DO.82.05_Kampan Slzy_Sportovec.jpg Najviac žiadostí

Sme jediná zdravotná poisťovňa, ktorá dlhodobo a premyslene prispieva svojim poistencom na zdravotnú starostlivosť aj nad rámec toho, čo nám stanovuje zákon.

"V poslednom kole Bojovníkov za zdravie sme zaznamenali rekordný počet prijatých žiadostí o príspevok. Naši poistenci tento program oceňujú, a my budeme robiť všetko pre to, aby sme aj naďalej pomáhali ďalším z nich na ceste za lepším zdravím," povedal generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.

V poslednom kole Bojovníkov za zdravie vypísalo elektronickú žiadosť viac ako 700 našich poistencov. Každú z nich posúdili odborníci z oblasti medicíny a garanti z Nadácie pre deti Slovenska. Nakoniec sme vybrali 79 podporených z celého Slovenska, ktorým venujeme tisíce eur na absolvovanie potrebnej liečby alebo na kúpu zdravotnej pomôcky, ktorú nie je podľa zákona možné uhradiť z verejného zdravotného poistenia.

Zoznam podporených v aktuálnom jarnom kole nájdete tu.

canisterapia_fotka.png

Najväčší záujem je o rehabilitácie a zdravotnícke pomôcky

Viac ako tretina vybraných žiadateľov môže vďaka grantu absolvovať rehabilitáciu doma alebo v zahraničí. Mnoho žiadateľov využije príspevok na kúpu zdravotníckych pomôcok, ktoré im pomôžu zlepšiť zdravotný stav (pomôcky pre diabetikov, vozíky, načúvacie prístroje, inhalátory, matrace), alebo na pokrytie nákladov za nákup liekov.

Grantový program Bojovníci za zdravie úspešne funguje od roku 2012. Vďaka nemu sme podporili už viac ako 930 žiadostí našich poistencov, ktorý od nás spolu získali viac ako milión eur.

Viac o Bojovníkoch za zdravie sa dozviete na stránke www.bojovnicizazdravie.sk.