Aktuálna informácia:

Dôvera zdravotná poisťovňa a UNLP Košice sa 8. apríla dohodli na podmienkach novej zmluvy, čo pre poistencov najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovne znamená, že od piatka 9. apríla 2021 majú aj v UNLP Košice zabezpečenú všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť bez obmedzení. Poistencom sa za prípadné komplikácie ospravedlňujeme.


Dôležité informácie (pre obdobie nezmluvného vzťahu od 1. do 8. apríla 2021)

Akútna zdravotná starostlivosť

UNLP bude poistencom Dôvery aj naďalej poskytovať všetku neodkladnú  zdravotnú starostlivosť. To je zdravotná starostlivosť, ktorá si vyžaduje okamžitú lekársku pomoc a nedá sa odložiť, ako napríklad úrazy, náhle zhoršenie zdravotného stavu, akútna pomoc pre pacientov s ochorením covid-19.

Predpis receptu na lieky v odbornej ambulancii

Ak naši poistenci potrebujúrecept na liek, ktorý predpisuje lekár v odbornej ambulancii UNLP, je potrebné, aby sa poistenec obrátil na svojho všeobecného lekára ohľadom ďalšieho usmernenia.

Plánovaná zdravotná starostlivosť

Vzhľadom na  skutočnosť, že z dôvodu pandemických opatrení všetky nemocnice poskytujú len neodkladnú zdravotnú starostlivosť, budeme plánované hospitalizácie/liečbu našich poistencov zabezpečovať v iných nemocniciach až po uvoľnení  týchto opatrení. Ak sa napriek tomu rozhodnete absolvovať plánovanú zdravotnú starosltivosť v UNLP, môžete tak urobiť, pričom si môžete v Dôvere požiadať o príspevok na úhradu starostlivosti u nezmluvného poskytovateľa. Pri podaní žiadosti o príspevok na ošetrenie postupujte podľa informácii  uvedených na tejto stránke. 

Ambulantná starostlivosť a iné vyšetrenia

Ambulantnú špecializovanú starostlivosť ako aj vyšetrenia SVLZ (RTG, CT, sono, a pod.), budú pre vás dostupné u našich zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v najbližšom okolí. Zoznam najväčších poskytovateľov nájdete v spodnej časti tejto stránky.

UNLP Košice tieto vyšetrenia nebude poskytovať poistencom Dôvery, výnimkou môže byť priama úhrada pacienta. V takom prípade je možné požiadať o príspevok na úhradu starostlivosti u nezmluvného poskytovateľa. Pri podaní žiadosti o príspevok na ošetrenie postupujte podľa informácií uvedených na tejto stránke .

Infolinka

Dovoľujeme si požiadať poistencov, ktorých odmietli ošetriť v danom zdravotníckom zariadení, aby nás kontaktovali na našej infolinke.Všetky potrebné informácie vám poskytneme na čísle 0850 850 850 v období od 02.04.2021 do 05.04.2021 v čase od 08:00 do 16:00 hod.

Často kladené otázky a odpovede

Zoznam zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Košiciach