S účinnosťou od 2. októbra 2020 vypneme protokol TLS 1.0., čo pre používateľov operačného systému Windows 7 bez najnovších aktualizácií znamená, že nebudú môcť používať Elektronickú pobočku, aplikáciu Bezpečné lieky online ani web dovera.sk, teda nebude možné napríklad predpísať liek alebo vydať ho v lekárni.

Cieľom tohto rozhodnutia je dosiahnuť vyššiu bezpečnosť prenosu informácií, ako aj vyššiu úroveň ochrany proti prípadným útokom.

Poskytovateľom, ktorí používajú operačné systémy Windows 7, Windows 8 alebo Windows 10 odporúčame nahrať najaktuálnejšie bezpečnostné aktualizácie týchto operačných systémov, aby sa vyhli prípadným komplikáciám. Zároveň je potrebné aktualizovať internetové prehliadače na aktuálne najvyššiu dostupnú verziu.

Našim posledným odporúčaním je úplne ukončiť používanie operačného systému Windows 7 a prejsť na novší operačný systém.

Ďalšiu zmenu pripravujeme k 1. decembru 2020, kedy bude vypnutý aj protokol TLS 1.1 a nahradený protokolom TLS 1.2. Všetky uvedené zmeny prebiehajú v súčinnosti s Národným centrom zdravotníckych informácií. 

*upravné 10.9.2020