Úprava v zákone hovorí, že „ak nebola poskytnutá kúpeľná starostlivosť počas krízovej situácie osobe, ktorej bol vystavený návrh na kúpeľnú starostlivosť a lekár oprávnený podať návrh na kúpeľnú starostlivosť potvrdí na žiadosť tejto osoby do dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie potrebu kúpeľnej starostlivosti, na časové obmedzenie kúpeľnej starostlivosti uvedené v indikácii v prílohe č. 6 sa neprihliada.“

To znamená, že poistenci, ktorým skončila platnosť kúpeľného poukazu počas krízovej situácie, majú nárok na jej predĺženie v prípade, že im to potvrdí lekár, ktorý vystavil pôvodný kúpeľný návrh.

Ako postupovať

  • Vyzdvihnite si v ktorejkoľvek našej pobočke Žiadosť o predĺženie platnosti návrhu na kúpeľnú starostlivosť alebo si ho stiahnite z našej webovej stránky tu.
  • Nechajte si ho potvrdiť lekárom a prineste ho do našej najbližšej pobočky alebo nám ho pošlite na adresu: Dôvera zdravotná poisťovňa, Cintorínska 5, 949 01 Nitra.
  • Na základe potvrdeného tlačiva budeme kontaktovať kúpele a predĺžime platnosť vášho kúpeľného návrhu.
  • Následne sa s vami spojí priamo kúpeľné zariadenie a dohodne si s vami nástup do kúpeľov.

POZOR! Lekár musí vašu žiadosť (tlačivo) potvrdiť najneskôr do dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

Prerušené kúpeľné pobyty

Vychádzame v ústrety aj poistencom, ktorí museli kvôli epidémii svoju kúpeľnú liečbu prerušiť. Tak, ako sme už v minulosti informovali, akceptujeme toto prerušenie ako prerušenie kúpeľnej liečby zo zdravotných dôvodov.

Ako postupovať:

  • Obráťte sa na kúpeľné zariadenie, v ktorom ste liečbu začali a chcete v nej pokračovať.
  • Dohodnite si s ním termín nástupu.
  • Následne budú kúpele ohľadom predĺženia kúpeľného návrhu kontaktovať priamo nás. V tomto prípade nie je potrebné vypĺňanie Žiadosti o predĺženie platnosti návrhu na kúpeľnú starostlivosť.