Podľa nedávneho prieskumu agentúry MNFORCE sa druhej vlny koronavírusu obáva viac ako polovica Slovákov. Ich počet klesol zo 64 % v júni na 55 % v auguste. Mierne klesajúci trend obáv z ochorenia je dôkazom, že ľudia si na život s koronavírusom do istej miery zvykli. Sú menej ostražití, čo môže viesť k podceňovaniu dodržiavania hygienických a bezpečnostných zásad . „Menšie obavy v konečnom dôsledku zvyšujú riziko šírenia ochorenia COVID-19, a to v čase, keď sa tisícky ľudí vrátili z dovoleniek doma aj v zahraničí a školy sa zaplnili žiakmi a študentmi. Počet nakazených dramaticky rastie a posledné štatistické údaje to každým dňom potvrdzujú,“ upozornil Martin Kultan , generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera. 

Prvú vlnu koronavírusu sme vyhrali, druhá je tu

Od začiatku leta, keď na Slovensku výrazne klesol počet testovaných, spustila Dôvera s laboratóriami Alpha medical spoločný projekt testovania prítomnosti protilátok na COVID-19. Za takmer tri mesiace absolvovalo bezplatný test metódou Elisa už viac ako 10-tisíc poistencov Dôvery. Test z krvi odobratej počas štandardnej preventívnej prehliadky odhalil, či v nej majú protilátky,a teda či mohli ochorenie v ostatných mesiacoch prekonať, aj keď sa cítili zdraví, respektíve nemali jeho príznaky. V celoeurópskom meradle ide zatiaľ o jedno z najrozsiahlejších testovaní obyvateľov na prítomnosť protilátok na COVID-19.

O tom, že testovanie obyvateľov má počas epidémie obrovský význam, je presvedčený aj prednosta Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Krčméry : „Každé testovanie je benefit pre predvídanie ďalšieho scenára. Bez neho by sme ani náhodou nevedeli odpovedať na otázky, ako sa vírus bude správať.“

Menej ako percento nakazených

Výsledky ukázali, že s koronavírusom sa stretlo len necelé jedno percento testovaných Slovákov, a to najmä z dôvodu veľmi prísnych opatrení zavedených na začiatku šírenia epidémie. Najviac zasiahnuté boli vekové skupiny od 40 rokov, najvyšší počet nakazených bol v skupine seniorov od 60 rokov. Zaujímavosťou je, že v pomere na počet obyvateľov nebolo najviac infikovaných novým koronavírusom v Bratislave, ale v Žilinskom a Trnavskom kraji.

„Fakt, že distribúcia ochorenia medzi obyvateľstvom bola zatiaľ na úrovni necelého jedného percenta, nahráva scenáru, že druhá vlna koronavírusu bude oveľa silnejšia. Kým na jar bola zatvorená celá krajina, momentálne sa takéto drakonické opatrenia neočakávajú. A teda je zrejmé, že prenos bude oveľa vyšší,“ vysvetlil generálny riaditeľ Alpha medical Peter Lednický.

Mnohí ho prekonali bez príznakov

Dôležitá správa, ktorá môže zohrať rolu v druhej – už prebiehajúcej – vlne, je tá, že až 41 % z pozitívne testovaných o nákaze vôbec nevedelo, pretože nepociťovali žiadne príznaky. To, že s koronavírusom prišli v posledných týždňoch do kontaktu, ukázal až test na existenciu protilátok, ktoré si ich telo vytvorilo.

Poistenci Dôvery absolvovali viac preventívnych prehliadok

Pre Dôveru je úspechom aj výrazne vyššia účasť poistencov na preventívnych prehliadkach u všeobecných lekárov pre dospelých. Rozhodnutie spojiť testovanie na protilátky na spomenuté ochorenie s preventívnou prehliadkou sa ukázalo ako správne. Od začiatku spustenia projektu sme zo strany našich poistencov zaznamenali zvýšený záujem o absolvovanie preventívnej prehliadky.

Kým v apríli sa účasť na preventívnych prehliadkach dostala pre protiepidemiologické opatrenia na svoje minimum, v júni a júli ich počet narástol. Prevýšil dokonca letné mesiace z predchádzajúcich rokov. Nárast počtu preventívnych prehliadok bol takmer o 20 % vyšší u lekárov, ktorí boli zapojení do projektu bezplatného testovania v porovnaní s tými, ktorí testovanie na protilátky na COVID-19 svojim pacientom nevykonávali.

„Stále platí, že prevencia je najúčinnejšia forma liečby. Pomáha zachytiť skoré štádiá závažných ochorení a nastaviť vhodnú liečbu. Preto sme radi, že sa nám okrem dôležitých dát o závažnom koronavírusovom ochorení a jeho takzvanej distribúcii medzi populáciou podarilo zvýšiť účasť našich poistencov na preventívnych prehliadkach,“ povedal generálny riaditeľ Dôvera Martin Kultan.

Testovanie sme predĺžili do konca októbra

O bezplatné testovanie bol medzi poistencami Dôvery obrovský záujem. Potvrdili to aj samotní lekári, ktorí v uplynulom období evidovali vyšší záujem pacientov objednať sa na preventívnu prehliadku práve v súvislosti s možnosťou absolvovať test zadarmo.

Vzhľadom na obrovský záujem poistencov o testovanie a terajšiu epidemiologickú situáciu sme sa rozhodli predĺžiť možnosť absolvovania bezplatného testu na protilátky v rámci preventívnej prehliadky až do 31. októbra 2020

Zároveň sme predĺžili aj platnosť benefitu na absolvovanie Elisa testu na zistenie protilátok na koronavírus so zľavou 25 % z ceny testu pre všetkých poistencov nad 10 rokov, a to až do 31. decembra 2021. Viac sa dozviete na tejto stránke.