V prvom rade chceme zdôrazniť, že sa nejedná o podvod, ale ide o nedorozumenie. Nedorozumenie nevzniklo v zdravotnej poisťovni Dôvera ani v spoločnosti CreditCall (odosielateľ správy), ale tým, že osoba, ktorej bola správa určená, uviedla ako svoj kontakt telefónne číslo svojej blízkej osoby.

SMS správa teda nebola odoslaná poistencovi s dlhom na zdravotnom poistení, ale jeho blízkej osobe. Do riešenia situácie sa zapojila aj spolupracujúca spoločnosť CreditCall, ktorá príjemcovi SMS správy celú situáciu vysvetlila.

Zároveň však vyzývame našich poistencov k obozretnosti. Ak vám príde SMS s informáciou o dlhu alebo o nedoplatku na zdravotnom poistení, prosím, neignorujte ju. Treba sa ozvať na uvedené číslo a spoločne danú situáciu vyriešiť. Nedoplatok na zdravotnom poistení môže vzniknúť z viacerých dôvodov. Ignorovaním sa môže celá vec iba skomplikovať a zhoršiť prístup k zdravotnej starostlivosti.