shutterstock_180187445.jpg

U piatich zo šiestich žien býva zistená invazívna forma rakoviny prsníka. To znamená, že tento typ ochorenia má tendenciu metastazovať- šíriť sa lymfatickými cestami alebo prerastaním do okolitých tkanív a orgánov a tam tvoriť ďalšie ložiská.

Skríningová mamografia, ktorá sa vykonáva žene bez akýchkolvek príznakov v oblasti prsníkov, vie odhaliť malé ložiská do 20 mm, ktoré ešte pravdepodobne metastázy nevytvorili. Mamografia nevie zabrániť vzniku onkologického ochorenia. Vie ho však zistiť vo včasnom štádiu, teda o tri až päť rokov skôr, ako by bolo ložisko možné nahmatať pri samovyšetrení alebo lekárom.

Pravidelné  kontroly prsníkov skríningovou mamografiou u žien každé dva roky zachránia život dvom až šiestim ženám z tisíca.

Prevenciu rakoviny v zmysle jej predchádzania može každý vykonávať iba zdravým životným štýlom a vyhýbaním sa rizikovým faktorom. Lekári a lekárky sa môžu starať len o to, aby sa rakovina zistila čím skôr. Vo všeobecnosti platí, že čím skôr sa rakovina zistí, o to väčšia je šanca na vyzdravenie.

Na Slovensku sa v týchto dňoch rozbieha skríning rakoviny prsníka. Je najúčinnejšou metódou zistenia rakoviny prsníka v počiatočnom štádiu, keď ešte nevytvára metastázy. Aj poistenky Dôvery dostali od nás list s pozvánkou na preventívne mamografické vyšetrenie. Listy zasielame postupne tak, aby bolo možné poistenky vyšetrovať priebežne na určených mamografických pracoviskách

Mamografický skríning rakoviny prsníka zabezpečí bezplatné vyšetrenie prsníkov každé dva roky pre všetky ženy zo Slovenskej republiky od päťdesiateho do šesťdesiateho deviateho roku života. Každý rok bude takto postupne možné vyšetriť až 300-tisíc slovenských žien na kvalitných preverených skríningových mamografických pracoviskách.

Ženy vo veku od 40 do 50 rokov majú podľa zákona nárok na preventívne mamografické vyšetrenie. Na toto ich odporučí ich gynekológ alebo praktický lekár. So žiadankou od týchto lekárov sa možu objednať na ktoromkoľvek mamografickom pracovisku vrátane skríningového.

Ženy medzi 50. a 69. rokom života budú pravidelne každé dva roky pozývané zdravotnými poisťovňami na mamografické vyšetrenie. Ich pozývací list je zároveň aj žiadankou na  skríningovú mamografiu.  Stačí, ak sa objednajú na mailovej adrese či telefónnom čísle, ktoré sú uvedené na žiadanke.

Ženy staršie ako 69 rokov nedostanú pozvanie na vyšetrenie, ale je im odporúčané, aby sa na ňom zúčastnili z vlastnej iniciatívy tiež cestou gynekológa alebo praktického lekára. So žiadankou od týchto lekárov sa možu nechať vyšetriť takisto na ktoromkoľvek mamografickom pracovisku vrátane skríningového.

V Európskej únii s výnimkou Slovenska, kde sa mamografický skríning vykonáva niekoľko desaťročí, sa zistilo, že u vyšetrených žien medzi 50. a 69. rokom sa znížila úmrtnosť na rakovinu prsníka o 35 percent. Na Slovensku tento problém pomôže vyriešiť štátom garantovaný celoplošný kontrolovaný vyhodnocovaný mamografický skríning rakoviny prsníka. Táto pomoc bude však účinná len vtedy, keď slovenské ženy z lásky k sebe a k svojmu zdraviu tento dar prijmú a zúčastnia sa každé dva roky na skríningovej mamografii. Vtedy nebude mať rakovina prsníka náskok tri až päť rokov a bude omnoho lepšie liečitelná a vyliečiteľná. Až 300 slovenských žien ročne zbytočne zomrie na rakovinu prsníka, pretože neabsolvovali skríningovú alebo preventívnu mamografiu.