V prípade žiadostí týchto poistencov o zmenu vakcíny, resp. o súčinnosť pri objednávaní na očkovanie proti covid-19 však nemáme dostatok informácií, aby sme im vedeli pomôcť na našich kontaktných miestach.

Preto ich prosíme, aby v prípade potreby vyhľadali potrebné informácie na webovej stránke NCZI alebo sa obrátili na kontaktné centrum NCZI 02/32 35 30 30.