Odvody od januára 2014

Odvody na verejné zdravotné poistenie sa platia vždy mesiac dozadu. Pre rok 2014 sa platia prvýkrát vo februári 2014 za január 2014. Ak chcete vedieť, koľko máte odvádzať, pozrite si detaily pre vašu kategóriu (zamestnanec, zamestnávateľ, samoplatiteľ, SZČO).

Publikované: 06. 06. 2013

Minimálne a maximálne odvody

Nižšie nájdete minimálne a maximálne sumy, ktoré treba vo forme preddavku platiť na zdravotné poistenie v roku 2014. Ak je váš príjem medzi minimom a maximom, výšku poistného odvodíte od skutočného príjmu a percentuálnej sadzby.

Kalkulačku, ktorá vám pomôže vypočítať si odvody na rok 2014 nájdete tu.

Pozor! Ak ste v roku 2013 platili preddavok na poistné od 55,02 € resp. od 27,51€ do 56,35, resp. do 28,17 €, v roku 2014 odvádzate sumu najmenej 56,35 €, resp.28,17 €.

Ak pracujete alebo podnikáte v členskom štáte EÚ a tam aj platíte zdravotné poistenie, nemusíte platiť na Slovensku. Stačí, že sa nám preukážete dokladom zo zahraničnej poisťovne alebo pracovnou zmluvou od zahraničného zamestnávateľa. Nezabudnite nám túto zmenu oznámiť do ôsmich dní, odkedy začnete podnikať alebo sa v cudzine zamestnáte.

Samostatne zárobkovo činná osoba  a dobrovoľne nezamestnaní


Sadzba Vymeriavací základ
v €
Preddavok
v €
Bez zdravotného postihnutia - minimum
14%402,5056,35
Bez zdravotného postihnutia - maximum
14%4 025
563,50
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimum7%402,5028,17
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximum7%4 025
281,75

Zamestnávateľ a zamestnanec


Sadzba Vymeriavací základ
v €
Preddavok
v €
Bez zdravotného postihnutia - minimum
10%+4%neurčenýneurčený
Bez zdravotného postihnutia - maximum
10%+4%4 025
563,50
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - minimum5%+2%neurčenýneurčený
Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - maximum5%+2%4 025
281,75

* osoba so zdravotným postihnutím je osoba s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 41 % a viac v porovnaní so zdravou  fyzickou osobou (ďalej „OZP“)

Vysvetlivky

  • minimálny základ mesačného preddavku SZČO a samoplatiteľov je 402,50 eur [50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca z roku 2012, ktorou je suma 805 eur]
  • minimálny vymeriavací základ za celý rok 2014  u SZČO a u samoplatiteľov je suma  4 830 eur [402,50 eur x 12 mesiacov; u zamestnancov minimum neurčené
  • maximálny základ mesačného preddavku je 4 025 eur [najviac päťnásobok priemernej mesačnej mzdy 805 eur]
  • maximálny vymeriavací základ za rok 2014 je suma 48 300 eur  [60-násobok priemernej mesačnej mzdy 805,00 eur]
  • vymeriavací základ  štátu za rok 2014 je suma 9 660 eur  [12-násobok priemernej mesačnej mzdy 805 eur] – informatívny údaj
  • percentuálna sadzba je 14 % (10 % zamestnávateľ + 4 % zamestnanec) z vymeriavacieho základu; pre osobu so zdravotným postihnutím je sadzba 7 % (5 % + 2 %)
  • vymeriavací základ fyzickej osoby z príjmov z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov) a z ostatných príjmov (§ 8 ZoDP ) je vo výške základu dane z týchto príjmov a najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy [t. j. najviac zo sumy 48 300,00 eur]; percentuálna sadzba je 14 %, resp. 7 % pre OZP
  • vymeriavací základ z dividend je celá suma prijatých dividend najviac ale 48 300 € (to je maximálny vymeriavací základ určený ako 60-násobok priemernej mesačnej mzdy z roka 2012 v sume 805 €) a percentuálna sadzba je 14 %. Výnimka: na podiely na zisku  za roky 2011 a 2012  vyplatené v roku 2014 sa použije právna norma platná do 31.12.2012 – vymeriavací základ je suma prijatých dividend nad 402,50 €  (t. j. suma prevyšujúca minimálny vymeriavací základ SZČO) a percentuálna sadzba je 10 %, resp. 5 % pre osobu so zdravotným postihnutím.