Práve zariadenia sociálnych služieb sa stali v posledných dňoch miestom, kde pribudlo najviac vážne chorých na Covid-19. Klienti týchto domovov patria do najohrozenejšej skupiny obyvateľov. Okrem vysokého veku majú často vážne zdravotné problémy, oslabenú imunitu a množstvo pridružených zdravotných komplikácií.

„Sme si vedomí, aké nebezpečné je šírenie koronavírusu medzi klientmi v týchto zaradeniach. To riziko sme vnímali už skôr, preto sme oslovili predsedníčku Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb a spýtali sa na ich potreby v boji s týmto ochorením. Ceníme si prácu všetkých opatrovateliek a opatrovateľov, pre ktorých sú tieto dni mimoriadne náročné, a veríme, že náš dar prispeje k zvýšenej ochrane ich zdravia, ako aj zdravia klientov týchto zariadení,“ vyjadril sa generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.

IMG-1003.jpg

Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb združuje na Slovensku viac ako 440 zariadení a stará sa o viac ako 9000 klientov. Darovali sme im 600 ochranných štítov a stovky balení dezinfekcie rúk aj povrchov, ktoré slúžia personálu domovov pri starostlivosti o ich klientov. Hľadáme aj ďalšie možnosti ako pomôcť zamestnancom aj klientom týchto zariadení, napríklad dodaním veľkého objemu ochranných rukavíc.

„Naša asociácia je veľmi vďačná za takúto pomoc pre našich poskytovateľov, ich zamestnancov a klientov. V čase, keď nám pomoc zo štátnych hmotných rezerv zlyháva, sú súkromné spoločnosti, ako je aj poisťovňa Dôvera, našim jediným záchranným kolesom. Ďakujeme,“ povedala predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Anna Ghannamová.

IMG-1027.jpg

Na pomoc v boji proti koronavírusu sme od marca prerozdelili už takmer 300-tisíc eur. V prvej vlne pomoci sme vybavili respirátormi 58 zdravotníckych zariadení a záchranných služieb na Slovensku. V druhej vlne sme darovali respirátory dvom tisíckam stomatológov a rozdala 120-tisíc jednorazových a 3 500 opakovane použiteľných rúšok na tvár všeobecným lekárom pre dospelých. Okrem toho sme zabezpečili rúška aj pre svojich poistencov nad 70 rokov trpiacich cukrovkou, ktorí patria k najohrozenejšej skupine pacientov.