Klienti nepotrebujú žiaden papierový formulár, všetko vybavia s pomocou našich zamestnancov cez novú aplikáciu Via.Dovera.Sk. Za každú zelenú prihlášku, teda takú, ktorá bude podaná elektronicky a nie na papierovom formulári, venujeme 50 centov na čistenie riek alebo sadenie stromov.

Snaha o zvýšenie komfortu pre poistencov a ešte väčšiu ohľaduplnosť k životnému prostrediu nás motivovali hľadať nové formy komunikácie s klientmi. Elektronické služby poisťovne, z ktorých napríklad e-recept sa stal predlohou pre celoštátne elektronické predpisovanie liekov, sa tak rozšírili o novú aplikáciu Via.Dovera.

Aplikácia spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy ochrany osobných údajov. Využívať ju môžu len pracovníci zdravotnej poisťovne a je určená na spracovanie nových prihlášok (záujemcovia o poistenie v Dôvere majú k dispozícii aj elektronickú prihlášku na webe, ktorú môžu vyplniť aj sami).

Celý proces pozostáva len z piatich krokov. V jeho závere budúci poistenci Dôvery podpíšu svoju elektronickú prihlášku digitálnym perom, ktoré bude po každom použití vydezinfikované. Potvrdenie o prihláške dostanú emailom, vďaka čomu nie je potrebné míňať žiaden papier. Navyše týmto krokom podporia dva projekty zamerané na ochranu a zveľadenie životného prostredia na Slovensku

V spolupráci s občianskym združením (OZ) TATRY venujeme za každú zelenú prihlášku 50 centov zo svojich prevádzkových nákladov na dva ekologicky zamerané projekty. Za každých 200 eur členovia občianskeho združenia vyčistia jeden kilometer vodných tokov v Liptove, prípadne za každých 600 eur vysadia 100 metrov stromoradia pozdĺž cyklotrás v Liptove. Konečné rozdelenie bude predmetom dohody zdravotnej poisťovne s členmi združenia.

„Našim prioritným plánom je výsadba lipového stromoradia pri cyklochodníku medzi obcami Liptovské Matiašovce a Liptovský Trnovec. Výsadba niekoľkých desiatok líp – symbolov slovanstva - by tomuto priestoru vtlačila nový nadčasový rozmer ako výsledok spolupráce OZ TATRY a zdravotnej poisťovne Dôvera. Verím, že tento náš zámer sa stretne s pochopením a nadšením u klientov i zamestnancov zdravotnej poisťovne,“ povedal Rudolf Pado, predseda OZ TATRY.

„Vďaka technológiám sa posúvame dopredu, ideme v ústrety ľuďom a ich očakávaniam. Uvedomujeme si, že súčasťou prevencie pri starostlivosti o zdravie je starostlivosť o životné prostredie. S novou aplikáciou sme skĺbili nábor nových poistencov s podporou životného prostredia na Slovensku,“ opísal novinku Branislav Jendroľ, riaditeľ úseku služieb poistencom v Dôvere.