Odvody na zdravotné poistenie

Preddavky na poistné sa platia vždy mesiac dozadu. Pre rok 2016 ich budete prvýkrát platiť vo februári 2016 za január 2016. Ak chcete vedieť, koľko máte odvádzať, pozrite si detaily pre vašu kategóriu (zamestnanec, zamestnávateľ, samoplatiteľ, SZČO).

Sumy, ktoré sa budú platiť v roku 2016 sú už známe. Podrobnosti v tomto článku.


Ročné zúčtovanie poistného za rok 2015 Pridané 25. 04. 2016

Aj tento rok vykonáme ročné zúčtovanie poistného za rok 2015 za poistencov, ktorí boli našimi poistencami k 31. decembru 2015.

Ako sa platia zdravotné odvody z dividend? Pridané 21. 03. 2016

Hoci sa z dividend neplatí daň z príjmu a ani sa ich výška nepriznáva v daňovom priznaní, poistné na verejné zdravotné poistenie sa z nich vypočítava aj odvádza.

Zamestnanci s úľavou na zdravotných odvodoch Pridané 30. 12. 2015

Od 15. decembra 2015 vstúpila do platnosti novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá upravuje podmienky platenia zdravotného poistenia za dlhodobo nezamestnaných zamestnancov.

Odvody od januára 2016 Pridané 07. 07. 2015

Ako každý rok, odvody na verejné zdravotné poistenie sa od januára 2016 znova zmenia. Ich výška sa vypočítava v závislosti od zmeny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky, ktorú každým rokom zisťuje a vyhlasuje Štatistický úrad SR.

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2014 Pridané 26. 04. 2015

Aj tento rok vykonáme ročné zúčtovanie poistného za rok 2014 za poistencov, ktorí boli našimi poistencami k 31. decembru 2014.

Odpočítateľná položka Pridané 08. 01. 2015

Národná rada Slovenskej republiky sa 28. novembra 2014 uzniesla na novom zákone v oblasti odvodov poistného na verejné zdravotné poistenie a zaviedla tzv. „odpočítateľnú položku“ (ďalej len „OP“). Vďaka OP sa od 1.1.2015. úplne odpustí povinnosť platiť poistné alebo sa výrazne zníži odvodová povinnosť zamestnancov (a aj ich zamestnávateľov) s mesačným príjmom do 570 eur.

Odvody od januára 2015 Pridané 08. 07. 2014

Odvody na verejné zdravotné poistenie sa platia vždy mesiac dozadu. Pre rok 2015 sa platia prvýkrát vo februári 2015 za január 2015. Ak chcete vedieť, koľko máte odvádzať, pozrite si detaily pre vašu kategóriu (zamestnanec, zamestnávateľ, samoplatiteľ, SZČO).

Novinka: zamestnanie dlhodobo nezamestnaných Pridané 29. 10. 2013

Plánujete zamestnať dlhodobo nezamestnaného? Prečítajte si, aké povinnosti sa vás týkajú v súvislosti so zdravotným poistením po 1. novembri 2013.