Pred návštevou si skontroluje aktuálne platné otváracie hodiny na tejto stránke.

Aj naďalej vám je k dispozícii naša elektronická pobočka a mobilná aplikácia Dôvera.

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus, rešpektujeme nariadenia a všeobecné odporúčania kompetentných orgánov. Preto si dovoľujeme požiadať našich klientov, aby do priestorov pobočky vstupovali maximálne po jednom, s ochranným respirátorom bez výdychového ventilu kategórie FFP2 alebo výrobok KN95 alebo N95 , s vlastným perom a dodržiavali odstup minimálne 2 metre.