Úradná tabuľa

Spolu s úradnou tabuľou umiestnenou v sídle zdravotnej poisťovne a s ďalšími verejne prístupnými miestami - napríklad pobočkami - si prostredníctvom tejto sekcie plníme povinnosť zverejňovať informácie, ktoré od nás vyžaduje platná legislatíva.

Príspevok u nezmluvného poskytovateľa Pridané 15. 04. 2015

Kritéria na poskytnutie príspevku na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. (aktualizované 1.9.2015)

Zverejnenie nižšej ceny Pridané 31. 12. 2014

V zmysle zákona NR SR číslo 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  § 7 ods. 12, Zdravotná poisťovňa uverejňuje nižšiu cenu k 30.6.2015 nasledovne:

Pevná sieť poskytovateľov Pridané 31. 12. 2014

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. uverejňuje zoznam poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do pevnej siete k 1. januáru 2015

Kritériá na preplatenie doplatkov poistenca za lieky Pridané 22. 12. 2014

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera“) v súlade s platnou legislatívou2 preplatí poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií a na základe jeho žiadosti doplatky za vybrané lieky (ďalej len „Doplatky“).

Kritériá na uzatváranie zmlúv Pridané 01. 10. 2014

DÔVERA zdravotná poisťovňa zverejňuje kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej starostlivosti podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z.* o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou.

Kritériá na schválenie úhrady doplatku za liek Pridané 20. 02. 2014

Dôvera zdravotná poisťovňa,  a.s. môže podľa § 88 ods. 6 zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zákona č. 363/2011 Z.z.“) uhradiť poistencovi na základe jeho predchádzajúcej žiadosti sumu doplatku za liek, ak sú súčasne splnené nasledovné kritériá:

Zdravotná starostlivosť v zahraničí Pridané 07. 01. 2014

Svojho lekára už nemusíte mať len na Slovensku. Vycestovať za ním môžete aj do zahraničia. V niektorých prípadoch vám liečbu preplatíme a vy nás nemusíte vopred žiadať o súhlas. V iných táto povinnosť aj naďalej ostáva. 

Certifikačná autorita Pridané 23. 02. 2012

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len "zdravotná poisťovňa") prevádzkuje v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. certifikačnú autoritu.

Slobodný prístup k informáciám Pridané 23. 02. 2012

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.* (ďalej aj len „spoločnosť“ alebo „zdravotná poisťovňa“) je akciovou spoločnosťou, ktorá v rámci predmetu svojej činnosti vykonáva verejné zdravotné poistenie.

Ochrana osobných údajov Pridané 23. 02. 2012

Spracúvame osobné údaje našich poistencov evidované v našom informačnom systéme. V zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov oznamujeme nasledovné informácie týkajúce sa tohto spracúvania a nakladania s osobnými údajmi.

Späť