História zmien

Čo riskujete, keď neplatíte Publikované 18. 02. 2015
Neplatiť odvody prináša veľké riziká. Podstupujú ich najčastejšie samoplatitelia a samostatne zárobkovo činné osoby - tvoria osem z desiatich našich dlžníkov.
Podmienky pre posúdenie žiadosti o splátkový kalendár Publikované 19. 02. 2015

Zdravotná poisťovňa môže podľa platnej legislatívy uzavrieť s dlžníkom dohodu o splátkach najviac na deväť mesiacov. Od 20. februára 2015 došlo k zmene podmienok pre poskytnutie splátkového kalendára.

Čo robiť, keď máte dlh Publikované 18. 02. 2015

Ak ste sa našli v zozname dlžníkov, nevyhnete sa vymáhaniu vášho dlhu.

Konkrétne návody, ako platiť odvody Publikované 19. 02. 2012

Všetko dôležité, čo potrebujete vedieť o platení odvodov na verejné zdravotné poistenie. Stačí si vybrať, či ste samoplatiteľ, živnostník, zamestnávateľ, zamestnanec alebo poistenec štátu.

Prehľad výšky poistného po rokoch Publikované 26. 01. 2015

V tomto článku nájdete prehľad výšky preddavkov za posledné roky podľa jednotlivých kategórií (zamestnanec, zamestnávateľ, samoplatiteľ, SZČO).

Odpočítateľná položka po 1. januári 2015 Publikované 08. 01. 2015

Národná rada Slovenskej republiky sa 28. novembra 2014 uzniesla na novom zákone v oblasti odvodov poistného na verejné zdravotné poistenie a zaviedla tzv. „odpočítateľnú položku“ (ďalej len „OP“). Vďaka OP sa úplne odpustí povinnosť platiť poistné alebo sa výrazne zníži odvodová povinnosť zamestnancov (a aj ich zamestnávateľov) s mesačným príjmom do 570 eur.

Odvody od januára 2015 Publikované 08. 07. 2014

Odvody na verejné zdravotné poistenie sa platia vždy mesiac dozadu. Pre rok 2015 sa platia prvýkrát vo februári 2015 za január 2015. Ak chcete vedieť, koľko máte odvádzať, pozrite si detaily pre vašu kategóriu (zamestnanec, zamestnávateľ, samoplatiteľ, SZČO).

Potvrdenia a tlačivá pre platiteľov Publikované 20. 02. 2012

Tu nájdete všetky tlačivá pre samoplatiteľov, živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby aj zamestnávateľov. Ak ste nenašli to, čo ste hľadali, presvedčte sa, či v skutočnosti nehľadáte tlačivo pre poistenca alebo poskytovateľa. Sú vpravo.

Ako sa nestať dlžníkom Publikované 18. 02. 2015

Plaťte načas, správnu sumu, na správny účet a so správnymi identifikačnými údajmi. A nezabudnite nám oznámiť zmeny, ktoré ovplyvňujú výšku vášho poistného a vašu povinnosť platiť poistné.

Cez Elektronickú pobočku už zaplatí poistné každý Publikované 21. 03. 2014

Cez Elektronickú pobočku môžete svoje poistné zaplatiť akoukoľvek kreditnou alebo debetnou kartou online. Preddavky, dlžné poistné, ročné zúčtovanie uhradíte bez zbytočnej návštevy banky či pošty. 

Podmienky pre posúdenie žiadosti o splátkový kalendár platné do 19. februára 2015 Publikované 06. 02. 2014

Nasledovné podmienky na schválenie žiadosti o splátkový kalendár, sú platné do 19. februára 2015. Aktuálne platné podmienky pre uzavretie splátkového kalendára si môžete prečítať na tejto stránke.

Doplnenie položky IBAN Publikované 30. 01. 2014

S účinnosťou od 1. februára 2014 dochádza v komunikácii platiteľov so zdravotnou poisťovňou k zmene dátovej štruktúry dávky 514/590/601 (doplnenie položky IBAN).

Aké čísla účtov používať Publikované 21. 02. 2012

Pozor, rôzne skupiny platiteľov majú odlišné čísla účtov aj identifikačné údaje. Odporúčame vám skontrolovať si, či máte platby správne označené a odchádzajú na správne číslo účtu.

Od 1.2. 2014 sa v súvislosti so SEPA platbami zmenil formát účtu z BBAN (domáca forma účtu) na IBAN (medzinárodný formát účtu) a kód banky na SWIFT/ BIC kód.

Novinka: zamestnanie dlhodobo nezamestnaných Publikované 29. 10. 2013

Plánujete zamestnať dlhodobo nezamestnaného? Prečítajte si, aké povinnosti sa vás týkajú v súvislosti so zdravotným poistením po 1. novembri 2013.

Ako prihlásiť zamestnanca na dohodu Publikované 19. 12. 2012

Od januára 2013 sa za zárobkovú činnosť bude považovať aj dosahovanie príjmu z dohôd o pracovnej činnosti a z dohôd o vykonaní práce.

Ako zasielať hromadné oznámenia Publikované 23. 02. 2012

V hromadnom oznámení nám najčastejšie hlásite: začiatok alebo ukončenie pracovného pomeru zamestnanca, začiatok alebo ukončenie jeho práceneschopnosti, nástup na materskú dovolenku, začiatok rodičovskej dovolenky.

Ako zasielať mesačné výkazy Publikované 23. 02. 2012

Každý zamestnávateľ, ktorý ma aspoň jedného zamestnanca poisteného u nás, nám každý mesiac najneskôr do troch dní odo dňa výplaty zasiela mesačný výkaz. Vyhnúť byrokracii sa dá, ak to urobíte elektronicky.

Dovolenka, práca a štúdium v EÚ Publikované 20. 02. 2012

Zdravotne poistený môžete byť len v jednej krajine Európskej únie. Spravidla tam, kde žijete a pracujete. Pre rôzne prípady platia rôzne pravidlá, kde si máte platiť odvody.

Dovolenka, práca a štúdium mimo EÚ Publikované 27. 01. 2012

Odchádzate dlhodobo mimo EÚ, prípadne tam pracujete? V takom prípade nie ste poistený na Slovensku, ale v danom štáte.

Modelové situácie pri platení odvodov Publikované 24. 01. 2012

Začínate podnikať, idete na materskú dovolenku, prišli ste o prácu, končíte štúdium, meníte zamestnávateľa, rušíte živnosť? Pozrite si naše odporúčania pre tieto aj ďalšie životné situácie z pohľadu platenia odvodov na verejné zdravotné poistenie.