Kontakty a adresy


Aktualizované: 27. 03. 2019

Korešpondenčná adresa - kam písať a posielať poštu

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra

Ak hľadáte tlačivá, nájdete ich na týchto stránkach: pre poistencov, pre platiteľov, pre poskytovateľov.

Sídlo

Digital Park II.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

Pobočky

Zoznam pobočiek nájdete tu.

Telefón a e-mail

Zákaznícka linka pre našich poistencov a platiteľov
  • Telefón: 0850 850 850 (volanie je spoplatnené podľa cenníka operátora) alebo +421 37 77 22 278 (pre volania zo zahraničia)
  • E-mail: info@dovera.sk
Linka pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (lekárov, lekárne a nemocnice)
Linka DôveraPomáha www.dovera.sk/objednavky
  • Telefón: 0850 850 888 (volanie je spoplatnené podľa cenníka operátora)
  • E-mail: info@dovera.sk
Kontakty pre novinárov

Ak ste novinárka alebo novinár, navštívte sekciu Press.

Telefonické kontakty sú dostupné v pracovných dňoch od 7:00 do 19:00 hod. V iných časoch, počas víkendov a štátnych sviatkov si môžete vybrať možnosť spätný kontakt a ak nemáte utajené číslo (funkciu CLIR), sami vám zatelefonujeme nasledujúci pracovný deň po 8:00 hod.

Našou prioritou je chrániť osobné údaje našich poistencov. Preto poskytujeme telefonicky informácie iba o klientoch, s ktorými sme práve v telefonickom kontakte alebo ich zákonným zástupcom a neposkytujeme ich tretím osobám.

Mobilná aplikácia zavolať nám môžete aj cez bezplatnú mobilnú aplikáciu Dôvera. Dovoláte sa k nám rýchlejšie a nebudeme od vás vyžadovať ďalšie overovacie údaje. Viac o aplikácii sa dozviete na tejto stránke.

Fakturačné údaje
  • Obchodné meno: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
  • IČO: 35 942 436
  • DIČ: 2022051130
  • IČ DPH: SK2022051130
  • Kód poisťovne: 24
  • Registrácia: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3627/B
Čísla účtov