Pobočka Nové Zámky


Otváracie hodiny
Pondelok: 08:00-12:00 a 13:00-16:00
Utorok: 08:00-12:00 a 13:00-16:00
Streda: 08:00-12:00 a 13:00-17:00
Štvrtok: 08:00-12:00
Piatok: 08:00-12:00 a 13:00-15:00
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené

Adresa:
Podzámska 34/A
94061
Tel.: 0850 850 850
E-mail:

Ako nás nájdete

Pre klientov z Nových Zámkov - Pobočka sa nachádza pri Sociálnej poisťovni, oproti živnostenskému úradu. Vchod do budovy je vedľa obchodu „pre deti.sk“. Pobočka je na 1.poschodí.
Pre klientov mimo Nových Zámkov - od autobusovej stanice choďte smerom do mesta po pešej zóne po ulici Letomostie a na konci ulice odbočte doľava. Dostanete sa na Podzámsku ulicu a cca. po 150 m sa nachádza polyfunkčný dom, v ktorom sídlime na 1 poschodí. Vchod do budovy je vedľa obchodu „pre deti.sk“

Pobočka má zabezpečený bezbariérový prístup.

Agenda pobočky

Poistenci môžu:

  • Odovzdať: rôzne potvrdenia, prihlášku poistenca, medicínske doklady, návrhy, preberacie protokoly a žiadosti (napr. o kúpele, pomôcky, príspevok u nezmluvného lekára, preplatenie starostlivosti v zahraničí)
  • Dostať: nový preukaz poistenca, vitamíny pre bezplatných darcov
  • Vybaviť: nejasnosti v registri poistencov a platiteľov, dlhy a upomienky, EÚ a iné formuláre, zmenu osobných údajov
  • Požiadať o: európsky preukaz poistenca (alebo náhradný certifikát), výpis zo zdravotnej karty poistenca, službu Elektronická pobočka

Platitelia môžu:

  • Odovzdať: mesačné výkazy, hromadné oznámenia, registračné listy, rôzne potvrdenia
  • Dostať: rôzne potvrdenia, informácie o svojich dlhoch
  • Vybaviť: zmenu osobných údajov, nejasnosti v registri platiteľov
  • Požiadať o: službu Elektronická pobočka

Poskytovatelia môžu:

  • Odovzdať: zúčtovacie dávky, faktúry, dobropisy, ťarchopisy
  • Požiadať o: službu Elektronická pobočka