Oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni nemajú všetci, treba si ju však postrážiť. Nemusíte kvôli nej nikam chodiť, ani telefonovať. Všetko podstatné vybavíte cez Elektronickú pobočku na našom webe.

Za študentov vysokých škôl platí za štandardných okolností zdravotné poistenie štát. Status poistenca štátu im patrí do dňa zloženia štátnej záverečnej skúšky.

Kedy netreba kontaktovať zdravotnú poisťovňu?

  • Ak sa bezprostredne po ukončení štúdia zamestnáte alebo si založíte živnosť.
  • Ak sa po škole prihlásite na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie.
  • Ak budete aj po získaní titulu pokračovať v dennej doktorandskej forme štúdia.

Kedy treba kontaktovať zdravotnú poisťovňu?

  • Ak plánujete pokračovať v štúdiu na ďalšej vysokej škole.
  • Ak sa po skončení školy rozhodnete skúsiť šťastie v zahraničí.
  • Ak začínate podnikať inou formou ako na živnosť: začínajúci lekári, advokáti, veterinári, finanční či daňoví poradcovia a podobne.
  • Ak sa nezamestnáte alebo nezačnete podnikať a ani sa zaevidujete na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, musíte sa prihlásiť ako samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba) a budete si musieť platiť poistné sami.
  • Ak ste prerušili štúdium na vysokej škole.

Ako na to?

Nemusíte nikam chodiť, ani telefonovať. Všetko podstatné vybavíte od počítača. Stačí sa prihlásiť do Elektronickej pobočky, ktorú má každý poistenec k dispozícii bezplatne na našej webovej stránke. Zmenu platiteľa poistného môžete oznámiť v časti Stav účtu - Moji platitelia.

Podľa zákona by ste tak mali urobiť do ôsmich dní odo dňa zmeny. Ak ste to nestihli, urobte tak čo najskôr. Vyhnete sa tak prípadnému dlhu na zdravotnom poistení.