DO.82.05_Kampan Slzy_Sportovec.jpg Pomoc pre chorých aj znevýhodnených

Za mnohé ošetrenia, zákroky, lieky či zdravotné pomôcky si pacienti na Slovensku zo zákona doplácajú. Ide o zdravotnú starostlivosť, ktorá nespadá do verejného zdravotného poistenia a pacienti si ju hradia sami nech sú poistencami akejkoľvek zdravotnej poisťovne. Dôvera ako jediná poisťovňa pomáha svojim poistencom získať financie na zdravotnú starostlivosť nad rámec zákona.

Viac ako milión eur pre našich poistencov

Vďaka finančným príspevkom z grantového programu sme na ceste za lepším zdravím pomohli už viac ako 850 bojovníkom. Prispeli sme im na nákup zdravotníckych pomôcok aj liekov. Desiatky našich poistencov absolvovali rehabilitácie, operácie, zdravotnícke zákroky, terapie alebo ošetrenia na Slovensku aj v zahraničí.

Tu nájdete príbehy podporených žiadateľov.

Vyplňte žiadosť, posúdime ju

V termíne od 2.4. do 4.5. otvárame nové kolo grantového programu Bojovníci za zdravie vďaka ktorému nás môžete požiadať o finančný príspevok aj vy. Príspevok môžu získať len naši poistenci, bez ohľadu na vek či bydlisko.

Treba splniť dve základné podmienky

  • Osoba, na ktorej liečbu budú financie použité, musí byť poistencom Dôvery.
  • Liečba alebo zdravotnícka pomôcka nie je hradená (alebo je len čiastočne hradená) z verejného zdravotného poistenia, to znamená, že pacient si na ňu dopláca.  

Ako získať grant

  • Navštívte stránku www.bojovnicizazdravie.sk.  
  • V čase od 4. apríla do 5. mája vyplňte elektronickú žiadosť, ktorú nájdete v časti Požiadať o grant.
  • Za deti do 18 rokov alebo hendikepované osoby podáva žiadosť ich zákonný zástupca.
  • Výška finančného príspevku je neobmedzená, avšak jej opodstatnenie posúdi lekár alebo odborník z oblasti farmácie.

Na čo môžete použiť príspevok

Vybraným žiadateľom poskytneme grant, ktorý môžu použiť napríklad na:

  • úhradu liekov alebo zdravotnej pomôcky, ktorú si pacienti hradia sami alebo na ne doplácajú;
  • rehabilitáciu alebo rekonvalescenciu;
  • zdravotnú starostlivosť absolvovanú v zahraničí;
  • absolvovanie operácie, zákroku alebo pooperačnej liečby.

Všetky žiadosti starostlivo a odborne posúdia odborníci z oblasti medicíny a farmácie ako aj garanti z Nadácie pre deti Slovenska, ktorí majú s pomocou a transparentným prerozdeľovaním financií takmer 25 rokov skúseností.