Preukaz poistenca

Preukaz poistenca slúži zjednodušene ako doklad totožnosti. Lekár alebo lekárnik podľa neho vie, ktorá zdravotná poisťovňa za vás uhradí liečbu. Vydáme ho každému poistencovi bezplatne.

Aktualizované: 09. 02. 2015

Od novembra 2012 vydávame našim poistencom tzv. kombinovaný preukaz poistenca, ktorý obsahuje už aj Európsky preukaz zdravotného poistenia a môžete ho použiť pri návšteve lekára doma aj v zahraničí.

Preukaz poistenca má neobmedzenú platnosť a vydáme ho každému nášmu poistencovi bezplatne, zväčša do 10 dní, odkedy nás o to požiada.

Požiadať o vydanie preukazu môžete priamo v Elektronickej pobočke, v ktorejkoľvek našej kamennej pobočke, telefonicky na našej Zákazníckej linke 0850 850 850, prípadne zaslaním e-mailu na preukaz@dovera.sk alebo poštou.

Platnosť preukazu

Národný preukaz poistenca platí neobmedzene.

Strata alebo krádež preukazu

Ak ste ostali bez preukazu poistenca, nahláste nám čo najskôr jeho stratu, poškodenie aj krádež. Obrátiť sa môžete na kolegov v ktorejkoľvek pobočke, na Zákaznícku linku 0850 850 850 alebo nám napíšte na info@dovera.sk. Nový preukaz vám vydáme bezplatne zväčša do 10 dní.

Zmena mena, adresy...

Ak ste zmenili priezvisko alebo trvalý pobyt, nahláste nám to do ôsmich dní od zmeny. Obrátiť sa môžete tiež na Zákaznícku linku 0850 850 850 alebo využite vašu Elektronickú pobočku. Vydáme vám nový preukaz so zmenenými údajmi.

Limitované série

Naši najmenší poistenci dostávajú automaticky detský preukaz poistenca.

Vedeli ste, že váš preukaz poistenca a tiež preukaz vášho dieťaťa už môžete mať aj vo svojom mobile? A spolu s ním aj európsky zdravotný preukaz spolu s preukazmi vašich detí? Viac na tejto stránke.

Najčastejšie sa pýtate

Ako si vymením preukaz?

Ak si chcete vymeniť preukaz poistenca, urobíme to bezplatne a v ktorejkoľvek pobočke. Prípadne nám pošlite žiadosť o výmenu preukazu na adresu preukaz@dovera.sk. E-mail nazvite Záujem o výmenu preukazu. Do tela e-mailu napíšte vaše meno, priezvisko, dátum narodenia alebo vaše identifikačné číslo poistenca (pod skratkou IČP ho nájdete na súčasnom preukaze poistenca).

Ak si želáte, aby sme preukazy vymenili aj vašim deťom, pripojte do e-mailu ich mená a dátumy narodenia.

Nemusíte chodiť do pobočky, nový preukaz vám zašleme najneskôr do 30 dní.

Čítať celú odpoveď
Platia staré preukazy Apollo, Sideria a Vzájomná zdravotná poisťovňa?

Preukazy poistencov všetkých zlúčených poisťovní sú stále v platnosti. Všetci zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú o tejto skutočnosti informovaní, nie je preto dôvod preukazy meniť. Rovnako je to aj v prípade vydania liekov v lekárni.

Z uvedeného dôvodu sme preto preukazy plošne nemenili. Ak si však želáte preukaz poistenca vymeniť, vymeníme vám ho na počkanie v ktorejkoľvek pobočke.

Čítať celú odpoveď
Odchádzam náhle do zahraničia a nestihol som si vybaviť európsky preukaz. Čo teraz?

Nevadí, riešením je náhradný certifikát, ktorý vám dáme na počkanie v ktorejkoľvek našej pobočke. Certifikát platí tri mesiace a je náhradou za európsky preukaz.

Čítať celú odpoveď
Ochráni ma európsky preukaz pred platením?

Žiaľ, neochráni. Zabezpečí vám rovnaké práva ale aj povinnosti, aké majú domáci pacienti. Ak si tí za niečo platia, budete si platiť aj vy. V niektorých krajinách sú doplatky vyššie ako na Slovensku, platí sa napríklad za lieky alebo pri prevoze sanitkou.

Ak sa chcete tomu vyhnúť, odporúčame vám vybaviť si komerčné poistenie.

Čítať celú odpoveď
Môžem s európskym preukazom navštíviť akéhokoľvek lekára?

Nie, tento preukaz platí iba u lekárov a zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú v štátoch EÚ napojené na verejný systém zdravotného poistenia. Neplatí teda u súkromných lekárov a v privátnych klinikách.

Čítať celú odpoveď
Čo všetko mi garantuje európsky preukaz poistenca?

Pri náhlom ochorení alebo stave ohrozujúcom život máte nárok na potrebnú (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť. Myslí sa tým nevyhnutné ošetrenie napríklad v prípade úrazu, zlomeniny, infarktu, pôrodu, očkovania, operačného zákroku (prasknutý žalúdočný vred, zápal slepého čreva a pod.) i tehotenských prehliadok.

Európsky preukaz garantuje aj pravidelnú starostlivosť (dialýzu, oxygenoterapiu a pod.) pri chronickom ochorení. No jej poskytnutie, najmä termín a miesto, si vopred dohodnite s lekárom alebo zariadením v štáte, kam cestujete.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Platí vám európsky preukaz?
Detský preukaz poistenca