Ročné zúčtovanie po novom. Čo musíte urobiť

Blíži sa prvý termín v rámci zúčtovania zdravotných odvodov za rok 2011. Za tento rok ich po prvýkrát urobíme za vás. Niečo však predsa len musíte urobiť sami.

Publikované: 31. 01. 2012

Aby sme mohli konečný výsledok správne vypočítať, niektoré dáta potrebujeme od vás. Konkrétne zamestnávatelia majú povinnosť zaslať nám dáta o svojich zamestnancoch, a to do 28. februára.

Tzv. súhrnný ročný výkaz preddavkov na poistné slúži na získanie informácií o zamestnancoch, za ktorých bude zdravotná poisťovňa vykonávať ročné zúčtovanie. O jeho forme aj obsahu rozhodol Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Metodické usmernenie č. 3/5/2008).

Podať tento výkaz je zákonná povinnosť každého zamestnávateľa. Ak ste v priebehu roku 2011 zamestnávali:

  • 3 a viac rôznych zamestnancov, výkaz podávate elektronicky v rámci bezplatnej služby Elektronická pobočka,
  • maximálne dvoch zamestnancov, môžete výkaz takisto podať elektronicky, prípadne si tlačivo stiahnite tu v PDF formáte.

Ak ste však zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo samoplatiteľ, nemusíte nám teraz nahlasovať nič. Za koho robí tento rok ročné zúčtovanie zdravotná poisťovňa si prečítate v tomto článku.

Ďalšie termíny ročného zúčtovania za rok 2011

31. marec 2012
Oznámte zdravotnej poisťovni, že máte odklad termínu na podanie daňového priznania. Preukážte zdravotnej poisťovni, že ste boli v roku 2011 zdravotne poistený v cudzine.

31. máj 2012
Vyjasnite si všetky prípadné nezrovnalosti ohľadom vášho platenia poistného v roku 2011 s vašou zdravotnou poisťovňou. Ak nebude mať zdravotná poisťovňa informácie, kto za vás vlani platil odvody, môže byť výsledok ročného zúčtovania pre vás menej priaznivý. Namiesto minimálneho poistného 553 eur za celý rok vám poisťovňa môže predpísať ročné poistné v sume 1250 eur.

30. september 2012
Od zdravotnej poisťovne dostanete informáciu o výsledku ročného zúčtovania v podobe výkazu nedoplatkov alebo oznámenia o preplatku. Ak bol výsledok vášho zúčtovania nižší ako 5 eur, informáciu dostať nemusíte. Ide o malú sumu a zdravotné poisťovne nie sú povinné o nej informovať.

Do 15 dní od doručenia výsledku
Máte maximálne 15 dní na to, aby ste voči výsledku podali zdravotnej poisťovni námietky, resp. nesúhlasné stanovisko, ak s výsledkom ročného zúčtovania nesúhlasíte.

Do 45 dní od uplynutia lehoty na námietky
Najneskôr do 45 dní od márneho uplynutia lehoty na námietky musíte zaplatiť nedoplatok z ročného zúčtovania. Do toho istého termínu vám zdravotná poisťovňa uhradí prípadný preplatok. Nedoplatky a preplatky nižšie ako 5 eur sa neplatia.

31. október 2012
Zdravotná poisťovňa pošle výsledok ročného zúčtovania tým, ktorí mali odložený termín na podanie daňového priznania. Postup pri namietaní a platení je rovnaký ako pri septembrovom termíne.