čítať celú odpoveď
Ročné zúčtovanie poistného za rok 2014

Aj tento rok vykonáme ročné zúčtovanie poistného za rok 2014 za poistencov, ktorí boli našimi poistencami k 31. decembru 2014.

Čítať celú odpoveď
Nemocnica

Zdravotná poisťovňa Dôvera spustila už v roku 2013 službu Bezpečné lieky, ktorá pomáha odhaľovať liekové interakcie a duplicity. Na základe požiadavky samotných lekárov sme ju sprístupnili od októbra 2014 aj priamo v nemocničnom informačnom softvéri a online, teda s okamžitým prenosom dát. A nielen o liekoch. Služba sa volá Bezpečné lieky online.

Čítať celú odpoveď
Lekár

Zdravotná poisťovňa Dôvera spustila už v roku 2013 službu Bezpečné lieky, ktorá pomáha odhaľovať liekové interakcie a duplicity. Na základe požiadavky samotných lekárov sme ju  sprístupnili od októbra 2014 priamo v ambulantnom softvéri a online, teda s okamžitým prenosom dát. A nielen o liekoch. Služba sa volá Bezpečné lieky online.

Čítať celú odpoveď
Lekárnik

Zdravotná poisťovňa Dôvera spustila už v roku 2013 službu Bezpečné lieky, ktorá pomáha odhaľovať liekové interakcie a duplicity. Na základe požiadavky samotných lekárov sme ju sprístupnili od októbra 2014 priamo v softvéri lekárov aj lekárnikov a online, teda s okamžitým prenosom dát. A nielen o liekoch. Služba sa volá Bezpečné lieky online.

Čítať celú odpoveď
K dlžníkom rázne

Ak si neplatíš zdravotné odvody, ani poisťovňa by ti nemala uhradiť lekárske ošetrenie, myslí si drvivá väčšina Slovákov. Slováci majú jasno v tom, čo s ľuďmi, ktorí ignorujú platenie zdravotného poistenia napriek tomu, že je to ich zákonná povinnosť. Kým nedôjde k uhradeniu dlhov, zdravotná poisťovňa by im podľa nich nemala lekárske ošetrenie preplatiť, respektíve preplatiť len urgentnú liečbu.

Čítať celú odpoveď
Plat(b)y

Ak dnes zaznie v médiách slovo zdravotníctvo, takmer vždy je to v spojení s platbou, poplatkom, darom, úplatkom. A pritom to nie je nič výnimočné, peniaze hrali aj v zdravotníctve prím odjakživa. A prím budú hrať vždy, lebo ich nebude nikdy dosť.

Čítať celú odpoveď
Otcovia sú na rade

Aj v tomto roku máme základný cieľ zabezpečiť vám  bezproblémový prístup k zdravotnej starostlivosti. Popri tom chceme byť zdravotnou poisťovňou pre celú rodinu, preto  rozširujeme výhodu pre deti a matky 100+100 eur.

Čítať celú odpoveď
Dvestotisíc statočných

186 000. Minimálne toľko ľudí na Slovensku má 20-ročnú skúsenosť so súkromným zdravotným poistením. Je to počet poistencov Dôvery, ktorí sú nám (našim predchodcom) verní od februára 1995.

Čítať celú odpoveď
Čo vás najviac zaujíma?

Európske preukazy, rôzne oznamovacie povinnosti – napríklad ako dokladať zmenu zamestnania, adresy, mena či nástup na materskú dovolenku. Otázky týkajúce sa výkonov, ktoré prepláca zdravotná poisťovňa a ktoré nie, prípadne koľko má doplácať pacient. To sú najčastejšie témy, s ktorými sa na Zákaznícku linku Dôvery (0850 850 850) obracajú naši poistenci.

Čítať celú odpoveď
Životne dôležitá príťažlivosť

Sviatok svätého Valentína nie je len sviatkom zaľúbených, ale aj sviatkom darcov krvi. Slovenský Červený kríž v tomto roku zorganizoval 20. ročník kampane na podporu darcovstva – Valentínska kvapka krvi. Odštartovala 9. februára slávnostným odberom a potrvá do 13. marca, teda päť týždňov.

Čítať celú odpoveď
Za dva roky sa počet pôrodov v zahraničí strojnásobil

Pokým v roku 2012 naše poistenky rodili v zahraničí v priemere len raz za dva mesiace, vlani to už bolo takmer každý druhý týždeň. Napriek tomu, že za pôrod napríklad v Rakúsku si ženy poistené na Slovensku musia priplatiť, žiadostí o refundáciu takejto zdravotnej starostlivosti v Dôvere je z roka na rok viac.

Čítať celú odpoveď
Každý deň nám zavolá tisíc ľudí

Európske preukazy, rôzne oznamovacie povinnosti – napríklad ako dokladať zmenu zamestnania, adresy, mena či nástup na materskú dovolenku. Otázky týkajúce sa výkonov, ktoré prepláca zdravotná poisťovňa a ktoré nie, prípadne koľko má doplácať pacient. To sú najčastejšie témy, s ktorými sa na našu Zákaznícku linku obracajú naši poistenci.

Čítať celú odpoveď
Dôvera uhradí kompletnú zdravotnú starostlivosť 1 500 dlžníkom

Viac ako 1 500 poistencov Dôvery s dlhom na zdravotnom poistení bude mať nárok na úhradu kompletnej zdravotnej starostlivosti. Očakávame to v prípade, že zákonodarcovia schvália ustanovenie novely zákona o zdravotnom poistení, ktoré umožní zdravotným poisťovniam, aby dlžníkom, ktorí majú splátkový kalendár a plnia ho, uhrádzali aj odkladnú zdravotnú starostlivosť vrátane napríklad kúpeľov.

Čítať celú odpoveď
Podporili sme odbornú súťaž Medik roka 2015

Zdravotná poisťovňa Dôvera podporila odbornú súťaž Medik roka 2015 určenú študentom 5. a 6. ročníkov všetkých slovenských lekárskych fakúlt. Vyhlasovateľom  súťaže je Sieť nemocníc Svet zdravia.

Čítať celú odpoveď
Podmienky pre posúdenie žiadosti o splátkový kalendár

Zdravotná poisťovňa môže podľa platnej legislatívy uzavrieť s dlžníkom dohodu o splátkach najviac na deväť mesiacov. Od 20. februára 2015 došlo k zmene podmienok pre poskytnutie splátkového kalendára.

Čítať celú odpoveď
Čo robiť, keď máte dlh

Ak ste sa našli v zozname dlžníkov, nevyhnete sa vymáhaniu vášho dlhu.

Čítať celú odpoveď
Čo riskujete, keď neplatíte
Neplatiť odvody prináša veľké riziká. Podstupujú ich najčastejšie samoplatitelia a samostatne zárobkovo činné osoby - tvoria osem z desiatich našich dlžníkov.
Čítať celú odpoveď
Ako sa nestať dlžníkom

Plaťte načas, správnu sumu, na správny účet a so správnymi identifikačnými údajmi. A nezabudnite nám oznámiť zmeny, ktoré ovplyvňujú výšku vášho poistného a vašu povinnosť platiť poistné.

Čítať celú odpoveď
Dávka 514 - štruktúra výkazu

Štruktúra výkazu v elektronickej forme. Štruktúra dávky 514 platná od 1.2.2015:

Čítať celú odpoveď
First Feedback on New Service

 

Čítať celú odpoveď
First Online Service in Slovak Health Sector

At the beginning of October 2014, we launched the new online service Safe Medicine (Bezpečné lieky). It is the first online service in the Slovak health sector, linking healthcare providers with their patients and health insurance companies. Transfer of data happens almost instantaneously, in a safe manner and in an extent that is appropriate for the recipient of the information (physician can also view detailed information relevant for the therapy).

Čítať celú odpoveď
Prehľad výšky poistného po rokoch

V tomto článku nájdete prehľad výšky preddavkov za posledné roky podľa jednotlivých kategórií (zamestnanec, zamestnávateľ, samoplatiteľ, SZČO).

Čítať celú odpoveď
Všetky informácie pre poistencov na jednom mieste

Stali ste sa poistencom Dôvery alebo ste naším poistencom už dlhšie a máte otázky týkajúce sa zdravotného poistenia? Pomôže vám náš prehľadný manuál.

Čítať celú odpoveď
Pomôžte nám otestovať mobilnú aplikáciu

Čo si myslíte o našej mobilnej aplikácii? Príďte nám to povedať. Zaujíma nás, ako ju používate a vnímate - pomôžete tak s vylepšovaním tejto jedinečnej pomôcky.

Čítať celú odpoveď
Často kladené otázky a užitočné rady na jednom mieste

Zozbierali sme pre vás užitočné rady a informácie, ktoré vám pomôžu v lepšej orientácii v oblasti zdravotného poistenia.

Čítať celú odpoveď
Nadštandardné služby a výhody

Zabezpečujeme nielen zdravotnú starostlivosť, na ktorú máte nárok zo zákona, ale poskytujeme aj mnohé nadštandardné produkty a služby. Máme zmluvy       s viac ako 11-tisíc ambulanciami, nemocnicami a rôznymi inými zdravotníckymi zariadeniami po celom Slovensku.

Čítať celú odpoveď
Ako vám uľahčíme život – elektronické služby

Poistenci Dôvery majú možnosť využívať moderné služby mobilného a elektronického zdravotníctva. Bezplatne a kedykoľvek. Prečítajte si, ako vám môžu pomôcť alebo uľahčiť život.

Čítať celú odpoveď
Vitajte v Dôvere


Čítať celú odpoveď
Problémy pri zmene počasia? Pripravte sa na ne s našou biopredpoveďou

„Cítim to v kostiach,“ počúvame doma či v práci, keď má prísť zmena počasia. Mení sa tlak vzduchu, jeho vlhkosť, teplota či intenzita slnečných lúčov.

Čítať celú odpoveď
Dôvera opäť partnerom detí

Dôvera sa stala tretí rok za sebou generálnym partnerom projektu Hodina deťom. Celoročná verejná zbierka, ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska, patrí medzi najstaršie dobročinné zbierky. Má za sebou 15 úspešných ročníkov, vyzbieraných takmer päť miliónov eur a viac ako 1,4 milióna podporených detí a mladých ľudí na Slovensku.

Čítať celú odpoveď
Odpočítateľná položka po 1. januári 2015

Národná rada Slovenskej republiky sa 28. novembra 2014 uzniesla na novom zákone v oblasti odvodov poistného na verejné zdravotné poistenie a zaviedla tzv. „odpočítateľnú položku“ (ďalej len „OP“). Vďaka OP sa úplne odpustí povinnosť platiť poistné alebo sa výrazne zníži odvodová povinnosť zamestnancov (a aj ich zamestnávateľov) s mesačným príjmom do 570 eur.

Čítať celú odpoveď
Odpočítateľná položka po 1. januári 2015

Národná rada Slovenskej republiky sa 28. novembra 2014 uzniesla na novom zákone v oblasti odvodov poistného na verejné zdravotné poistenie a zaviedla tzv. „odpočítateľnú položku“ (ďalej len „OP“). Vďaka OP sa úplne odpustí povinnosť platiť poistné alebo sa výrazne zníži odvodová povinnosť zamestnancov (a aj ich zamestnávateľov) s mesačným príjmom do 570 eur.

Čítať celú odpoveď
Odpočítateľná položka po 1. januári 2015

Národná rada Slovenskej republiky sa 28. novembra 2014 uzniesla na novom zákone v oblasti odvodov poistného na verejné zdravotné poistenie a zaviedla tzv. „odpočítateľnú položku“ (ďalej len „OP“). Vďaka OP sa úplne odpustí povinnosť platiť poistné alebo sa výrazne zníži odvodová povinnosť zamestnancov (a aj ich zamestnávateľov) s mesačným príjmom do 570 eur.

Čítať celú odpoveď
Kam siahajú počiatky biometeorológie?

Už čínsky cisár Huang-Ti napísal r. 2650 pred n.l. knihu Nei Ching vychádzajúcu z prastarej čínskej tézy o piatich živloch a piatich ústrojoch ľudského tela. Podľa cisára veľké teplo škodí srdcu, chlad pľúcam, vietor pečeni, vlhko slezine a sucho obličkám. Prvé sústavné a možno povedať vedecké dielo o vplyve počasia a klímy na ľudské zdravie – Kjótsky spis o siatí, vodách a miestach- sa pripisuje Hippokratovi (466-377 p.n.l.). Hippokrates v ňom poukazuje na vplyv poveternosti a klímy na vznik chorôb. Vyslovil myšlienku, že niektoré charakteristické typy počasia prispievajú k vzniku určitých chorôb. V ďalšej histórii sú obdobia s väčším alebo menším záujmom o vplyv počasia na ľudský organizmus. Koncom štyridsiatich a začiatkom päťdesiatich rokov badať novú vlnu záujmu o problematiku vzťahov medzi počasím a človekom.

Čítať celú odpoveď
Je možné predpovedať biopočasie aj na viac ako deň vopred?

Áno, ale podobne, ako pri predpovedi počasia, pravdepodobnosť vyplnenia predpovedí klesá s dĺžkou predpovedanej doby. Najpresnejšia je prognóza na ďalší deň, potom pravdepodobnosť jej splnenia klesá.

Čítať celú odpoveď
Aké môžu byť najhoršie reakcie na zmenu počasia?

Najhoršie sú náhle zhoršenia srdcovo-cievnych chorôb, napríklad náhle cievne mozgové príhody, akútny infarkt myokardu, taktiež ťažké astmatické záchvaty.

Čítať celú odpoveď
Dá sa na zmenu počasia a očakávané problémy pripraviť?

Práve na to slúži biopredpoveď, ktorá dáva možnosť preventívne sa pripraviť na prípadné zhoršenie zdravotného stavu. Medzi preventívne opatrenia patrí napríklad odloženie namáhavých činností na vhodnejší čas, úprava životosprávy – viac oddychu, diétne jedlá , prípadne po porade s lekárom úprava medikamentóznej liečby, alebo možnosť mať pri sebe lieky, ktoré pomôžu pri náhlom zhoršení zdravotného stavu.

Čítať celú odpoveď
Kedy je možné získať aktulálnu biopredpoveď?

Biopredpoveď na nasledujúci deň je prístupná od 20.00 hod. To znamená, že v pondelok od 20.00 hod. sa z formuláru dozviete biopredpoveď na utorok.

Čítať celú odpoveď
Pôsobí výška záťažového stupňa na všetkých rovnako?

Počasie vplýva na každého inak podľa diagnózy, telesnej aj duševnej kondícii či veku. Nedá sa povedať ani to, že jednotka je pre všetkých rovnako dobrá a trojka pre všetkých rovnako zlá. Možno len povedať, že pri jednotke, prípadne dvojke  sa vo všeobecnosti vyskytuje významne menej zdravotných ťažkosti ako pri  štvorke a päťke. Je potrebné vedieť, že pri určitom rizikovom stupni sa napríklad môžu cítiť dobre napríklad ľudia s nízkym krvným tlakom, no tí s vysokým môžu mať ťažkosti, alebo sa môžu znižovať reumatické ťažkosti, pričom zároveň kardiaci môžu pociťovať zhoršenie zdravotného stavu.

Čítať celú odpoveď
Aký vplyv na organizmus môže mať zmena počasia?

Môžu nastať bolesti kĺbov, hlavy, malátnosť, strata koncentrácie. Prudké výkyvy počasia  sprevádzané medzi iným aj výkyvmi tlaku a teploty vzduchu majú vplyv aj na množstvo diagnóz. Zhoršujú sa ťažkosti u osôb s chorobami srdcovo-cievneho systému, no počasie ovplyvňuje aj priebeh a príznaky ochorení pohybového a nervového systému či alergických ochorení. Dnes poznáme viac ako 200 ochorení na ktorých vzniku a priebehu sa podieľajú vplyvy počasia. Je dobré si však uvedomiť, že niektoré poveternostné situácie pôsobia na organizmus aj pozitívne, kedy rôzne zdravotné ťažkosti ustupujú.

Čítať celú odpoveď
Kto je najviac citlivý zmenu počasia?

So zmenou počasia majú problémy najmä meteosenzitívni ľudia, medzi ktorých patria zväčša starší ľudia, ale aj mnoho mladých, ak trpia chorobami, stresom alebo sú preťažení.

Čítať celú odpoveď
Aký je rozdiel medzi osobnou biopredpoveďou a tou, o ktorej sa dozviem z novín alebo televízie?

Súčasťou našej stránky je krátky formulár, ktorý ak vyplníte, získate oveľa presnejšiu biopredpoveď ako z masmédií. Vplyv zmeny počasia na človeka totiž závisí od viacerých faktorov. Medzi nimi sú prípadné choroby alebo nadváha, výška krvného tlaku, vek či pohlavie, miesto pobytu. Práve tie treba uviesť do formulára a osobná biopredpoveď ich zohľadňuje.

Čítať celú odpoveď
Treba za službu platiť?

Osobná biopredpoveď je bezplatná.

Čítať celú odpoveď
Odvody od januára 2015

Odvody na verejné zdravotné poistenie sa platia vždy mesiac dozadu. Pre rok 2015 sa platia prvýkrát vo februári 2015 za január 2015. Ak chcete vedieť, koľko máte odvádzať, pozrite si detaily pre vašu kategóriu (zamestnanec, zamestnávateľ, samoplatiteľ, SZČO).

Čítať celú odpoveď
Zľava až do 25 % do Kúpeľov Piešťany pre darcov krvi

Bronzová, strieborná, zlatá a diamantová zľava čaká na darcov krvi s rovnakou plaketou v Kúpeľoch Piešťany a Smrdáky. Naši poistenci, držitelia plakiet za mnohonásobné darovanie krv, môžu využiť zľavy až do výšky 25 % v najznámejších kúpeľoch Slovenska zameraných na reumatické ochorenia.

Čítať celú odpoveď
Zverejnenie nižšej ceny

V zmysle zákona NR SR číslo 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  § 7 ods. 12, Zdravotná poisťovňa uverejňuje nižšiu cenu k 31.12.2014 nasledovne:

Čítať celú odpoveď
Zoznamy kategorizovaných materiálov

  Prehľadný zoznam kategorizovaných materiálov podľa obdobia

Čítať celú odpoveď
Pevná sieť poskytovateľov

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. uverejňuje zoznam poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do pevnej siete k 1. januáru 2015

Čítať celú odpoveď
Očkovanie proti vírusu HPV

Ak chcete ochrániť svoje deti pred vírusom HPV, dajte ich zaočkovať. Niektoré typy vírusu môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice u dievčat a žien. Vírus spôsobuje zdravotné komplikácie aj u mužov.

Čítať celú odpoveď
Vrátime vám doplatky za lieky do výšky 100 eur

Službu 100+100, ktorú mohli doposiaľ využívať matky s deťmi, sme opäť rozšírili. O vrátenie doplatkov za lieky až do výšky 100 eur môžu požiadať už aj otcovia.

Čítať celú odpoveď
Zúčtovanie a preplácanie starostlivosti

Zúčtovacie dávky posielajte do 10 dní od konca mesiaca, ideálne elektronicky. Skontrolujú ich naši revízni lekári a informačný systém. Zdravotnú starostlivosť vám preplatíme do 30 dní od doručenia dávky a faktúry.

Čítať celú odpoveď
Čo v prípade, že mi vznikol nárok na preplatenie Doplatku za lieky, ale peniaze mi neprišli?

Peniaze za doplatok vám preplatíme, ak sa týka lieku na lekársky predpis, ktorý čiastočne uhrádza zdravotná poisťovňa a o preplatenie doplatku poistenci požiadali v lehotách na podanie žiadosti. Skúste si ešte skontrolovať, či ste zadali správne číslo účtu. Ak ste ho zadali nesprávne, požiadajte nás cez Elektronickú pobočku o jeho overenie cez Schránku správ.

Čítať celú odpoveď
Kedy končí benefit?

Benefit je platný do 31.12.2016. Je dôležité aby ste si podali žiadosť o predplatenie nároku na doplatok za lieky najneskôr:

a) do 31.3.2016 (za lieky vydané do 31.12.2015)
b) do 31.3.2017 (za lieky vydané od 1.1.2016 do 31.12.2016)

Čítať celú odpoveď
Do kedy treba požiadať o vrátenie doplatkov za lieky, ak sú nižšie ako 3 eurá?

O doplatky za lieky, ktoré budú vydané do 31. decembra 2015 a budú nižšie ako tri eurá, bude možné požiadať medzi 1. januárom 2016 a 31. marcom 2016. O vrátenie doplatkov za lieky, ktoré budú vydané v roku 2016 bude možné požiadať do 31. marca 2017.

Čítať celú odpoveď
Prečo nevrátite peniaze automaticky, keď vidíte, koľko som minul, a vidíte aj to, že na to má moje dieťa nárok?

Záleží nám na tom, aby naši poistenci získali viac výhod naraz a vedeli ťažiť z komplexnej ponuky našich elektronických služieb. Elektronická pobočka patrí k najlepším verejným elektronickým službám vôbec, šetrí čas aj peniaze všetkým našim klientom. Touto cestou sa im snažíme viac priblížiť výhody elektronického zdravotníctva. Elektronická cesta zároveň slúži na overenie nároku aj identity žiadateľa a jeho čísla účtu.

Čítať celú odpoveď
V žiadosti o preplatenie treba aj uviesť výšku doplatku, o ktorý žiadam, alebo si ho vypočítate automaticky?

V systéme automaticky vidíme, aké lieky naši poistenci užívajú aj koľko za ne doplácali. Poistencovi vrátime presnú sumu vykázanú z lekárne, ktorá nesmie prekročiť maximálny doplatok stanovený v Zozname kategorizovaných liekov v čase výberu lieku v lekárni.

Čítať celú odpoveď
Ako dlho asi trvá, kým uvidím vo svojej Elektronickej pobočke výšku doplatku odvtedy, ako som si liek v lekárni vybral?

Obvykle je to po štyroch až šietich týždňoch od výdaja lieku. Lekáreň je totiž oprávnená fakturovať poskytnutú lekárenskú starostlivosť vždy po uplynutí zúčtovacieho obdobia, ktorým je kalendárny mesiac.

Čítať celú odpoveď
Môžem vám nahlásiť číslo môjho bankového účtu telefonicky?

Keďže ide o citlivý údaj, nie je možné nahlásiť ho telefonicky. Číslo účtu oznámite v žiadosti na preplatenie doplatku, to je najbezpečnejší spôsob identifikácie a overenia. Telefonicky vás nemôžeme informovať ani o stave zostatku vášho kreditu.

Čítať celú odpoveď
Ako si overíte žiadateľa – rodiča, ktorý nie je vaším poistencom, ale má u vás poistené dieťa, pre ktoré výhodu žiada?

Žiadateľa – rodiča alebo zákonného zástupcu si overíme podľa evidovaných údajov zákonného zástupcu dieťaťa v našom informačnom systéme. V prípade, ak dané údaje nebudú verifikované, budeme žiadateľa kontaktovať a individuálne riešiť.

Čítať celú odpoveď
Prečo nie je možné dostať preplatok poštovou poukážkou? Veď doplatky za lieky nad limit viete posielať aj poštovou poukážkou...

Doplatky za lieky nad limit spoluúčasti sa riadia zákonom. Pravidlá preplatenia doplatkov za lieky v rámci 100+100+100 si nastavujeme v Dôvere. Platba poštovou poukážkou je náklad navyše, ktorý by hodnotu výhody mohol znížiť.

Čítať celú odpoveď
Prečo v rámci 100+100+100 preplácate doplatky len deťom vo veku 0 - 18 rokov?

Rozhodli sme sa podporiť rodiny s deťmi práve preto, že sú často vystavení rôznym lekárskym vyšetreniam a deti bývajú často choré. Chceme im uľahčiť situáciu a zmierniť sociálny dosah doplatkov za lieky.

Čítať celú odpoveď
Späť