Súčasťou našej ponuky je aj ďalšie navýšenie platieb v závislosti od uvoľnenia rezervy, ktorá je zahrnutá v štátnom rozpočte v kapitole pre zdravotníctvo.

Toto navýšenie ANS odmietla, preto naše rokovania budú pokračovať.

Zmluvy Dôvery s nemocnicami sú však naďalej platné. Veríme, že k vzájomnej dohode dospejeme v čo najkratšom čase.