História zmien

Odvody od januára 2015 Publikované 08. 07. 2014

Odvody na verejné zdravotné poistenie sa platia vždy mesiac dozadu. Pre rok 2015 sa platia prvýkrát vo februári 2015 za január 2015. Ak chcete vedieť, koľko máte odvádzať, pozrite si detaily pre vašu kategóriu (zamestnanec, zamestnávateľ, samoplatiteľ, SZČO).

Potvrdenia a tlačivá pre platiteľov Publikované 20. 02. 2012

Tu nájdete všetky tlačivá pre samoplatiteľov, živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby aj zamestnávateľov. Ak ste nenašli to, čo ste hľadali, presvedčte sa, či v skutočnosti nehľadáte tlačivo pre poistenca alebo poskytovateľa. Sú vpravo.

Ako sa nestať dlžníkom Publikované 20. 02. 2012

Plaťte načas, správnu sumu, na správny účet a so správnymi identifikačnými údajmi. A nezabudnite nám oznámiť zmeny, ktoré ovplyvňujú výšku vášho poistného a vašu povinnosť platiť poistné.

Cez Elektronickú pobočku už zaplatí poistné každý Publikované 21. 03. 2014

Cez Elektronickú pobočku môžete svoje poistné zaplatiť akoukoľvek kreditnou alebo debetnou kartou online. Preddavky, dlžné poistné, ročné zúčtovanie uhradíte bez zbytočnej návštevy banky či pošty. 

Podmienky pre posúdenie žiadosti o splátkový kalendár Publikované 06. 02. 2014

Zverejňujeme podmienky na schválenie žiadosti o splátkový kalendár. Upozorňujeme, že dlžné poistné je možné rozložiť najviac na deväť splátok.

Doplnenie položky IBAN Publikované 30. 01. 2014

S účinnosťou od 1. februára 2014 dochádza v komunikácii platiteľov so zdravotnou poisťovňou k zmene dátovej štruktúry dávky 514/590/601 (doplnenie položky IBAN).

Konkrétne návody, ako platiť odvody Publikované 19. 02. 2012

Všetko dôležité, čo potrebujete vedieť o platení odvodov na verejné zdravotné poistenie. Stačí si vybrať, či ste samoplatiteľ, živnostník, zamestnávateľ, zamestnanec alebo poistenec štátu.

Aké čísla účtov používať Publikované 21. 02. 2012

Pozor, rôzne skupiny platiteľov majú odlišné čísla účtov aj identifikačné údaje. Odporúčame vám skontrolovať si, či máte platby správne označené a odchádzajú na správne číslo účtu.

Od 1.2. 2014 sa v súvislosti so SEPA platbami mení formát účtu z BBAN (domáca forma účtu) na IBAN (medzinárodný formát účtu) a kód banky na SWIFT/ BIC kód.

Novinka: zamestnanie dlhodobo nezamestnaných Publikované 29. 10. 2013

Plánujete zamestnať dlhodobo nezamestnaného? Prečítajte si, aké povinnosti sa vás týkajú v súvislosti so zdravotným poistením po 1. novembri 2013.

Odvody od januára 2014 Publikované 06. 06. 2013

Odvody na verejné zdravotné poistenie sa platia vždy mesiac dozadu. Pre rok 2014 sa platia prvýkrát vo februári 2014 za január 2014. Ak chcete vedieť, koľko máte odvádzať, pozrite si detaily pre vašu kategóriu (zamestnanec, zamestnávateľ, samoplatiteľ, SZČO).

Ako prihlásiť zamestnanca na dohodu Publikované 19. 12. 2012

Od januára 2013 sa za zárobkovú činnosť bude považovať aj dosahovanie príjmu z dohôd o pracovnej činnosti a z dohôd o vykonaní práce.

Koľko treba platiť v roku 2013 Publikované 04. 05. 2012

Preddavky na poistné sa platia vždy mesiac dozadu. Pre rok 2013 sa platia prvýkrát vo februári 2013 za január 2013. Ak chcete vedieť, koľko máte odvádzať, pozrite si detaily pre vašu kategóriu (zamestnanec, zamestnávateľ, samoplatiteľ, SZČO).

Ako zasielať hromadné oznámenia Publikované 23. 02. 2012

V hromadnom oznámení nám najčastejšie hlásite: začiatok alebo ukončenie pracovného pomeru zamestnanca, začiatok alebo ukončenie jeho práceneschopnosti, nástup na materskú dovolenku, začiatok rodičovskej dovolenky.

Ako zasielať mesačné výkazy Publikované 23. 02. 2012

Každý zamestnávateľ, ktorý ma aspoň jedného zamestnanca poisteného u nás, nám každý mesiac najneskôr do troch dní odo dňa výplaty zasiela mesačný výkaz. Vyhnúť byrokracii sa dá, ak to urobíte elektronicky.

Čo riskujete, keď neplatíte Publikované 20. 02. 2012
Neplatiť odvody prináša veľké riziká. Podstupujú ich najčastejšie samoplatitelia a samostatne zárobkovo činné osoby - tvoria osem z desiatich našich dlžníkov.
Koľko treba platiť v roku 2012 Publikované 22. 02. 2012

Preddavky na poistné sa platia vždy mesiac dozadu. Pre rok 2012 sa platia prvýkrát vo februári 2012 za január 2012. Ak chcete vedieť, koľko máte odvádzať, pozrite si detaily pre vašu kategóriu.

Dovolenka, práca a štúdium v EÚ Publikované 20. 02. 2012

Zdravotne poistený môžete byť len v jednej krajine Európskej únie. Spravidla tam, kde žijete a pracujete. Pre rôzne prípady platia rôzne pravidlá, kde si máte platiť odvody.

Čo robiť, keď máte dlh Publikované 19. 02. 2012

Ak ste sa našli v zozname dlžníkov, nevyhnete sa vymáhaniu vášho dlhu.

Dovolenka, práca a štúdium mimo EÚ Publikované 27. 01. 2012

Odchádzate dlhodobo mimo EÚ, prípadne tam pracujete? V takom prípade nie ste poistený na Slovensku, ale v danom štáte.

Modelové situácie pri platení odvodov Publikované 24. 01. 2012

Začínate podnikať, idete na materskú dovolenku, prišli ste o prácu, končíte štúdium, meníte zamestnávateľa, rušíte živnosť? Pozrite si naše odporúčania pre tieto aj ďalšie životné situácie z pohľadu platenia odvodov na verejné zdravotné poistenie.

Späť