shutterstock_1012422334 (1).jpg Grantový program Bojovníci za zdravie úspešne pomáha zdravotne znevýhodneným ľuďom už štvrtý rok. Vďaka nemu sme našim poistencom venovali viac ako milión eur na absolvovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je zo zákona hradená alebo je hradená len čiastočne.

Teraz prišiel rad aj na organizácie, ktoré im zdravotnú starostlivosť zabezpečujú. Nemocnice nás o pomoc žiadajú často. Chcú renovovať zastarané priestory, potrebujú zdravotnícky prístroj alebo chcú realizovať niečo, čo pomôže ich pacientom. Ešte častejšie nás oslovujú neziskové organizácie s výbornými nápadmi, ako robiť veci pre svojich klientov ešte lepšie.

Preto sme sa rozhodli otvoriť transparentný systém, grantový program, do ktorého majú možnosť poslať svoje podnety. „Chceme pomôcť aj inštitúciám, ktoré sa starajú o pacientov, či už ide o nemocnice, lekárov, zdravotnícke zariadenia, neziskové či pacientske organizácie. Sú najdôležitejšou súčasťou liečebného procesu a len vďaka nim môžu pacienti uspieť v boji o svoje lepšie zdravie,“ povedal generálny riaditeľ Dôvery, Martin Kultan.

Kto môže požiadať o grant

O finančný príspevok môžu požiadať všetky právnické osoby, ktoré sa starajú o pacientov. To znamená, že poskytujú priamo zdravotnú starostlivosť alebo sa starajú o chorých či hendikepovaných a ich rodiny.

Žiadateľmi môžu byť: zdravotnícke zariadenia, kliniky, nemocnice, ambulancie, kúpele, lekárne, pacientske organizácie, neziskové organizácie, humanitárne združenia, nadácie a občianske združenia.

Na čo poskytneme granty

Finančný príspevok môžu získať najlepšie prihlásené projekty napríklad na:

  • rekonštrukciu a modernizáciu priestorov,
  • nákup lepšieho materiálneho vybavenia, 
  • zvýšenie kvalifikácie zdravotníckeho personálu, 
  • terapie, semináre pre zdravotne znevýhodnených
  • a podporu aktivít zameraných na prevenciu pred civilizačnými ochoreniami.

Dôležité informácie 

Všetky organizácie, ktoré majú záujem získať grant, musia v termíne od 16. apríla do 30. mája vyplniť elektronickú žiadosť na tejto stránke. Maximálna výška príspevku, ktorý môže organizácia žiadať, je 20.000 eur.

Harmonogram grantového programu
  • Prihlasovanie žiadostí, konzultácie: 16.04. - 30.05.2019
  • Hodnotenie žiadostí: 03.06. - 30.07.2019
  • Vyhlásenie výsledkov: 01.08. - 08.08.2019
  • Zmluvný proces s podporenými organizáciami: 01.08. - 31.08.2019
  • Realizácia projektov: 01.07. 2019 - 30.10.2020           

Všetky prijaté žiadosti posúdi odborná komisia zložená zo zástupcov zdravotnej poisťovne, zdravotníckych novinárov a lekárov. Administrátorom projektu je Nadácia pre deti Slovenska.

Všetky informácie o projekte a elektronickú žiadosť nájdete na tejto stránke.