Dobu prenájmu sme sa rozhodli predĺžiť z pôvodných 14 mesiacov preto, aby sme vám pomohli k dlhodobému zlepšeniu vášho zdravotného stavu.

V prípade, že sme vám pôvodne schválili prenájom na 14 mesiacov, o jeho predĺženie nás nemusíte žiadať, urobíme tak automaticky.

Aby bola vaša liečba efektívna, nezabudnite, že je potrebné:

  • používať prístroj minimálne 4 hodiny aspoň 5 nocí v týždni.
  • raz ročne navštíviť pneumológa aj s pamäťovou kartou z prístroja. Pneumológ skontroluje namerané hodnoty, tiež využívanie a účinnosť podpornej liečby.
  • raz ročne vymeniť dýchaciu masku k prístroju. Máte na ňu nárok a prepisuje ju Váš pneumológ.

Ak by ste prístroj nepoužívali alebo nechodili na pravidelné kontroly k pneumológovi, prípadne keď uplynie doba schváleného prenájmu, prístroj je potrebné vrátiť.