Aj my sa snažíme nášmu poistencovi pomôcť, sme v kontakte s jeho rodičmi. V celej veci je podstatný fakt, že peniaze na úhradu liečby novým liekom môže zdravotná poisťovňa uvoľniť len na odporúčanie lekára. Toto je mimoriadne dôležité, pretože zdravotná poisťovňa nikdy neurčuje, akú liečbu má pacient dostať, určuje to lekár, odborník. Neurčuje ju ani príbuzný pacienta, ani verejnosť, pretože zodpovednosť za nasadenú liečbu a všetky jej následky je len na pleciach lekárov.

Rovnako je to aj v tomto prípade. Celý proces pozostáva z niekoľkých krokov, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú. Liečbu navrhuje zmluvný lekár a určeným postupom požiada zdravotnú poisťovňu o jej úhradu. Liečbu neregistrovaným liekom musí schváliť ministerstvo zdravotníctva, respektíve musí vydať povolenie na terapeutické použitie neregistrovaného lieku.

Realita je taká, že hoci uvedená téma rezonuje v mediálnom priestore už niekoľko týždňov, stále nemáme žiadosť o úhradu takéhoto lieku spolu s povolením Ministerstva zdravotníctva SR na terapeutické použitie neregistrovaného lieku. Nedisponujeme ani žiadosťou o podanie lieku v cudzine, ak podanie na Slovensku nebude možné. 

Po prijatí žiadosti a splnení podmienok, sa touto žiadosťou budeme zaoberať a bezodkladne na ňu ošetrujúcemu lekárovi odpovieme. Nechceme predbiehať ani zahmlievať, v tejto chvíli nevidíme žiadny dôvod, prečo by táto liečba nemohla byť schválená po splnení predchádzajúcich krokov a zákonných požiadaviek.

Kategoricky odmietame domnienky, že zdravotná poisťovňa sa vyhýba úhrade lieku, pretože jeho cena je privysoká. My sme pripravení zaplatiť potrebnú liečbu, sme v kontakte s výrobcom, predbežne sme sa dohodli na možnosti rozdelenia úhrady lieku na splátky. Znamená to, že sa intenzívne pripravujeme na schválenie lieku pre všetkých pacientov, pre ktorých podľa lekárov bude podanie lieku vhodné, a to hneď ako budú splnené všetky náležitosti popísané vyššie.

Chceme zdôrazniť a požiadať verejnosť o pochopenie, že neexistuje iný legislatívne správny postup, akým by bolo možné z našej strany uvoľniť peniaze z verejného zdravotného poistenia na liečbu. Ak by sme tento postup akokoľvek obišli, porušili by sme zákon a platné pravidlá.

Napriek vyššie popísaným okolnostiam nečakáme na prvý krok zo strany úradov a lekárov, ako sme popísali vyššie. Aktívne komunikuje s výrobcom lieku aj s relevantnými medzinárodnými zdravotníckymi autoritami a hľadáme riešenie pre nášho poistenca. Jeho osud nám nie je ľahostajný, v minulosti sme mu už finančne pomohli prostredníctvom grantu z programu Bojovníci za zdravie, a rovnako aj v súčasnosti je mu poskytovaná a uhrádzaná finančne náročná liečba.