Využitie európskeho preukazu poistenca

Aj v zahraničí môžete potrebovať zdravotnú starostlivosť. Pri ceste do krajín EÚ využite európsky preukaz poistenca.

Aktualizované: 17. 01. 2014

Všetky nižšie uvedené informácie si čítajte v prípade, že do zahraničia necestujete natrvalo a zostávate poistený na Slovensku.

Ak sa však sťahujete alebo idete do cudziny pracovať a budete tam aj poistený, platia pre vás iné pravidlá. Najlepšie je informovať sa o nich vo vašej novej zdravotnej poisťovni v zahraničí.

Tak ako domáci

Ak cestujete do EÚ, Srbska, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo na Island na dovolenku, za štúdiom či služobne, zoberte si európsky preukaz poistenca. Zabezpečí vám rovnaké práva (aj povinnosti) ako domácim pacientom. Čo im hradia zdravotné poisťovne, to vám preplatíme aj my. Čo si platia sami, zaplatíte vy. Preukaz akceptujú vo verejných zdravotníckych zariadeniach, nie u súkromníkov.

Akútna pomoc

Pri náhlom ochorení alebo stave ohrozujúcom život dostanete potrebnú zdravotnú starostlivosť, aby ste sa nemuseli vracať skôr, ako ste pôvodne zamýšľali. Nepotrebujete žiaden predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne.

Preukaz vám garantuje nevyhnutné ošetrenie v nemocnici alebo v ambulancii, napríklad  pri úraze (napríklad zlomenina, infarkt, úraz pri dopravnej nehode), počas neplánovaného pôrodu, očkovania, operačného zákroku (prasknutý žalúdočný vred, zápal slepého čreva a pod.) aj tehotenstva. Chronici majú zabezpečenú pravidelnú starostlivosť ako dialýza či oxygenoterapia, no termín a miesto si radšej vopred dohodnite.

O európsky preukaz môžete požiadať v ktorejkoľvek pobočke, elektronicky na info@dovera.sk, na Zákazníckej linke 0850 850 850, prípadne zaslaním žiadosti poštou. Využiť môžete aj Elektronickú pobočku. Vydáme vám ho bezplatne. Zo zákona na to máme 30 dní, no trvá to priemerne polovicu.

Čo preukaz nekryje

Doplatky pacientov sú v niektorých štátoch EÚ vysoké najmä pri hospitalizáciách, ošetreniach u zubára alebo liekoch. Európsky preukaz pred nimi nechráni.  

Ak sa chcete niektorým platbám vyhnúť, vybavte si komerčné poistenie liečebných nákladov.

Žiadosť o refundáciu

Ak ste počas akútneho ošetrenia v zahraničí európsky preukaz nemali alebo ho lekár neakceptoval, môžete nás požiadať o refundáciu. K písomnej žiadosti priložte originál dokladov o zaplatení a kópiu lekárskej správy alebo záznamu o ošetrení.

Žiadosť doručte osobne alebo doporučene poštou na adresu Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra. Doklady skontroluje náš revízny lekár.


Najčastejšie sa pýtate

Potrebujem pri ceste do zahraničia komerčné, prípadne cestovné poistenie?

Všetko záleží od toho, kam idete a za akým účelom.

V princípe platí, že pri krátkodobom pobyte v štátoch EÚ, v Nórsku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku a na Islande vám stačí európsky preukaz. Zabezpečí vám potrebnú zdravotnú starostlivosť vo verejných (nie súkromných) zdravotníckych zariadeniach tak, aby ste sa nemuseli vrátiť skôr, ako ste pôvodne zamýšľali.

Európsky preukaz však nekryje plánované zákroky a neochráni vás ani pred doplatkami, ktoré platia miestni pacienti. Ak sa im chcete vyhnúť, vybavte si komerčné poistenie liečebných nákladov.

Ak cestujete mimo EÚ, odporúčame vám komerčne sa poistiť.

Čítať celú odpoveď
Preplatíte mi plánované ošetrenie v zahraničnej nemocnici alebo u lekára?

Ak sa chcete dať ošetriť v nemocnici v krajinách EÚ, Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku alebo na Islande a ošetrenie chcete mať preplatené, potrebujete predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne s vašou žiadosťou.

Ak sa dáte ambulantne ošetriť, takisto vám odporúčame podať si vopred žiadosť. Preplatíme vám však len sumu, ktorú bežne platíme za toto vyšetrenie na Slovensku. Rozdiel bude vaším nákladom.

Čítať celú odpoveď
Odchádzam náhle do zahraničia a nestihol som si vybaviť európsky preukaz. Čo teraz?

Nevadí, riešením je náhradný certifikát, ktorý vám dáme na počkanie v ktorejkoľvek našej pobočke. Certifikát platí tri mesiace a je náhradou za európsky preukaz.

Čítať celú odpoveď
Ochráni ma európsky preukaz pred platením?

Žiaľ, neochráni. Zabezpečí vám rovnaké práva ale aj povinnosti, aké majú domáci pacienti. Ak si tí za niečo platia, budete si platiť aj vy. V niektorých krajinách sú doplatky vyššie ako na Slovensku, platí sa napríklad za lieky alebo pri prevoze sanitkou.

Ak sa chcete tomu vyhnúť, odporúčame vám vybaviť si komerčné poistenie.

Čítať celú odpoveď
Môžem s európskym preukazom navštíviť akéhokoľvek lekára?

Nie, tento preukaz platí iba u lekárov a zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú v štátoch EÚ napojené na verejný systém zdravotného poistenia. Neplatí teda u súkromných lekárov a v privátnych klinikách.

Čítať celú odpoveď
Čo všetko mi garantuje európsky preukaz poistenca?

Pri náhlom ochorení alebo stave ohrozujúcom život máte nárok na potrebnú (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť. Myslí sa tým nevyhnutné ošetrenie napríklad v prípade úrazu, zlomeniny, infarktu, pôrodu, očkovania, operačného zákroku (prasknutý žalúdočný vred, zápal slepého čreva a pod.) i tehotenských prehliadok.

Európsky preukaz garantuje aj pravidelnú starostlivosť (dialýzu, oxygenoterapiu a pod.) pri chronickom ochorení. No jej poskytnutie, najmä termín a miesto, si vopred dohodnite s lekárom alebo zariadením v štáte, kam cestujete.

Čítať celú odpoveď

Súvisiace články

Platí vám európsky preukaz?
Všetky tlačivá pre poistencov
Dovolenka, práca a štúdium v EÚ
Preukaz poistenca