Recepty v mobile lekárnikom uľahčia a najmä urýchlia prácu. Výdaj s nimi je veľmi jednoduchý.

Viac informácií nájdete v poradni aj na tejto stránke.

Pacient bez receptu? Stačí čiarový kód v mobile

Lekár predpíše pacientovi elektronický predpis alebo poukaz.

Pacientovi sa okamžite objaví v mobilnej aplikácii vo forme preskripčného záznamu aj s dvoma čiarovými kódmi – jeden obsahuje rodné číslo pacienta, druhý, umiestnený nižšie v detaile receptu, obsahuje samotný preskripčný záznam.

V lekárni sa poistenec preukáže mobilným telefónom aj preukazom poistenca, keďže povinnosť overiť poistenca podľa platnej legislatívy zostáva zachovaná.

Načítanie čiarového kódu z mobilu funguje rovnako, ako keby ste zosnímali čiarový kód z papierového predpisu alebo poukazu. V softvéri sa vám zobrazí konkrétny elektronický preskripčný záznam.

Dve možnosti, ako vydať liek načítaním čiarového kódu v mobile:

1. Čiarový kód rodného čísla

iphone otec 534 × 948.png

 • Pacienta identifikujete z preukazu poistena
 • Načítaním čiarového kódu rodného čísla (nemusíte ho typovať) si lekáreň do svojho softvéru stiahne všetky platné nevydané recepty poistenca, vráti mu mobil a vyberie ten preskripčný záznam, ktorý si chce pacient vybrať.

2. Čiarový kód receptu

iphone otec - rozbaleny liek 534 × 948.png

 • Pacienta identifikujete podľa preukazu poistenca.
 • Načítaním čiarového kódu receptu lekáreň získa konkrétny recept.
 • Čítačkou nasnímate čiarový kód receptu, pomôcky alebo dietetickej potraviny rovnako, ako by ste ho nasnímali z papierového receptu,
 • Vrátite poistencovi mobil a vydáte liek.

Čiarové kódy prečítate čítačkou, ktorú budete používať aj na ostatné elektronické recepty.

Poistencom recept v mobile prinesie niekoľko výhod:
 • zobrazí lekárske predpisy na lieky, zdravotnícke pomôcky aj dietetické potraviny
 • zobrazí ich platnosť, preklik na príbalový leták,
 • predpísané dávkovanie lieku
 • naviguje do najbližšej otvorenej lekárne,
 • zobrazí aj lekárne, ktoré komunikujú elektronicky a vydávajú lieky na základe elektronického receptu
 • rodičom umožní zdieľať si recept dieťaťa
 • rovnako ako iný recept s čiarovým kódom, šetrí poistencovi 17 centový doplatok v lekárni

Ak by ste sa v praxi stretli s nejakými problémami alebo otázkami, môžete nás kontaktovať na Linke pre poskytovateľov 0800 150 155 alebo na poskytovatel@dovera.sk, prípadne sa obráťte na svojho dodávateľa lekárenského softvéru.