„Údržba bude prebiehať vo večerných hodinách, po 20:00. Výpadok môže trvať 2 až 3 hodiny," vysvetlila Denisa Bandurová, produktová manažérka Dôvery.

Používateľom, ktorí sa zvyknú preukazovať digitálnym covid preukazom EÚ v mobilnej aplikácii, odporúča, aby si covid preukaz stiahli do mobilu alebo aby si uložili jeho snímku.

„Mať takto uložený covid preukaz sa oplatí aj pre budúcnosť. Napríklad ak sa ocitnete na mieste bez dátového spojenia alebo ak sa vám mobilné dáta jednoducho minú," dodala Denisa Bandurová.

Všetkým používateľom aplikácie ďakujeme za pochopenie.

Ako si uložiť digitálny covid preukaz EÚ pre prípad režimu offline

  • Digitálny preukaz sa dá stiahnuť do mobilu vo formáte pdf.
  • Rovnakú platnosť má fotografia (screenshot) obrazovky s QR kódom.