shutterstock_206475874.jpg
Vyšetrenie pomáha včas odhaliť vážne ochorenie, ktoré je druhým najčastejšie diagnostikovaným zhubným nádorom na Slovensku a ktorého výskyt má stúpajúcu tendenciu. Ide o bezbolestný test na zistenie okultného, čiže skrytého krvácania v stolici, ktoré je tichým prejavom tejto zákernej formy rakoviny. Zo zákona ho zdravotné poisťovne svojim poistencom preplácajú až vo veku 50 rokov. Naši poistenci ho však môžu absolvovať už po dovŕšení štyridsiatky. V mnohým prípadoch môže práve včasná diagnostika a liečba pacientovi zachrániť život.

Prečo nepodceňovať prevenciu?

Tak, ako pri mnohých iných chorobách, aj pri rakovine hrubého čreva a konečníka sa s vekom pacienta zvyšuje riziko vzniku ochorenia. Rakovina hrubého čreva sa u pacientov prejavuje najmä po päťdesiatke, no ideálne je s prevenciou začať už v skoršom veku. Test na okultné krvácanie dokáže odhaliť rakovinu ešte predtým, ako skutočne prepukne. Preto je vhodnou prevenciou, ktorá spolu s následnými vyšetreniami dokáže doslova zachrániť život pacienta. Včasné odhalenie vznikajúceho karcinómu má tiež veľký vplyv na úspešnosť liečby.

Kedy máte nárok na nadštandardnú prevenciu?

Ak ste našou poistenkou či poistencom, bezplatné vyšetrenie na zistenie okultného krvácania v stolici môžete absolvovať pri preventívnej prehliadke raz za dva roky u vášho všeobecného lekára, a to už po dovŕšení 40 rokov. Zákonný nárok na bezplatné vyšetrenie je až od veku 50 rokov.

Ako požiadať o test?

  • Pri preventívnej prehliadke požiadajte o bezplatný test na okultné krvácanie svojho všeobecného lekára. Nárok naň máte 1x za 2 roky, ak ste dovŕšili vek 40 rokov.
  • Test je bezbolestný a prítomnosť krvi sa zisťuje zo vzorky stolice.
  • Lekár vám poskytne nádobku, do ktorej si doma odoberiete vzorku stolice . Potom ju odnesiete  späť svojmu všeobecnému lekárovi.
  • Lekár vie zo vzorky hneď určiť prítomnosť krvi v stolici. Ak je výsledok pozitívny, lekár vás pošle na kolonoskopické vyšetrenie.