Ročné zúčtovanie poistného, a teda aj prípadné preplatky či nedoplatky na poistnom sa netýkajú všetkých poistencov. Dôvera ho robí zhruba 350-tisícom svojich klientov. Spozornieť by mali najmä živnostníci a ľudia, ktorí si odvody platia sami.

Ďalšou skupinou sú zamestnanci s nízkym príjmom, teda ľudia, ktorí minulý rok zarobili do 6.840 eur. Tým sa suma zdravotných odvodov znižuje vďaka takzvanej odpočítateľnej položke.

Tieto dve skupiny poistencov oslovíme v priebehu mája 2021 prostredníctvom SMS, e-mailu alebo listom. Požiadame vás, aby ste doplnili svoje aktuálne kontaktné údaje - presnú adresu, mailový a telefonický kontakt a číslo bankového účtu, na ktorý vám pošleme prípadný preplatok.

Nemusíte nikam chodiť ani telefonovať

Aktuálne údaje môžete vyplniť v tomto jednoduchom elektronickom formulári. Sprístupnený bude od 12. mája do 6. júna 2021.

Používatelia mobilnej aplikácie nájdu overovací formulár v jej najnovšej verzii. Pre Android je to 6.0.1 a pre iOS 6.0.2.

Poistencov, ktorí majú status samostatne zárobkovo činnej osoby, súčasne požiadame, aby si aktivovali na doručovanie e-schránku na stránke slovensko.sk. Pomôže to rýchlejšej komunikácii. Pripomíname, že stránku nestačí mať zriadenú, musí byť aktívna na doručovanie elektronických dokumentov. Vďaka aktívnej e-schránke sa skôr dozviete výsledok ročného zúčtovania a vyhnete sa čakaniu v rade na pošte.

Výsledok ročného zúčtovania nezávisí od toho, či bol poistenec v uplynulom roku chorý a čerpal zdravotnú starostlivosť. Pri jeho výpočte porovnávame preddavky, ktoré ste odviedli v mesačných platbách, resp. tie, ktoré za vás odviedol zamestnávateľ, s celoročným zdravotným poistením. To sa počíta zo skutočných príjmov poistenca, teda zo všetkých vašich príjmov za minulý rok.

Všetky príjmy sa počítajú

Adeptmi na ročné zúčtovanie sú preto napríklad aj zamestnanci, ktorým firmy v minulom roku vyplatili 13. a 14. plat. Do skutočných príjmov sa započítavajú napríklad aj príjmy z predaja nehnuteľností, výnosy z akcií či dividendy.

Tieto príjmy nám však nemusíte oznamovať. Údaje o skutočných príjmoch poistenca získame od Finančnej správy. Ak patríte do tejto skupiny poistencov, netýka sa vás ani vyššie spomínané overovanie údajov prostredníctvom verifikačného formulára. V každom prípade je však užitočné, ak si tieto dáta skontrolujete vo svojej Elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikácii.

Výsledky ročného zúčtovania začneme našim klientom posielať v druhej polovici júna. Detaily ročného zúčtovania nájdete po jeho spracovaní aj v našich digitálnych službách - v Elektronickej pobočke a v mobilnej aplikácii.

Prípadný nedoplatok na zdravotnom poistení môžete prostredníctvom týchto dvoch kanálov aj pohodlne uhradiť. Preplatky budeme vyplácať do 60 dní od doručenia informácie o výsledku zúčtovania. Ďalšie informácie o ročnom zúčtovaní nájdete tu.