Ako môže zdravotná poisťovňa pomôcť zdravotníctvu počas pandémie? "Som presvedčený, že pomôcť určite chceme a vieme. Či už to boli riešenia, ktoré sme našli akoby v zásuvke, počnúc telemedicínou, ktorú sme skúšali už pred piatimi rokmi. Taký bol aj elektronický recept a boli sme radi, že sme ho počas pandémie mali,“ povedal v relácii Martin Kultan. Je presvedčený, že centrálne riadenie v mnohom nefunguje.

„Omnoho lepšie sa dokáže zomknúť decentralizovaný systém komunity. Asi sa ukázalo, že systém, ktorým poskytujeme zdravotnú starostlivosť, dlhodobo nie je udržateľný a nie len na Slovensku, nikde inde. Dopyt po zdraví je dnes úplne inde, ako bol inokedy,“ pokračoval Kultan. Zároveň vysvetlil, že zdravotnícky systém na Slovenskou bol pripravený na prevahu akútnych pacientov, avšak smerujeme k tomu, že väčšina pacientov bude vyhľadávať zdravotnícku pomoc pre chronické ochorenia. „Tam nestačí rýchla zdravotnícka pomoc, nestačí lekár sám, ktorý dokáže pomôcť, tam musíme zatiahnuť pacienta,“ uviedol.

Mrzí ho, že mnohé riešenia, ktoré by pomohli slovenskému zdravotníctvu, boli dlhodobo zväzované reguláciou. „Prílišná zviazanosť a preregulovanosť im vyslovene bránila a telemedicína bola jednou týchto vecí,“ vysvetlil. Práve pandémia podľa neho pomohla v tom, že dnes je telemedicína štandardnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti u nás. Je presvedčený, že práve teraz je vhodná doba na to, aby boli do praxe zavádzané ďalšie riešia, ktoré pomôžu pacientom.

Celú diskusiu si môžete pozrieť na tomto linku.