Taktiež bude uhradená poskytnutá lekárenská starostlivosť z dispenzačných záznamov v prípade, ak zmluvný predpisujúci všeobecný lekár uvedie pri predpise kód v súčasnosti nezmluvného odporúčajúceho odborného  lekára z UNLP.

Lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny predpísané lekárom z nezmluvnej  ambulancie nebudú lekárni uhradené v nasledovných prípadoch:

  1. ak lekár z nezmluvnej ambulancie nevyznačí neodkladnú zdravotnú starostlivosť v preskripčnom zázname, na lekárskom predpise alebo poukaze, pričom lekáreň alebo výdajňa uvedie  neodkladnú zdravotnú starostlivosť  v dispenzačnom zázname;
  2. ak lekár z nezmluvnej ambulancie vyznačí neodkladnú zdravotnú starostlivosť v preskripčnom zázname, na lekárskom predpise alebo poukaze, avšak lekáreň alebo výdajňa v dispenzačnom zázname neodkladnú zdravotnú starostlivosť neuvedie;
  3. ak lekár z nezmluvnej ambulancie pri predpise uvedie poznámku „HRADÍ PACIENT“, alebo ako dôvod úhrady vyberie „JASAM“.