Zoznam užitočných informácií priebežne aktualizujeme.


Ľudia prichádzajú z Ukrajiny môžu na Slovensku požiadať

 •  o dočasné útočisko - najrýchlejšia forma ochrany, vďaka ktorej získavajú utečenci tolerovaný pobyt, prístup k zdravotnej starostlivosti a možnosť pracovať bez povolenia; možno oň požiadať na polícii na hraničnom priechode.
 •  o azyl

Základné informácie

https://ua.gov.sk/sk.html (anglický, ukrajinský, slovenský jazyk)

https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/757-info-ukrajina.html (anglický, ruský, slovenský jazyk)

https://www.ukraineslovakia.sk/wp-content/uploads/2022/03/MINV-A5-Docasne-Utocisko-UA-EN-SK.pdf

https://www.ukraineslovakia.sk/sk/homepage/?lang=sk&fbclid=IwAR0y9-Z_WPkwq6-87X8TaevdAM8-trh29uXAduUzED_IucTUc5hBnOuAsmI

Infolinky Ministerstva vnútra SR pre ukrajinsky hovoriace osoby

+421 513 816 111
+421 259 765 111


Zdravotná starostlivosť

 • osoby bez vzťahu k SR - pri prechode hraničným priechodom v hotspote majú nárok na  zdravotnú starostlivosť v rozsahu prvej pomoci; pracuje sa na zmene legislatívy
 • osoby so statusom dočasného útočiska - majú nárok na úhradu neodkladnej a potrebnej zdravotnej starostlivosti; úhradu zabezpečuje štát prostredníctvom Ministerstva vnútra SR
 • cudzinci s poskytnutou doplnkovou ochranou - náhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť prepláca VšZP; následná refundácia cez Ministerstvo zdravotníctva SR
 • žiadatelia o azyl - do rozhodnutia o  žiadosti majú nárok na neodkladnú a potrebnú zdravotnú starostlivosť; úhradu zabezpečuje štát prostredníctvom Ministerstva vnútra SR (žiadateľ sa preukazuje platným preukazom žiadateľa o azyl s platným dokladom o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti)
 • azylanti - sú účastníkmi systému verejného zdravotného poistenia v SR po dobu 6 mesiacov
 • časť slovenských zubných lekárov ponúkla bezplatnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ich zoznam pravidelnej aktualizuje Slovenská komora zubných lekárov
 • Linka zdravia pre Ukrajinu - orientácia v zdravotníckom systéme, rýchla telefonická zdravotná konzultácia


Deti prichádzajúce bez rodičov

Ubytovanie

 • Pomoc pre Ukrajinu: Zoznam štátnych aj súkromných ubytovacích kapacít zverejňuje ministerstvo dopravy. Obsahuje kontaktné údaje aj informáciu o voľných kapacitách (slovenský a ukrajinský jazyk)
 • platforma Kto pomôže Ukrajine spája ľudí a organizácie ochotných pomôcť s ľuďmi, ktorí pomoc potrebujú. Ponúka aj pomoc s ubytovaním (anglický, ukrajinský, slovenský jazyk)
 • ubytovanie pre ukrajinské rodiny aj mimo Slovenska
 • facebooková skupina - Ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny

Doprava na Slovensku

 • Železničná spoločnosť SR (ZSSK) ponúkla občanom Ukrajiny bezplatnú dopravu po Slovensku.
 • Od 9. marca vypravuje ZSSK každý deň dva mimoriadne vlaky z Čopu do Bratislavy.
 • Prímestskú autobusovú dopravu majú zadarmo v Banskobystrickom, Žilinskom, Trnavskom a Prešovskom kraji.
 • Osobné autá registrované na Ukrajine nepotrebujú diaľničnú známku. Humanitárne konvoje oslobodila Národná diaľničná spoločnosť od poplatkov za mýto.

Banky

Pozor, zmenárne ani banky pôsobiace na Slovensku nenakupujú ukrajinské hrivny. Lepšie ako peniaze je mať pri pobyte na Slovensku bankomatovú kartu.

 • Slovenská sporiteľňa - vedenie účtu zadarmo, bezplatné zahraničné platby, plánuje zrušiť poplatky za výbery z bankomatov s kartami z ukrajinských bánk
 • Poštová banka - solidárny účet zadarmo, neúčtuje poplatky za prevody na Ukrajinu, odpúšťa poplatok za výber hotovosti ukrajinskými platobnými kartami v sieti svojich bankomatov
 •  Tatra banka - účet zadarmo, bezplatné zahraničné prevody na Ukrajinu

Mobilní operátori

Všetci 4 operátori rozdávajú na hraniciach nabité SIM karty s mobilnými dátami a posilňujú mobilný signál na hraniciach.

 •  Telekom - bezplatné hovory a SMS zo Slovensk, bezplatné roamingové prichádzajúce aj odchádzajúce hovory a SMS do všetkých krajín sveta
 • Orange - bezplatné volania na Ukrajinu
 • O2 - volania a SMS na Ukrajinu do konca marca 2022 za ceny ako v EÚ
 • 4 ka - volania a SMS zo SR na Ukrajinu za polovičnú cenu

Práca a dávky

 • zamestnávatelia môžu zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko
  • zamestnanie môže byť formou pracovného pomeru (t.j. na pracovnú zmluvu) alebo formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • pre potreby verejného zdravotného poistenia však musí cudzinec spĺňať podmienky minimálnej mesačnej mzdy na Slovensku.
 • podrobnosti o dávkach v hmotnej núdzi nájdete tu

Voľné pracovné miesta

Školy

Slovenský jazyk

Duševné zdravie

Pre deti

Kontakt s príbuznými

Pre veriacich

Každý utorok a štvrtok sa bude konať v Kostole sv. rodiny v Bratislave - Petržalke stretnutie pre ľudí, ktorí prišli z Ukrajiny a hľadajú pomoc a útechu. Stretnutia sa budú konať v čase od 14:30 do 17:30, prvé sa uskutoční 17. marca 2022.


Zdroj: webové stránky a sociálne siete uvedených inštitúcií