Jedným z našich poistencov, ktorí sa vďaka tejto zdravotnej starostlivosti dokázali po mozgovej príhode vrátiť späť do samostatného života, je aj pán Gustáv Vaško. Pozrite si v krátkom videu ako prebiehala jeho rehabilitácia a čo všetko dokázal.


Špecializovaná neurorehabilitačná starostlivosť na Slovensku absentuje, pričom je rozhodujúca pre ďalší život pacienta. Bez kvalitnej rehabilitácie pacientom zostávajú závažné trvalé následky výrazne znižujúce kvalitu ich života.

„Postupne chceme zabezpečiť takúto kvalitnú rehabilitáciu našim poistencom z celého Slovenska. Vzhľadom na počet pacientov s porážkou by sme na Slovensku potrebovali tri - štyri podobné špičkové pracoviská," priblížil zámer Dôvery Marian Faktor, člen predstavenstva zdravotnej poisťovne.

Zariadenia musia mať dostatok skúseného zdravotníckeho personálu, logopédov, psychológov, ale aj kvalitné materiálne vybavenie. V súčasnosti, keď pacientovi v nemocnici zachránia život, nedostatok fyzioterapeutov nedovoľuje poskytovať mu rehabilitáciu 3 až 4 hodiny denne.

Rovnako v nemocniciach nie je vždy dostupný psychológ a logopéd. A po prepustení domov väčšinou už rehabilitácia nepokračuje vôbec. „V špecializovanom rehabilitačnom zariadení pacienti absolvujú 4 až 6 procedúr denne," zdôrazňuje Marian Faktor.

Ako to vyzerá v praxi

Do špecializovaného rehabilitačného zariadenia pacientov posielajú priamo nemocnice, ktoré im poskytli akútnu zdravotnú starostlivosť. Ide teda o preklad z lôžka na lôžko. Lekár posúdi, či je pacient na takúto rehabilitáciu vhodný a následne dohodne preklad do špecializovaného rehabilitačného zariadenia.