Ako sa po návrate zo zahraničia môžem dostať k lieku RIVOTRIL, ktorý je dostupný len v Českej republike, keď sú hranice uzavreté?

Ide o situáciu, v ktorej ako zdravotná poisťovňa nijakým spôsobom nevieme zabezpečiť liek pre pacienta, vzhľadom na to, že ide o liek, ktorý nie je registrovaný ani kategorizovaný.
Ak pacient nemá dostatočné zásoby lieku pre súčasnú situáciu, jednou z možností je informovať sa u výrobcu lieku (Roche Slovensko) o možnosti jeho dodania na náš trh. Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré môže rokovať s výrobcom lieku o dodávkach na slovenský trh. Vyžaduje si to však dlhší čas.
Pacient ešte môže požiadať svojho ošetrujúceho lekára o zváženie dočasnej náhradnej liečby, kým sa situácia nevyrieši.

Kto má zabezpečiť rúška, ochranné a dezinfekčné prostriedky?

Ako zdravotná poisťovňa nedisponujeme rúškami a ani dezinfekčnými prostriedkami, keďže nie sme distribútorom zdravotníckeho materiálu. Pokúste sa, prosím, kontaktovať lekárne vo vašom okolí, samozrejme, telefonicky, prípadne používajte náhradné riešenia, ako sú textilné vreckovky, šály, šatky.

Čo mám urobiť po návrate zo zahraničia? Ako postupovať v prípade karantény?

Informácie o karanténe nájdete na tejto stránke.

Musím byť v karanténe, keď sa môj rodinný príslušník vrátil zo zahraničia, má nariadenú karanténu a bývame v spoločnej domácnosti?

Informácie o karanténe nájdete na tejto stránke.

Bude mi poskytnuté ošetrenie na Slovensku, ak som poistený v zahraničí?

Európsky preukaz zdravotného poistenia alebo náhradný certifikát (nahrádza preukaz po dobu troch mesiacov) vám garantuje prístup k potrebnej zdravotnej starostlivosti počas pobytu na Slovensku.

Som poistený v EÚ ale nemám Európsky preukaz zdravotného poistenia. Ako mám postupovať, aby mi bola zdravotná starostlivosť poskytnutá na Slovensku preplatená?

Ak ste poistený v EÚ a na Slovensku bude potrebovať absolvovať vyšetrenie, odporúčame požiadať vašu poisťovňu v EÚ o vystavenie náhradného certifikátu. Tento vám môže zdravotná poisťovňa zaslať e-mailom. Náhradný certifikát slúži ako dočasný preukaz na 3 mesiace. Ďalšou možnosťou je, že si zdravotnú starostlivosť na Slovensku uhradíte, a následne požiadate svoju zdravotnú poisťovňu o refundáciu nákladov. Viac informácií vám poskytne príslušná zdravotná poisťovňa v EÚ.

Ako sa mám prihlásiť do poisťovne po návrate zo zahraničia?

Ak ste sa vrátili zo zahraničia a ste v karanténe, odporúčame vám vyplniť online prihlášku. V poslednom kroku prihlášky si ako spôsob doručenia vyberte doručenie poštou a stlačte tlačidlo „Dokončiť a stiahnuť prihlášku“. Následne sa prihláška u nás zaeviduje. Prihlášku už nemusíte vytlačiť, podpísať a priniesť. Je automaticky považovaná ako podpísaná.

Preplácate zdravotnú starostlivosť poskytnutú v súvislosti s liečbou koronavírusu?

Áno, hradíme potrebnú zdravotnú starostlivosť. O rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti rozhoduje ošetrujúci lekár.

Ako postupovať v prípade zrušenia alebo zmeny termínu kúpeľnej liečby?

Ak ste aktuálne v kúpeľoch a z dôvodu koronavírusu chcete kúpeľnú liečbu prerušiť, môžete tak urobiť. Posudzujeme to ako prerušenie zo zdravotných dôvodov. Preto, ak budete mať záujem kúpeľnú liečbu dočerpať neskôr, budete tak môcť urobiť po dohode s kúpeľným zariadením, avšak vždy v rámci platnosti vášho kúpeľného návrhu.
Ak máte s kúpeľným zariadením dohodnutý termín nástupu na kúpeľnú liečbu, ale pre koronavírus nechcete do kúpeľov nastúpiť, môžete kontaktovať kúpeľné zariadenie a požiadať o nový (neskorší) termín. Kúpeľnú liečbu však musíte absolvovať v rámci platnosti vášho kúpeľného návrhu. Platnosť kúpeľných návrhov pre koronavírus nepredlžujeme.

Neviem sa dovolať svojmu všeobecnému lekárovi/pediatrovi. Čo mám robiť?

Ak ide o akútne ošetrenie, môžete sa obrátiť na ktoréhokoľvek všeobecného lekára/pediatra v okolí. V aktuálnej situácii však odporúčame, aby ste ich tiež kontaktovali najskôr telefonicky. Lekár sa podľa príznakov rozhodne, či je vhodné, aby ste boli ošetrený v ambulancii. V spolupráci so sieťou nemocníc Svet zdravia a ProCare sme zároveň zriadili pre pacientov z celého Slovenska bezplatnú Koronavírus nonstop infolinku.  Na čísle 02/3232 3838 sa 24 hodín denne dovoláte k zdravotníkovi, ktorý vám poradí, ako ďalej postupovať.

Kto mi môže ešte predpísať pravidelné lieky, keď sa neviem skontaktovať s mojím lekárom?

V prvom rade sa pokúste skontaktovať so svojím ošetrujúcim lekárom. Ak nedvíha telefón, pošlite mu napríklad e-mail, v ktorom uvediete svoje údaje a zoznam liekov. Mnohí lekári využívajú e-časenky, prostredníctvom ktorých predpisujú lieky. Ak ide o lieky, ktoré vám indikoval odborný lekár, odporúčame, aby ste kontaktovali jeho.

Pozastavíte vyberanie preddavkov od SZČO?

Slovenské zdravotníctvo dnes potrebuje dostatok zdrojov viac ako inokedy. Platná legislatíva nám však nedáva žiadnu zákonnú možnosť na odklad, prípadne odpustenie úhrady preddavkov na povinné zdravotné poistenie. Zároveň si uvedomujeme, že aj vy ste sa ocitli v náročnej situácii. Preto sme pripravení bezodkladne konať, hneď ako dôjde k úprave platnej legislatívy na pokyn krízového štábu SR.