Pobočka Martin


Otváracie hodiny
Pondelok: 08:00-12:00 a 13:00-16:00
Utorok: 08:00-12:00 a 13:00-16:00
Streda: 08:00-12:00 a 13:00-17:00
Štvrtok: zatvorené
Piatok: 08:00-12:00 a 13:00-15:00
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené

Adresa:
M. R. Štefánika 40
03601
Tel.: 0850 850 850
E-mail:

Ako nás nájdete

Pre klientov z Martina- oproti divadlu je lekáreň,  vedľa ak stojíme čelom k lekárni  vpravo je podchod. Pobočka je výťahom na druhom poschodí.
Pre klientov  mimo Martina- zo železničnej a autobusovej stanice sa vydajte smerom k pošte, námestiu, divadlu. Pobočku nájdete oproti divadlu vedľa lekárne, podchodom vpravo od lekárne, výťahom na druhé poschodie.

Pobočka má zabezpečený bezbariérový prístup.


Agenda pobočky

Poistenci môžu:

  • Odovzdať: rôzne potvrdenia, prihlášku poistenca, medicínske doklady, návrhy, preberacie protokoly a žiadosti (napr. o kúpele, pomôcky, príspevok u nezmluvného lekára, preplatenie starostlivosti v zahraničí)
  • Dostať: nový preukaz poistenca, vitamíny pre bezplatných darcov
  • Vybaviť: nejasnosti v registri poistencov a platiteľov, dlhy a upomienky, EÚ a iné formuláre, zmenu osobných údajov
  • Požiadať o: európsky preukaz poistenca (alebo náhradný certifikát), výpis zo zdravotnej karty poistenca, službu Elektronická pobočka

Platitelia môžu:

  • Odovzdať: mesačné výkazy, hromadné oznámenia, registračné listy, rôzne potvrdenia
  • Dostať: rôzne potvrdenia, informácie o svojich dlhoch
  • Vybaviť: zmenu osobných údajov, nejasnosti v registri platiteľov
  • Požiadať o: službu Elektronická pobočka

Poskytovatelia môžu:

  • Odovzdať: zúčtovacie dávky, faktúry, dobropisy, ťarchopisy
  • Požiadať o: službu Elektronická pobočka