81749040.jpg Hromadné oznámenie je v prípade nástupu nového zamestnanca alebo ukončenia jeho pracovného pomeru potrebné zaslať do ôsmich dní. Ostatné zmeny zasielate najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po tom, v ktorom sa zmeny udiali.

Ak zamestnávate troch a viac zamestnancov

Oznámenie nám zasielate výhradne elektronicky. Na výber máte CD nosič, USB kľúč, ale odporúčame vám bezplatnú službu Elektronická pobočka. V nej nám dáta len doplníte do vopred pripraveného formulára alebo zašlete dávkou, ktorú vám vygeneroval váš mzdový či účtovný systém.

Zamestnávatelia s maximálne dvoma zamestnancami

Oznámenie môžete zasielať aj v papierovej podobe na našu adresu

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.,
Cintorínska 5,
949 01 Nitra.

Aj vám však radšej odporúčame elektronickú formu - ušetríte čas, poštovné a je to jednoduchšie.

Pri vypĺňaní hromadného oznámenia používajte tieto kódy:

  • 2300 - hromadné oznámenia za poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera za obdobie do konca roku 2009.
  • 24NN - hromadné oznámenia za poistencov zdravotnej poisťovne Apollo za obdobie do konca roku 2009. Ide o pôvodne používaný kód, kde NN označuje vašu príslušnosť k pobočke.
  • 2400 - hromadné oznámenia za obdobie od roku 2010.