Podobne ako vlani, aj v roku 2022 umožníme našim poistencom čerpať 5-krát po 30 eur na výdavky u stomatológa. A to aj v prípade, ak v minulom roku nestihli preventívnu prehliadku v zubárskom kresle.

Stačí, ak ju absolvujú v tomto roku, najneskôr však v deň ošetrenia, na ktorý si budú chcieť uplatniť náš bonus. Túto výnimku sme zaviedli od 14. januára 2022.

Ešte jedna výnimka

Pri získavaní príspevku Zdravé zuby ostáva v platnosti aj podmienka, ktorou je preventívna prehliadka u všeobecného lekára. Práve prevencia je cesta k odhaleniu mnohých zdravotných komplikácií, ktoré môžu prerásť do vážnych ochorení.

Keďže všeobecní lekári pre pandémiu nestíhajú objednávať pacientov na preventívne prehliadky, robíme ďalšiu výnimku. Lehotu na absolvovanie prevencie predlžujeme z pôvodných 60 na 90 dní odo dňa podania žiadosti o príspevok. Výnimka sa týka všetkých žiadostí, ktoré boli podané v roku 2022.

Zubný kaz aj bez prehliadky

Keďže sa mnohí pacienti vlani pre pandémiu ochorenia covid-19 nedostali k zubárovi, v platnosti ostáva aj výnimka o úhrade nákladov za základné ošetrenie zubného kazu z verejného zdravotného poistenia aj bez preventívnej prehliadky. V tomto prípade ide o úhradu poisťovne zmluvnému zubnému lekárovi.

Za normálnych okolností by si za toto ošetrenie platil pacient bez preventívnej prehliadky v predošlom roku u stomatológa z vlastného vrecka.

Aké sú nové pravidlá benefitu Zdravé zuby?

  • môžete získať 5-krát po 30 eur
  • preventívnu prehliadku u zubára stačí absolvovať v roku 2022, ale najneskôr v deň ošetrenia
  • preventívna prehliadka u všeobecného lekára je povinná (dospelí a deti od 3 do 18 rokov majú nárok na 1 preventívnu prehliadku za 2 roky)
  • možno ju absolvovať aj dodatočne, najneskôr však do 90 dní od podania žiadosti
  • príspevok sa vzťahuje na základné stomatologické úkony a dentálnu hygienu
  • novinkou roku 2022 v benefite Zdravé zuby je jeho využitie aj na pečatenie trvalých zubov u detí do 14 rokov a na mostíky u dospelých