ZAP súhlasí s návrhom, ktorý garantuje lekárom úhradu vo výške minimálne 75% z priemerných mesačných úhrad roku 2019 na obdobie od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020. Uvedená dohoda umožní lekárom preklenúť kritické obdobie, kedy v ambulanciách razantne poklesol počet návštev pacientov z dôvodu pandémie.

Sme radi, že naši poistenci majú aj naďalej zabezpečenú zdravotnú starostlivosti u zmluvných lekárov, ktorý zastupuje ZAP. Obdobnú dohodu v aktuálnej situácii už skôr akceptovala väčšina zmluvných lekárov.