Dôvera a SGS sa vrátili k rokovaciemu stolu, aby prediskutovali pravidlá úhrady vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu spojenú s koronavírusom.

Výsledkom je dohoda na úhrade výkonu súvisiaceho s použitím ochranných pomôcok, a to dva krát pri neodkladnej zdravotnej starostlivosti a jeden krát pri všetkých ostatých vyšetreniach, vrátane prevencie. Podľa nám dostupných informácii ide o najlepšie podmienky úhrady spomedzi všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku.

Rokovania so SGS nemali žiadny vplyv na poskytovanie zdravotnej starostlivosti našim poistencom. Zmluvy s gastroenterologickými ambulanciami sú platné a záväzné.

Podmienky úhrady ochranných pomôcok sa môžu meniť a upravovať na základe vzájomnej dohody a  vývoja aktuálnej epidemiologickej situácie.