V tomto spore nám nikdy nešlo o peniaze, ale o spravodlivé nastavenie systému verejného zdravotného poistenia voči všetkým poistencom na Slovensku.

Odmietame prípadné dezinterpretácie tohto rozhodnutia do budúcnosti. Rozhodnutie nie je možné vnímať ako bianco šek na akékoľvek ďalšie finančné injekcie do štátnej zdravotnej poisťovne.

Na Slovenku funguje trh verejného zdravotného poistenia, o čom svedčia státisíce poistencov, ktoré každý rok zmenia zdravotnú poisťovňu.