História zmien

Dôvera online vám ušetrí čas a prácu Publikované 22. 06. 2016

  Novinka Dôvera online, ktorú sme spustili 10. júna tohto roku, ušetrí mzdárom, účtovníkom a personalistom množstvo času a práce. Vďaka nej sa totiž môžu vyhnúť opravám účtovníctva, mesačných výkazov a hromadných oznámení.

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2015 Publikované 25. 04. 2016

Aj tento rok vykonáme ročné zúčtovanie poistného za rok 2015 za poistencov, ktorí boli našimi poistencami k 31. decembru 2015.

Ako sa platia zdravotné odvody z dividend? Publikované 21. 03. 2016

Hoci sa z dividend neplatí daň z príjmu a ani sa ich výška nepriznáva v daňovom priznaní, poistné na verejné zdravotné poistenie sa z nich vypočítava aj odvádza.

Podmienky pre posúdenie žiadosti o splátkový kalendár Publikované 04. 02. 2016

Ak potrebujete svoj dlh voči zdravotnej poisťovni rozložiť na splátky, môžete si podať žiadosť o uzavretie dohody o plnení dlhu v splátkach (ďalej „splátkový kalendár“).

Modelové situácie pri platení odvodov Publikované 04. 01. 2016

Ukončili ste štúdium, začínate podnikať, idete na materskú dovolenku, prišli ste o prácu, meníte zamestnávateľa alebo rušíte živnosť? Pozrite si naše odporúčania pre tieto aj ďalšie životné situácie z pohľadu platenia zdravotných odvodov.

Zamestnanci s úľavou na zdravotných odvodoch Publikované 30. 12. 2015

Od 15. decembra 2015 vstúpila do platnosti novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá upravuje podmienky platenia zdravotného poistenia za dlhodobo nezamestnaných zamestnancov.

Overenie aktuálnosti emailových kontaktov Publikované 10. 11. 2015

Overovanie aktuálnosti údajov platiteľov poistného má nové pravidlá. Po novom bude prebiehať pravidelne raz za rok.

Ako zasielať hromadné oznámenia Publikované 23. 06. 2015

V hromadnom oznámení nám najčastejšie hlásite: začiatok alebo ukončenie pracovného pomeru zamestnanca, začiatok alebo ukončenie jeho práceneschopnosti, nástup na materskú dovolenku, začiatok rodičovskej dovolenky.

Ako zasielať mesačné výkazy Publikované 23. 06. 2015

Každý zamestnávateľ, ktorý ma aspoň jedného zamestnanca poisteného u nás, nám každý mesiac najneskôr do troch dní odo dňa výplaty zasiela mesačný výkaz. Vyhnúť byrokracii sa dá, ak to urobíte elektronicky.

Odvody od januára 2016 Publikované 07. 07. 2015

Ako každý rok, odvody na verejné zdravotné poistenie sa od januára 2016 znova zmenia. Ich výška sa vypočítava v závislosti od zmeny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky, ktorú každým rokom zisťuje a vyhlasuje Štatistický úrad SR.

Cez Elektronickú pobočku už zaplatí poistné každý Publikované 21. 03. 2014

Cez Elektronickú pobočku môžete svoje poistné zaplatiť akoukoľvek kreditnou alebo debetnou kartou online. Preddavky, dlžné poistné, ročné zúčtovanie uhradíte bez zbytočnej návštevy banky či pošty. 

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2014 Publikované 26. 04. 2015

Aj tento rok vykonáme ročné zúčtovanie poistného za rok 2014 za poistencov, ktorí boli našimi poistencami k 31. decembru 2014.

Platiť poistné nebolo nikdy jednoduchšie Publikované 25. 03. 2015

S pomocou novej služby KomfortPlatba, ktorá slúži na pravidelnú platbu preddavkov prostredníctvom platobnej karty, je platenie poistného komfortnejšie a bezstarostnejšie ako kedykoľvek predtým. Všetko vykonáme za vás, iba na základe vášho súhlasu, takže nemusíte riešiť termín ani výšku úhrady.

Čo riskujete, keď neplatíte Publikované 18. 02. 2015
Neplatiť odvody prináša veľké riziká. Podstupujú ich najčastejšie samoplatitelia a samostatne zárobkovo činné osoby - osem z desiatich našich dlžníkov, dokopy dlhujú na zdravotných odvodoch desiatky miliónov eur.
Čo robiť, keď máte dlh Publikované 18. 02. 2015

Ak ste sa našli v zozname dlžníkov, nevyhnete sa vymáhaniu vášho dlhu.

Konkrétne návody, ako platiť odvody Publikované 19. 02. 2012

Všetko dôležité, čo potrebujete vedieť o platení odvodov na verejné zdravotné poistenie. Stačí si vybrať, či ste samoplatiteľ, živnostník, zamestnávateľ, zamestnanec alebo poistenec štátu.

Prehľad výšky poistného po rokoch Publikované 26. 01. 2015

V tomto článku nájdete prehľad výšky preddavkov za posledné roky podľa jednotlivých kategórií (zamestnanec, zamestnávateľ, samoplatiteľ, SZČO).

Odpočítateľná položka Publikované 08. 01. 2015

Národná rada Slovenskej republiky sa 28. novembra 2014 uzniesla na novom zákone v oblasti odvodov poistného na verejné zdravotné poistenie a zaviedla tzv. „odpočítateľnú položku“ (ďalej len „OP“). Vďaka OP sa od 1.1.2015. úplne odpustí povinnosť platiť poistné alebo sa výrazne zníži odvodová povinnosť zamestnancov (a aj ich zamestnávateľov) s mesačným príjmom do 570 eur.

Odvody od januára 2015 Publikované 08. 07. 2014

Odvody na verejné zdravotné poistenie sa platia vždy mesiac dozadu. Pre rok 2015 sa platia prvýkrát vo februári 2015 za január 2015. Ak chcete vedieť, koľko máte odvádzať, pozrite si detaily pre vašu kategóriu (zamestnanec, zamestnávateľ, samoplatiteľ, SZČO).

Potvrdenia a tlačivá pre platiteľov Publikované 20. 02. 2012

Tu nájdete všetky tlačivá pre samoplatiteľov, živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby aj zamestnávateľov. Ak ste nenašli to, čo ste hľadali, presvedčte sa, či v skutočnosti nehľadáte tlačivo pre poistenca alebo poskytovateľa. Sú vpravo.

Späť