Keď sme sa s takýmito prípadmi v dávnejšej minulosti stretli, otvorene sme o tom komunikovali, okamžite sme voči konkrétnym osobám vyvodili zodpovednosť. Zároveň sme posilnili naše interné procesy na kontrolu prijímania nových prihlášok. Našim cieľom je, aby každá z desiatok tisíc prijatých prihlášok do Dôvery bola v poriadku a každý nový poistenec mal všetky potrebné informácie. Výsledkom nášho úsilia je skutočnosť, že za ostatné roky Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou riešil len niekoľko podnetov súvisiacich s prepoistením do Dôvery. 

Je potrebné povedať, že zmena zdravotnej poisťovne má svoje špecifiká a tie sú iné ako bežný zmluvný vzťah. Prihlásenie do zdravotnej poisťovne podlieha prísnym zákonom, pričom poistenec má záruku, že žiadna zdravotná poisťovňa na Slovensku ho nemôže odmietnuť, pokiaľ podá riadne a včas svoju prihlášku. Na druhej strane to znamená aj to, že v prípade podozrení na nekalé prepoistenie je potrebné starostlivo preveriť, či je tento podnet opodstatnený.

V rámci interných procesov tomu venujeme maximálnu pozornosť. Ak nezistíme pochybenie na našej strane, trváme na tom, že prihláška bola podaná správne a v súlade s platnými zákonmi poistný vzťah nie je možné zrušiť až do najbližšej zmeny zdravotnej poisťovne. Pokiaľ klient trvá na tom, že o vstup do Dôvery nežiadal (nepodpísal prihlášku), môže sa obrátiť sa na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, prípade na políciu, ktorá má širšie možnosti preverovania okolností zmeny zdravotnej poisťovne.

V Dôvere nám záleží na tom, aby naši poistenci boli spokojní. Dbáme o to, aby dostali prvotriedne služby, aby boli našimi poistencami dlhodobo a hlavne na základe svojho slobodného rozhodnutia. Preto sú nám nekalé praktiky pri zmene zdravotnej poisťovne cudzie. Pokiaľ sa však zistí, že sme ako spoločnosť boli uvedení do omylu podvodným prepoistením klienta, aj my sme na strane poškodených. V takom prípade postupujeme nekompromisne voči zamestnancovi, ktorý zneužil našu dôveru. Samozrejmosťou je rozviazanie pracovného pomeru a výnimkou nie je ani podanie trestného oznámenia a vymáhanie spôsobenej škody.