Našim poistencom, ktorí mali preplatok na zdravotnom poistení, sme v priebehu leta posielali oznámenia o jeho výške.

Na webovej stránke zdravotnej poisťovne Dôvera si teraz môžete overiť dátum, do ktorého by ste mali dostať peniaze. Stačí vám na to variabilný symbol z oznámenia o výsledku ročného zúčtovania. Po jeho zadaní do "kalkulačky" na našom webe sa vám zobrazí dátum, kedy najneskôr vám odošleme peniaze.

Vyrovnané účty sú výhodou

Na vrátenie preplatkov má Dôvera 60 dní odo dňa doručenia spomínaného oznámenia. Rovnaká lehota platí aj pre poistencov, ktorým vznikol nedoplatok - do 60 dní by ho mali uhradiť na bankový účet zdravotnej poisťovne.

Mať vyrovnané účty s poisťovňou sa oplatí: poistenci s dlhom na zdravotnom poistení majú nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Dlžníci nemôžu počítať s tým, že im poisťovňa preplatí v prípade problémov so zdravím liečbu v nemocnici, kúpeľný pobyt ani zdravotné pomôcky, ktoré im predpíše lekár.

V oboch prípadoch - pri preplatku aj nedoplatku - sa môže poistenec odvolať. Námietku je potrebné podať do 15 dní odo dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania poistného.

Preplatky nad 5 eur

Preplatky vraciame poistencom bezhotovostne na bankový účet alebo poštovým poukazom na adresu.

Zdravotná poisťovňa vracia len preplatky vyššie ako 4,99 eura. Zákonná lehota na doručenie ročného zúčtovania poistného je 30. september 2021. U klientov, ktorí využili možnosť odkladu daňového priznania, je to 31. október 2021.