Pobočka Bratislava, Kazanská


Otváracie hodiny
Pondelok: 08:00-12:00 a 13:00-16:00
Utorok: 08:00-12:00 a 13:00-16:00
Streda: 08:00-12:00 a 13:00-17:00
Štvrtok: 08:00-12:00
Piatok: 08:00-12:00 a 13:00-15:00
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené

Adresa:
Kazanská 44
82014
Zák. linka: 0850 850 850
E-mail:

Ako nás nájdete

Po obchvate Bratislavy smer Komárno (Rovinka, Dunajská Lužná), v smere od Slovnaftu cez hlavnú svetelnú križovatku smer Komárno choďte rovno na 4-prúdovú cestu na Dolné hony. Po pravej strane je prvá oranžová budova a hneď za ňou je parkovisko. Zo strany od nadjazdu choďte po hlavnej ceste. Po pravej strane je čerpacia stanica Shell a OMV a na veľkej svetelnej križovatke odbočte vľavo (odbočka pred ďalšou čerpacou stanicou OMV na 4-prúdovú cestu a prvá oranžová budova v pravo.
V smere od Dunajskej Stredy- na veľkej svetelnej križovatke za čerpacou stanicou OMV a Slovnaft odbočte na 4-prúdovú cestu a prvá oranžová budova po pravej strane.
Pomôcka: pobočka je oproti PIZZERIA RETRO.

Pobočka má zabezpečený bezbariérový prístup.


Agenda pobočky

Poistenci môžu:

 • Podať si prihlášku pri zmene zdravotnej poisťovne
 • Podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie (pri narodení dieťaťa alebo príchode zo zahraničia)
 • Prevziať Baby kufrík
 • Získať informácie o našich službách a výhodách pre poistencov
 • Požiadať o vystavenie preukazu poistenca kombinovaného s Európskym preukazom zdravotného poistenia, alebo Náhradného certifikátu k Európskemu preukazu zdravotného poistenia
 • Požiadať o aktivovanie služby Elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)
 • Odovzdať rôzne potvrdenia, medicínske doklady, návrhy, preberacie protokoly a žiadosti, (napr. o kúpele, zdravotné pomôcky, príspevok u nezmluvného lekára, preplatenie starostlivosti v zahraničí)
 • Prevziať si vitamíny pre bezpríspevkových darcov krvi
 • Požiadať o vysvetlenie nejasnosti v registri poistencov a platiteľov, dlhov a upomienok, EÚ a iných formulárov, zmenu osobných údajov
 • Požiadať o výpis zo zdravotnej karty poistenca

Platitelia môžu:

 • Odovzdať mesačné výkazy, hromadné oznámenia, registračné listy a rôzne potvrdenia
 • Vyzdvihnúť si rôzne potvrdenia a dostať informácie o svojich dlhoch
 • Vybaviť zmenu osobných údajov, nejasnosti v registri platiteľov
 • Požiadať o aktivovanie služby Elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)

Poskytovatelia môžu:

 • Požiadať o aktivovanie služby Elektronická pobočka (elektronická zdravotná karta)